1 trong những bài hát thuộc album "Song bird" của ca sĩ Kokia