Khi đã đọc hết lời bài hát, bạn sẽ cảm nhận được nỗi lòng của chàng trai đó.