bài này là một tiếng thét đau thương của một chàng trai khi phải rời xa người mình iu thương (^!^)