LỜI BÀI HÁT

Walk in the rain
Tryin' to wash away the pain
You went away
I made you cry so many days

Girl: Where two broken hearts gone to?
How can broken hearts find their way back home?
When nobody cares about you, and you're feeling blue

Come back and stay
Don't keep me waiting, baby
Come back and stay
Don't say good bye
Don't let my love die
Come back and stay
And try again
Don't walk away
For I'm still your man
Where are you now?
Where did you go?
Come back and stay
Don't keep me waiting
I'll miss you so

Walk in the rain
Thinking about the game I play
I am to blame
I lost my lovin' yesterday

Girl: Where two broken hearts gone to?
How can broken hearts find their way back home?
When nobody cares about you, and you're feeling blue

Come back and stay
Don't keep me waiting, baby
Come back and stay
Don't say good bye
Don't let my love die
Come back and stay
And try again
Don't walk away
For I'm still your man
Where are you now?
Where did you go?

Girl: Since I've been gone I've missed you
I missed your touch, oh, baby

Come back and stay
Don't keep me waiting, baby
Come back and stay
Don't say good bye
Don't let my love die
Come back and stay
And try again
Don't walk away
For I'm still your man
Where are you now?
Where did you go?
Where are you now?

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

AutumnEnds Cập nhật: Amy / 16-11-2009...
Đi trong cơn mưa
Cố gắng rửa sạch đi nỗi đau
Em đã ra đi
Anh đã làm em phải khóc quá nhiều

(Giọng nữ) Hai trái tim tan vỡ đi về đâu?
Làm sao trái tim tan

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
vuson35 24-02-2018
Quá hay.ban nhạc tôi yêu.

Xem hết các bình luận