LỜI BÀI HÁT

nguyen ...

Our love is alive, and so we begin
Foolishly laying our hearts on the table
Stumblin' in.

Our love is a flame burning within
Now and then firelight will catch us
Stumblin' in.

Wherever you go, whatever you do
You know these reckless thoughts of mine are following you
I've fallen for you, whatever you do
'Cause, baby, you've shown me so many things that I never knew
Whatever it takes, baby, I'll do it for you.

Our love is alive, and so we begin
Foolishly laying our hearts on the table
Stumblin' in.

Our love is a flame burning within
Now and then firelight will catch us
Stumblin' in.

You were so young, ah, and I was so free
I may have been young, but, baby, that's not what I wanted to be.
Well, you were the one, oh, why was it me?
'Cause, baby, you show me so many things that I never see
Whatever you need, baby, you've got it from me.

Our love is alive, and so we begin
Foolishly laying our hearts on the table
Stumblin' in.

Our love is a flame burning within
Now and then firelight will catch us
Stumblin' in.

Stumblin' in, stumblin' in
Foolishly laying our hearts on the table
Stumblin' in

Ah, stumblin' in, mmmh, stumblin' in
Now and then firelight will catch us

Oh, stumblin' in, ah, I was stumblin' in
Foolishly laying our hearts on the table
Stumblin' in.
Oh, stumblin' in, ah, stumblin' in
I was stumblin' in
We were stumblin' in

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

enzo Cập nhật: whatgoeswrong? / 01-01-1970...
Ngã nghiêng...
Tình yêu của đôi ta vẫn còn sức sống
Và thế là ta bắt đầu
Dại khờ đặt cược đôi tim mình
Ngã nghiêng rơi vào

Tình yêu đôi ta là ngọn

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
toilanguyenduylong 27-02-2015
trang web này hay quá mà giờ mình mới biết. Bài hát hay thật
...
thanhadmin 06-10-2009
tuyet vời! I love this song, I love this melody

Xem hết các bình luận

Hello
728,251 lượt xem