Stand by me - ca khúc nằm trong album đầu tay Shayne Ward của X- Factor 2005 Shayne Ward. Là một ca khúc hiếm hoi không phải là cover trong album này và cũng là một trong những bài nổi bật nhất của album.