LỜI BÀI HÁT

huuduc ...

Whenever I'm weary from the battles that rage in my head
You make sense of madness when my sanity hangs by a thread
I lose my way but still you seem to understand
Now and forever I will be your man.


Sometimes I just hold you
Too caught up in me to see
I'm holding a fortune that heaven has given to me
I'll try to show you each and every way I can
Now and forever I will be your man


Now I can rest my worries and always be sure
That I won't be alone anymore
If I'd only known you were there all the time
All this time
Until the day the ocean doesn't touch the sand
Now and forever I will be your man
Now and forever I will be your man


Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

huuduc Cập nhật: Masquerade / 03-08-2011...
Mỗi khi tôi mệt mỏi bởi những giằng xé nội tâm
Em tạo cho tôi cảm giác đam mê khi mà lý trí tôi như đang treo trên sợi chỉ
Tôi đã lạc lối nhưng dường như em vẫn hiểu
Hôm nay và mai sau tôi sẽ là người đàn ông của em


Đôi lúc tôi ôm em thật chặt vào lòng
Thật chặt để có thể biết là
Tôi đang nắm giữ một vận mệnh mà Thượng Đế đã trao
Tôi cố gắng cho em thấy bằng mọi cách tôi có thể
(Rằng) Hôm nay và mai sau tôi sẽ là người đàn ông của em


Bây giờ tôi có thể xóa đi mọi âu lo và tin chắc rằng
Mình không còn cô đơn nữa
Giá như tôi biết trước được em luôn ở đó
Luôn luôn
Cho đến ngày đại

Đăng nhập để xem tiếp

Hello
662,141 lượt xem