Now And Forever - Richard Marx

9   
16-01-2008 / 101855 lượt xem

Nếu bạn thấy sai link nhạc - Nhấn vào đây để hệ thống tự động chọn lại

LỜI BÀI HÁT

huuduc ...

Whenever I'm weary from the battles that rage in my head
You make sense of madness when my sanity hangs by a thread
I lose my way but still you seem to understand
Now and forever I will be your man.


Sometimes I just hold you
Too caught up in me to see
I'm holding a fortune that heaven has given to me
I'll try to show you each and every way I can
Now and forever I will be your man


Now I can rest my worries and always be sure
That I won't be alone anymore
If I'd only known you were there all the time
All this time
Until the day the ocean doesn't touch the sand
Now and forever I will be your man
Now and forever I will be your man


Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

huuduc Cập nhật: Masquerade / 03-08-2011...
Mỗi khi tôi mệt mỏi bởi những giằng xé nội tâm
Em tạo cho tôi cảm giác đam mê khi mà lý trí tôi như đang treo trên sợi chỉ
Tôi đã lạc lối nhưng dường như em vẫn hiểu
Hôm nay và mai sau tôi sẽ là người đàn ông của em


Đôi lúc tôi ôm em thật chặt vào lòng
Thật chặt để có thể biết là
Tôi đang nắm giữ một vận mệnh mà Thượng Đế đã trao
Tôi cố gắng cho em thấy bằng mọi cách tôi có thể
(Rằng) Hôm nay và mai sau tôi sẽ là người đàn ông của em


Bây giờ tôi có thể xóa đi mọi âu lo và tin chắc rằng
Mình không còn cô đơn nữa
Giá như tôi biết trước được em luôn ở đó
Luôn luôn
Cho đến ngày đại

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
trankelly121 4 giờ
Trang web này càng ngày càng chán. Khó sử dụng, mà lại còn yêu cầu nạp tiền, mình nạp tiền rồi, dùng được vài ngày lại bắt nạp tiền tiếp. Ức chế kinh khủng >.<

Mình đã chuyển nhà qua bên YeuTiengAnh.com , đăng lời dịch dễ dàng hơn nhiều, tìm kiếm cũng thuận tiện nữa. mọi người cùng qua cho vui.

Qua bên YeuTiengAnh.com còn luyện TOEIC luôn nữa, tiện quá luôn :)

Mọi người dùng facebook thì add luôn fanpage của YeuTiengAnh.com là https://www.facebook.com/yeutienganhclub rồi cùng học tiếng anh cho vui nhéÀ mọi người muốn xem lời dịch bài `Now And Forever` đầy đủ mà ko cần nạp tiền ở trang này thì vào link này cho nhanh https://yeutienganh.com/music/song/now-and-forever-425019
...
trankelly121 15 giờ
Trang web này càng ngày càng chán. Khó sử dụng, mà lại còn yêu cầu nạp tiền, mình nạp tiền rồi, dùng được vài ngày lại bắt nạp tiền tiếp. Ức chế kinh khủng >.<

Mình đã chuyển nhà qua bên YeuTiengAnh.com , đăng lời dịch dễ dàng hơn nhiều, tìm kiếm cũng thuận tiện nữa. mọi người cùng qua cho vui.

Qua bên YeuTiengAnh.com còn luyện TOEIC luôn nữa, tiện quá luôn :)

Mọi người dùng facebook thì add luôn fanpage của YeuTiengAnh.com là https://www.facebook.com/yeutienganhclub rồi cùng học tiếng anh cho vui nhéÀ mọi người muốn xem lời dịch bài `Now And Forever` đầy đủ mà ko cần nạp tiền ở trang này thì vào link này cho nhanh https://yeutienganh.com/music/song/now-and-forever-425019
...
trankelly121 hôm qua
Trang web này càng ngày càng chán. Khó sử dụng, mà lại còn yêu cầu nạp tiền, mình nạp tiền rồi, dùng được vài ngày lại bắt nạp tiền tiếp. Ức chế kinh khủng >.<

Mình đã chuyển nhà qua bên YeuTiengAnh.com , đăng lời dịch dễ dàng hơn nhiều, tìm kiếm cũng thuận tiện nữa. mọi người cùng qua cho vui.

Qua bên YeuTiengAnh.com còn luyện TOEIC luôn nữa, tiện quá luôn :)

Mọi người dùng facebook thì add luôn fanpage của YeuTiengAnh.com là https://www.facebook.com/yeutienganhclub rồi cùng học tiếng anh cho vui nhéÀ mọi người muốn xem lời dịch bài `Now And Forever` đầy đủ mà ko cần nạp tiền ở trang này thì vào link này cho nhanh https://yeutienganh.com/music/song/now-and-forever-425019
...
trankelly121 hôm qua
Trang web này càng ngày càng chán. Khó sử dụng, mà lại còn yêu cầu nạp tiền, mình nạp tiền rồi, dùng được vài ngày lại bắt nạp tiền tiếp. Ức chế kinh khủng >.<

Mình đã chuyển nhà qua bên YeuTiengAnh.com , đăng lời dịch dễ dàng hơn nhiều, tìm kiếm cũng thuận tiện nữa. mọi người cùng qua cho vui.

Qua bên YeuTiengAnh.com còn luyện TOEIC luôn nữa, tiện quá luôn :)

Mọi người dùng facebook thì add luôn fanpage của YeuTiengAnh.com là https://www.facebook.com/yeutienganhclub rồi cùng học tiếng anh cho vui nhéÀ mọi người muốn xem lời dịch bài `Now And Forever` đầy đủ mà ko cần nạp tiền ở trang này thì vào link này cho nhanh https://yeutienganh.com/music/song/now-and-forever-425019
...
trankelly121 21-07-2016
Trang web này càng ngày càng chán. Khó sử dụng, mà lại còn yêu cầu nạp tiền, mình nạp tiền rồi, dùng được vài ngày lại bắt nạp tiền tiếp. Ức chế kinh khủng >.<

Mình đã chuyển nhà qua bên YeuTiengAnh.com , đăng lời dịch dễ dàng hơn nhiều, tìm kiếm cũng thuận tiện nữa. mọi người cùng qua cho vui.

Qua bên YeuTiengAnh.com còn luyện TOEIC luôn nữa, tiện quá luôn :)

Mọi người dùng facebook thì add luôn fanpage của YeuTiengAnh.com là https://www.facebook.com/yeutienganhclub rồi cùng học tiếng anh cho vui nhéÀ mọi người muốn xem lời dịch bài `Now And Forever` đầy đủ mà ko cần nạp tiền ở trang này thì vào link này cho nhanh https://yeutienganh.com/music/song/now-and-forever-425019
...
trankelly121 21-07-2016
Trang web này càng ngày càng chán. Khó sử dụng, mà lại còn yêu cầu nạp tiền, mình nạp tiền rồi, dùng được vài ngày lại bắt nạp tiền tiếp. Ức chế kinh khủng >.<

Mình đã chuyển nhà qua bên YeuTiengAnh.com , đăng lời dịch dễ dàng hơn nhiều, tìm kiếm cũng thuận tiện nữa. mọi người cùng qua cho vui.

Qua bên YeuTiengAnh.com còn luyện TOEIC luôn nữa, tiện quá luôn :)

Mọi người dùng facebook thì add luôn fanpage của YeuTiengAnh.com là https://www.facebook.com/yeutienganhclub rồi cùng học tiếng anh cho vui nhéÀ mọi người muốn xem lời dịch bài `Now And Forever` đầy đủ mà ko cần nạp tiền ở trang này thì vào link này cho nhanh https://yeutienganh.com/music/song/now-and-forever-425019
...
trankelly121 20-07-2016
Trang web này càng ngày càng chán. Khó sử dụng, mà lại còn yêu cầu nạp tiền, mình nạp tiền rồi, dùng được vài ngày lại bắt nạp tiền tiếp. Ức chế kinh khủng >.<

Mình đã chuyển nhà qua bên YeuTiengAnh.com , đăng lời dịch dễ dàng hơn nhiều, tìm kiếm cũng thuận tiện nữa. mọi người cùng qua cho vui.

Qua bên YeuTiengAnh.com còn luyện TOEIC luôn nữa, tiện quá luôn :)

Mọi người dùng facebook thì add luôn fanpage của YeuTiengAnh.com là https://www.facebook.com/yeutienganhclub rồi cùng học tiếng anh cho vui nhéÀ mọi người muốn xem lời dịch bài `Now And Forever` đầy đủ mà ko cần nạp tiền ở trang này thì vào link này cho nhanh https://yeutienganh.com/music/song/now-and-forever-425019
...
trankelly121 20-07-2016
Trang web này càng ngày càng chán. Khó sử dụng, mà lại còn yêu cầu nạp tiền, mình nạp tiền rồi, dùng được vài ngày lại bắt nạp tiền tiếp. Ức chế kinh khủng >.<

Mình đã chuyển nhà qua bên YeuTiengAnh.com , đăng lời dịch dễ dàng hơn nhiều, tìm kiếm cũng thuận tiện nữa. mọi người cùng qua cho vui.

Qua bên YeuTiengAnh.com còn luyện TOEIC luôn nữa, tiện quá luôn :)

Mọi người dùng facebook thì add luôn fanpage của YeuTiengAnh.com là https://www.facebook.com/yeutienganhclub rồi cùng học tiếng anh cho vui nhéÀ mọi người muốn xem lời dịch bài `Now And Forever` đầy đủ mà ko cần nạp tiền ở trang này thì vào link này cho nhanh https://ye
...
trankelly121 20-07-2016
Trang web này càng ngày càng chán. Khó sử dụng, mà lại còn yêu cầu nạp tiền, mình nạp tiền rồi, dùng được vài ngày lại bắt nạp tiền tiếp. Ức chế kinh khủng >.<

Mình đã chuyển nhà qua bên YeuTiengAnh.com , đăng lời dịch dễ dàng hơn nhiều, tìm kiếm cũng thuận tiện nữa. mọi người cùng qua cho vui.

Qua bên YeuTiengAnh.com còn luyện TOEIC luôn nữa, tiện quá luôn :)

Mọi người dùng facebook thì add luôn fanpage của YeuTiengAnh.com là https://www.facebook.com/yeutienganhclub rồi cùng học tiếng anh cho vui nhéÀ mọi người muốn xem lời dịch bài `Now And Forever` đầy đủ mà ko cần nạp tiền ở trang này thì vào link này cho nhanh https://yeutienganh.com/music/song/now-and-forever-425019
...
trankelly121 19-07-2016
Trang web này càng ngày càng chán. Khó sử dụng, mà lại còn yêu cầu nạp tiền, mình nạp tiền rồi, dùng được vài ngày lại bắt nạp tiền tiếp. Ức chế kinh khủng >.<

Mình đã chuyển nhà qua bên YeuTiengAnh.com , đăng lời dịch dễ dàng hơn nhiều, tìm kiếm cũng thuận tiện nữa. mọi người cùng qua cho vui.

Qua bên YeuTiengAnh.com còn luyện TOEIC luôn nữa, tiện quá luôn :)

Mọi người dùng facebook thì add luôn fanpage của YeuTiengAnh.com là https://www.facebook.com/yeutienganhclub rồi cùng học tiếng anh cho vui nhéÀ mọi người muốn xem lời dịch bài `Now And Forever` đầy đủ mà ko cần nạp tiền ở trang này thì vào link này cho nhanh https://yeutienganh.com/music/song/now-and-forever-425019
...
ptpa2 30-12-2012
lời dịch quá hay. Thanks.
...
oldmice 13-05-2012
mỗi khi nghe bài này sao lại nhớ người ấy đến thế không biết.
...
Masquerade 03-08-2011
Link is fixed! Thanks bạn Rosy Lassie nhiều :D
...
tuandung312 07-05-2011
anh đã nói với em Now and forever I will be your man. mà sao h a xa e mãi ha a?=((
...
socola5409 19-02-2011
Tuyệt quá, cả giai điệu lẫn lời bài hát
...
giaomua 23-05-2010
thật tuyệt khi lắng nghe giai điệu tuyệt vời này và nghĩ về ai đó, rồi sẽ có lúc, ta sẽ cùng nghe bài hát này cùng ai đó thân thương ...
...
thai_petro 16-04-2010
Mỗi khi tôi mệt mỏi bởi những giằng xé nội tâm Em tạo cho tôi cảm giác đam mê khi mà lý trí tôi như đang treo trên sợi chỉ Tôi đã lạc lối nhưng dường như em vẫn hiểu ôm em thật chặt vào lòng. Mãi mãi anh là của em Mãi mãi anh là của em ôm em vào lòng, để có thể biết là Tôi đang nắm giữ một vận mệnh mà Thượng Đế đã trao Tôi cố gắng cho em thấy bằng mọi cách tôi có thể (Rằng) Mãi mãi anh là của em Mãi mãi anh là của em Bây giờ tôi có thể xóa đi mọi âu lo và tin chắc rằng Mình không còn cô đơn nữa Giá như tôi biết trước được em luôn ở đó Luôn luôn Cho đến ngày đại dương không còn sóng vỗ Mãi mãi anh là của em Mãi mãi anh là của em
...
hoanglongk28 15-04-2010
hy ọng ngày nào đó đằng ấy sẽ hiểu những gì tui từng nói. cảm ơn những ngày tháng qua. nó thật sự rất đẹp mà có lẽ còn lâu lắm tui mới quê n được.
...
dragon12 06-04-2010
bài hát mang lại cảm giác thoải mãi và nhẹ nhàng trong lòng người nghe.và niềm tin vào tình yêu của mình.
...
fallenleaf 26-01-2010
hixhix 1 bài hát nhẹ nhàng và sâu lắng
...
Taboo 11-01-2010
^^ Nếu bài Pretty Boy là sự chải lòng của cô gái thì bài này là ngược lại :) bài này dành cho All Boys :)
...
maruco9235 08-01-2010
Until the day the ocean doesn't touch the sand Now and forever I will be your man Now and forever I will be your man mình thích nhất là đoạn này và lời cũng rất ý nghĩa nữa!
...
heo1511 24-12-2009
tôi cũng vậy tôi cũng đã thích một người con gái có cá tính nhưng đáng tiếc hoa rơi hữu ý nước chảy vô tinh và bây giờ tôi cũng buồn lắm nhưng mà thôi đành vậy cuộc sống vốn là thế mà có lúc vui lúc buồn đời mấy ai dc như ước nguyện của mình đâu thôi thì phải đành can đảm sống tiếp vả lại mình nghĩ khi một cánh cửa này đóng lại thì nhiều cánh cửa khác mở ra thôi mà mình nghĩ người con gái đó không chấp nhận mình chẳng qua là người ta không thấy dc giá trị của bản thân của mình thế thì việc gì mình phải buồn mà hơn nữa người đó sống gần mình hàng ngày thấy người ta cười đùa vô tư như chẳng có chuyện gì xảy ra còn trong khi mình lại buồn vậy chẳng hóa ra mình không bằng một đứa con gái mà mình là con trai mà phải cứng rắn can đảm lên con trai thì nắm vào dc thì thả ra dc yêu dc thì bỏ dc thế mới đáng mặt con trai có mấy dòng tâm sự cùng bạn thu phong mưa hi vọng bạn và tôi cùng vượt qua nỗi buồn này nhân dịp giáng sinh chúc bạn thu phong mưa cùng với các bạn trên diễn đàn có 1 giáng sinh vui vẻ ấm áp cùng với những điều may mắn sẽ đến với các bạn
...
ykam 09-11-2009
What conventions have you next to me I will have more power to firmly move. I love her that is word ingenuousness love in there my giblets. love be most beautiful thing that I am had, we know its important leg
...
(*`L_i_n_a 18-10-2009
ThuPhongmua!thời gian sẽ xoa dịu tất cả, hối tiếc cũng chỉ là hối tiếc mà thôi đâu thể thay đổi được.TY đâu phải là all hãy cất dấu nó ở một nơi nào đó ui bắt đầu lại từ đầu.cs lun tươi đẹp mà.ayda...ayda...cố lên!!!^.
...
theblue_outof 04-10-2009
Bạn ThuPhongmua thân mến! Tôi sẽ không khuyên bạn điều gì cả, bởi thời gian sẽ xoa dịu đi nỗi cô dơn và nỗi buồn của bạn. Có thể bây giờ và mãi về sau bạn sẽ luôn sống trong sự hối tiếc,có thể lắm, nếu như bạn không tự giải thoát cho chính mình.Tình yêu là quan trọng nhưng không phải là tất cả, hãy mạnh mẽ lên. Hãy cứ nghe bài hát này, vì nó rất hay mà, hãy cứ buồn và thậm chí nếu khóc cũng đựoc, nhưng hãy nhớ rằng cuộc sống còn nhiều niềm vui bất ngờ ở phia trước. chúc bạn nhiều may mắn nhé!

Xem hết các bình luận

Hello
683,386 lượt xem