(Bài hát này nói về cảm xúc của cô con gái bị kìm hãm dưới sự độc đoán của người mẹ, hoàn toàn không mang ý nghĩa tình yêu gì cả)