Một bài hát thật lãng mạn và chứng tỏ được sức mạnh của tình yêu. Chúng ta biết tình yêu có thể tạo nên điều kỳ diệu như thế nào và bài hát này là minh chứng cho những gì tình yêu có thể mang đến.