Bài này âm hưởng viết dựa trên bản "Minuet in G major" của Christian Petzold (nhưng vẫn bị lầm tưởng là của J.S.Bach, vì nó nằm trong quyển tập nhạc mà Bach tặng cho vợ là Anna Magdalena)... điểm khác nhau chính giữa 2 tác fẩm này là, "Minuet in G major" được viết ở nhịp 3/4, còn bài A Lover's Concerto viết ở nhịp 4/4