Nếu bạn thấy sai link nhạc - Nhấn vào đây để hệ thống tự động chọn lại

LỜI BÀI HÁT

nguyen ...

I LoVe YoU - Celine Dion

I must be crazy now
Maybe I dream too much
But when I think of you
I long to feel your touch

To whisper in your ear
Words that are old as time
Words only you would hear
If only you were mine

I wish I could go back to the very first day I saw you
Should've made my move when you looked in my eyes
'Cause by now I know that you'd feel the way that I do
And I'd whisper these words as you'd lie here by my side

I love you, please say
You love me too, these three words
They could change our lives forever
And I promise you that we will always be together
Till the end of time

So today, I finally find the courage deep inside
Just to walk right up to your door
But my body can't move when I finally get to it
Just like a thousand times before

Then without a word he handed me this letter
Read I hope this finds the way into your heart, it said

I love you, please say
You love me too, these three words
They could change our lives forever
And I promise you that we will always be together
Till the end of time

Well maybe I, I need a little love yeah
And maybe I, I need a little care
And maybe I, maybe you, maybe you, maybe you
Oh you need somebody just to hold you
If you do, just reach out and I'll be there

I love you, please say
You love me too
Please say you love me too
Till the end of time
These three words
They could change our lives forever
And I promise you that we will always be together

Oh, I love you
Please say you love me too
Please please
Say you love me too
Till the end of time
My baby
Together, together, forever
Till the end of time
I love you
I will be your light
Shining bright
Shining through your eyes
My baby

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Ngọc Cập nhật: Nguyen / 13-06-2009...
Em yêu anh

Em rối trí mất rồi ..
Có thể em mơ mộng quá nhiều
Nhưng khi em nghĩ về anh
Em khát khao được anh âu yếm

Để thì thầm vào tai anh
Những lời từ rất lâu
Những câu anh chỉ anh mới nghe thấy
Một khi anh thuộc về em

Ước gì em có thể quay trở lại từng ngày đầu gặp gỡ anh
Và sẽ bước đến khi anh nhìn vào mắt em
Vì lúc này đây em biết anh cũng cảm nhận như em
và em sẽ thỉ thẻ những lời này khi anh nằm kề bên em

Em yêu anh, anh ơi hãy nói đi
Anh cũng ỵêu em những lời này..
có thể sẽ thay đổi cuộc đời đôi ta mãi mãi
Em hứa với anh rằng chúng mình sẽ mãi mãi bên nhau
đến cuối cuộc đời

Để

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
trankelly121 11 giờ
Trang web này càng ngày càng chán. Khó sử dụng, mà lại còn yêu cầu nạp tiền, mình nạp tiền rồi, dùng được vài ngày lại bắt nạp tiền tiếp. Ức chế kinh khủng >.<

Mình đã chuyển nhà qua bên YeuTiengAnh.com , đăng lời dịch dễ dàng hơn nhiều, tìm kiếm cũng thuận tiện nữa. mọi người cùng qua cho vui.

Qua bên YeuTiengAnh.com còn luyện TOEIC luôn nữa, tiện quá luôn :)

Mọi người dùng facebook thì add luôn fanpage của YeuTiengAnh.com là https://www.facebook.com/yeutienganhclub rồi cùng học tiếng anh cho vui nhéÀ mọi người muốn xem lời dịch bài `I Love You` đầy đủ mà ko cần nạp tiền ở trang này thì vào link này cho nhanh https://yeutienganh.com/music/song/i-love-you-113914
...
trankelly121 22 giờ
Trang web này càng ngày càng chán. Khó sử dụng, mà lại còn yêu cầu nạp tiền, mình nạp tiền rồi, dùng được vài ngày lại bắt nạp tiền tiếp. Ức chế kinh khủng >.<

Mình đã chuyển nhà qua bên YeuTiengAnh.com , đăng lời dịch dễ dàng hơn nhiều, tìm kiếm cũng thuận tiện nữa. mọi người cùng qua cho vui.

Qua bên YeuTiengAnh.com còn luyện TOEIC luôn nữa, tiện quá luôn :)

Mọi người dùng facebook thì add luôn fanpage của YeuTiengAnh.com là https://www.facebook.com/yeutienganhclub rồi cùng học tiếng anh cho vui nhéÀ mọi người muốn xem lời dịch bài `I Love You` đầy đủ mà ko cần nạp tiền ở trang này thì vào link này cho nhanh https://yeutienganh.com/music/song/i-love-you-113914
...
trankelly121 hôm qua
Trang web này càng ngày càng chán. Khó sử dụng, mà lại còn yêu cầu nạp tiền, mình nạp tiền rồi, dùng được vài ngày lại bắt nạp tiền tiếp. Ức chế kinh khủng >.<

Mình đã chuyển nhà qua bên YeuTiengAnh.com , đăng lời dịch dễ dàng hơn nhiều, tìm kiếm cũng thuận tiện nữa. mọi người cùng qua cho vui.

Qua bên YeuTiengAnh.com còn luyện TOEIC luôn nữa, tiện quá luôn :)

Mọi người dùng facebook thì add luôn fanpage của YeuTiengAnh.com là https://www.facebook.com/yeutienganhclub rồi cùng học tiếng anh cho vui nhéÀ mọi người muốn xem lời dịch bài `I Love You` đầy đủ mà ko cần nạp tiền ở trang này thì vào link này cho nhanh https://yeutienganh.com/music/song/i-love-you-113914
...
trankelly121 hôm qua
Trang web này càng ngày càng chán. Khó sử dụng, mà lại còn yêu cầu nạp tiền, mình nạp tiền rồi, dùng được vài ngày lại bắt nạp tiền tiếp. Ức chế kinh khủng >.<

Mình đã chuyển nhà qua bên YeuTiengAnh.com , đăng lời dịch dễ dàng hơn nhiều, tìm kiếm cũng thuận tiện nữa. mọi người cùng qua cho vui.

Qua bên YeuTiengAnh.com còn luyện TOEIC luôn nữa, tiện quá luôn :)

Mọi người dùng facebook thì add luôn fanpage của YeuTiengAnh.com là https://www.facebook.com/yeutienganhclub rồi cùng học tiếng anh cho vui nhéÀ mọi người muốn xem lời dịch bài `I Love You` đầy đủ mà ko cần nạp tiền ở trang này thì vào link này cho nhanh https://yeutienganh.com/music/song/i-love-you-113914
...
trankelly121 21-07-2016
Trang web này càng ngày càng chán. Khó sử dụng, mà lại còn yêu cầu nạp tiền, mình nạp tiền rồi, dùng được vài ngày lại bắt nạp tiền tiếp. Ức chế kinh khủng >.<

Mình đã chuyển nhà qua bên YeuTiengAnh.com , đăng lời dịch dễ dàng hơn nhiều, tìm kiếm cũng thuận tiện nữa. mọi người cùng qua cho vui.

Qua bên YeuTiengAnh.com còn luyện TOEIC luôn nữa, tiện quá luôn :)

Mọi người dùng facebook thì add luôn fanpage của YeuTiengAnh.com là https://www.facebook.com/yeutienganhclub rồi cùng học tiếng anh cho vui nhéÀ mọi người muốn xem lời dịch bài `I Love You` đầy đủ mà ko cần nạp tiền ở trang này thì vào link này cho nhanh https://yeutienganh.com/music/song/i-love-you-113914
...
trankelly121 21-07-2016
Trang web này càng ngày càng chán. Khó sử dụng, mà lại còn yêu cầu nạp tiền, mình nạp tiền rồi, dùng được vài ngày lại bắt nạp tiền tiếp. Ức chế kinh khủng >.<

Mình đã chuyển nhà qua bên YeuTiengAnh.com , đăng lời dịch dễ dàng hơn nhiều, tìm kiếm cũng thuận tiện nữa. mọi người cùng qua cho vui.

Qua bên YeuTiengAnh.com còn luyện TOEIC luôn nữa, tiện quá luôn :)

Mọi người dùng facebook thì add luôn fanpage của YeuTiengAnh.com là https://www.facebook.com/yeutienganhclub rồi cùng học tiếng anh cho vui nhéÀ mọi người muốn xem lời dịch bài `I Love You` đầy đủ mà ko cần nạp tiền ở trang này thì vào link này cho nhanh https://yeutienganh.com/music/song/i-love-you-113914
...
trankelly121 20-07-2016
Trang web này càng ngày càng chán. Khó sử dụng, mà lại còn yêu cầu nạp tiền, mình nạp tiền rồi, dùng được vài ngày lại bắt nạp tiền tiếp. Ức chế kinh khủng >.<

Mình đã chuyển nhà qua bên YeuTiengAnh.com , đăng lời dịch dễ dàng hơn nhiều, tìm kiếm cũng thuận tiện nữa. mọi người cùng qua cho vui.

Qua bên YeuTiengAnh.com còn luyện TOEIC luôn nữa, tiện quá luôn :)

Mọi người dùng facebook thì add luôn fanpage của YeuTiengAnh.com là https://www.facebook.com/yeutienganhclub rồi cùng học tiếng anh cho vui nhéÀ mọi người muốn xem lời dịch bài `I Love You` đầy đủ mà ko cần nạp tiền ở trang này thì vào link này cho nhanh https://yeutienganh.com/music/song/i-love-you-113914
...
trankelly121 20-07-2016
Trang web này càng ngày càng chán. Khó sử dụng, mà lại còn yêu cầu nạp tiền, mình nạp tiền rồi, dùng được vài ngày lại bắt nạp tiền tiếp. Ức chế kinh khủng >.<

Mình đã chuyển nhà qua bên YeuTiengAnh.com , đăng lời dịch dễ dàng hơn nhiều, tìm kiếm cũng thuận tiện nữa. mọi người cùng qua cho vui.

Qua bên YeuTiengAnh.com còn luyện TOEIC luôn nữa, tiện quá luôn :)

Mọi người dùng facebook thì add luôn fanpage của YeuTiengAnh.com là https://www.facebook.com/yeutienganhclub rồi cùng học tiếng anh cho vui nhéÀ mọi người muốn xem lời dịch bài `I Love You` đầy đủ mà ko cần nạp tiền ở trang này thì vào link này cho nhanh https://yeutienganh.com/music/song/i-love-you-113914
...
trankelly121 19-07-2016
Trang web này càng ngày càng chán. Khó sử dụng, mà lại còn yêu cầu nạp tiền, mình nạp tiền rồi, dùng được vài ngày lại bắt nạp tiền tiếp. Ức chế kinh khủng >.<

Mình đã chuyển nhà qua bên YeuTiengAnh.com , đăng lời dịch dễ dàng hơn nhiều, tìm kiếm cũng thuận tiện nữa. mọi người cùng qua cho vui.

Qua bên YeuTiengAnh.com còn luyện TOEIC luôn nữa, tiện quá luôn :)

Mọi người dùng facebook thì add luôn fanpage của YeuTiengAnh.com là https://www.facebook.com/yeutienganhclub rồi cùng học tiếng anh cho vui nhéÀ mọi người muốn xem lời dịch bài `I Love You` đầy đủ mà ko cần nạp tiền ở trang này thì vào link này cho nhanh https://yeutienganh.com/music/song/i-love-you-113914
...
hatrang0886 02-09-2012
Em yêu anh thật nhiều. Lúc nào anh cũng nói tùy duyên và dẹp bỏ cái sở hữu là sẽ khỏe. Em đã và đang cố thực hiện đây! Tình yêu em không cùng nhịp với anh. Nhưng em mãi yêu anh theo cách yên bình nhất.
...
dothu_hn 27-06-2012
I love you, please say
You love me too, these three words
They could change our lives forever
And I promise you that we will always be together
Till the end of time
Em yêu anh, anh ơi hãy nói đi
Anh cũng ỵêu em những lời này..
có thể sẽ thay đổi cuộc đời đôi ta mãi mãi
Em hứa với anh rằng chúng mình sẽ mãi mãi bên nhau

Anh yêu, e yêu anh yêu anh rất nhiều.
Em vẫn luôn chờ đợi & hi vọng.
Hãy đem sức sống đến cho tình yêu của chúng mình a nhé. Em yêu anh.
...
Thanh_nhi190 14-02-2012
anh T ơi, e pít tình yêu mình sau này sẽ còn gặp nhiều sóng gió và ngăn cách nhưng a và e hãy cũng nhau cố gắng vượt qua a nhé! e y a nhiều lắm, Valentine này thật buồn vì mình còn xa nhau. DL lạnh, mong a luôn giữ ấm tình y chúng mình a nhé! nhớ a...
...
huongonlylove 22-11-2011
mọi người ơi, ai có biết bản dịch bài "the reason" của celine dion không chỉ mình với, cảm ơn nhiều nhé :)
...
meomuop0705 09-06-2011
Em nhớ anh.........Nhớ rất nhiều................Làm sao có thể nói được tình yêu em dành cho anh đây..... Bài hát này đúng tâm trạng quá..

"I love you, please say
You love me too, these three words
They could change our lives forever
And I promise you that we will always be together
Till the end of time"

==> chỉ có ở giấc mơ em thôi phải ko anh :(( :((
...
nguyencuongnhtr 24-01-2011
chúc phúc cho tất cả những ai được người yêu tặng bài hát này, và người tặng bài hát này cho người yêu cũng sẽ mãi mãi được hạnh phúc bên người ấy. Còn tôi ...
...
mysun 25-09-2010
yêu anh!thực sự em đã yêu anh rất nhiều.và cũng biết rằng anh là 1 nửa còn lại của cuộc đời em.mong rằng khi anh nghe bài hát này anh cũng có cảm nhận như em.em tin anh hiểu những điều em nghĩ.
...
lovelyday_saobang 09-01-2010
Type tiếng việt có dấu!! ------- yeu la gi sao no lai dem cho chung ta nhieu cam xuc nhu nhu zay? vui co, buon cung co va tui xin gui loi dich bai hat nay den cau(M) boy_sad_not know cry_in love
...
purry 03-12-2009
yêu anh lắm !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
...
hoainamthanhhuyen 12-10-2009
lời dịch thật hay đó, mình nghe bài này hoài mà không biết chán đó, hỡi các phen của lời dịch tôi yêu các bạn
...
trunghan 08-10-2009
nghe tình cảm quá ta!nghe nhạc ơ đây sướng thật đấy.làm tui nhớ người tui yêu quá!!!!!!!!!!!!!!!!! em oi anh yeu em
...
cobebuongbinh729 20-09-2009
bài hát này hay lắm đó nhưng không biết đến bao giờ có người tặng mình bài hát này nhỉ????????
...
tuenhien 02-09-2009
** (buồn thế thì cũng biết tử tế viết tiếng Việt có dấu nhen em !)
...
170787 30-08-2009
bài hát quá hay.lời dịch cũng vô cg cảm động. mình sẽ tặng bạn zai mình nhân ngày sn.hehe
...
hoanhien 18-08-2009
Anh ơi !! Có nghe chăng những lời trái tim em muốn nói.
...
tranmen24 12-11-2008
bài dịch cảm động quá...hic hic.Có ai có khăn lau nước mắt cho mượn giùm

Xem hết các bình luận

Alone
59,758 lượt xem