mọi người hãy thưởng thức bài này khi buồn nha, rất tuyệt!