LỜI BÀI HÁT

I'll be ok, go find your love today,
Searching everywhere,
A lot of sunshine's waiting for you.
Don't be afraid,
You'll find your love one day,
Tell me that you do your best for me,
I believe in your faith.

I can see, a burning flame,
It is your future waiting for you.
Hold my hands, and give me your word,
Believe in what you do and you will be ok.

I'll be ok, go find your love today,
Searching everywhere,
A lot of sunshine's waiting for you.
Don't be afraid,
You'll find your love one day,
Tell me that you do your best for me,
I believe in your faith.


Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

happydream Cập nhật: Ngọc / 19-04-2008...
Đi tìm tình yêu

Em sẽ ổn thôi, anh hãy mau đi đi
Hãy đi tìm tình yêu cho riêng mình
Hãy kiếm tìm ở khắp chốn
Hàng ngàn ánh dương đang đợi chờ anh
Đừng ngại ngùng, đừng e sợ
Một ngày nào đó anh sẽ tìm thấy tình yêu của đời mình
Hãy nói với em anh đã luôn cố gắng vì em
Em trông đợi vào niềm tin của anh

Em có thể thấy một ngọn lửa rực cháy
Tương lai đang vẫy tay gọi anh
Cầm tay em, hãy nói cùng em
Hãy tin vào những gì anh làm và rồi anh sẽ ổn


Em sẽ ổn thôi, anh hãy mau đi đi
Hãy đi tìm tình yêu cho riêng mình
Hãy kiếm tìm ở khắp chốn
Hàng ngàn ánh dương đang đợi chờ anh
Đừng ngại ngùng, đừng e sợ
Một

Đăng nhập để xem tiếp

Hello
662,851 lượt xem