LỜI BÀI HÁT

I've been reading books of old
The legends and the myths
Achilles and his gold
Hercules and his gifts
Spiderman's control
And Batman with his fists
And clearly I don't see myself upon that list

But she said, where'd you wanna go?
How much you wanna risk?
I'm not looking for somebody
With some superhuman gifts
Some superhero
Some fairytale bliss
Just something I can turn to
Somebody I can kiss

I want something just like this
Doo-doo-doo, doo-doo-doo
Doo-doo-doo
Oh, I want something just like this
Doo-doo-doo, doo-doo
Doo-doo-doo
Oh, I want something just like this
I want something just like this

I've been reading books of old
The legends and the myths
The testaments they told
The moon and its eclipse
And Superman unrolls
A suit before he lifts
But I'm not the kind of person that it fits

She said, where'd you wanna go?
How much you wanna risk?
I'm not looking for somebody
With some superhuman gifts
Some superhero
Some fairytale bliss
Just something I can turn to
Somebody I can miss

I want something just like this
I want something just like this

Oh, I want something just like this
Doo-doo-doo, doo-doo-doo
Doo-doo-doo,
Oh, I want something just like this
Doo-doo-doo, doo-doo
Doo-doo-doo,

Where'd you wanna go?
How much you wanna risk?
I'm not looking for somebody
With some superhuman gifts
Some superhero
Some fairytale bliss
Just something I can turn to
Somebody I can kiss
I want something just like this

Oh, I want something just like this
Oh, I want something just like this
Oh, I want something just like this

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Tôi đã đọc nhiều trang sách cũ
Những huyền thoại và cổ tích
Achilles và kho báu của mình
Hercules và món quà trời ban
Sự điều khiển của người Nhện
Và Batman với sức mạnh quả đấm của mình
Và rõ ràng tôi chẳng thấy tên mình trong danh sách kia

Thế nhưng cô ấy nói, anh định đi đâu
Anh định mạo hiểm đến bao nhiêu nữa hả
Em chẳng kiếm tìm một ai
Với sức mạnh siêu nhân cả
Không cần siêu anh hùng
Câu chuyện cổ tích có hậu
Một thứ gì đó em có thể lay động
Một ai đó em có thể trao môi hôn

Anh cũng mong muốn như vậy
Doo-doo-doo, doo-doo-doo
Doo-doo-doo
Oh, anh cũng mong muốn như vậy
Doo-doo-doo, doo-doo-doo
Doo-doo-doo
Oh, anh cũng mong

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
hieu_ndh_7717 02-09-2017
bản dịch bạn Hưng copy youtuber Gió Đông, cho ra mục yêu cầu ạ

Xem hết các bình luận

Faded
466,186 lượt xem