LỜI BÀI HÁT

Stronger

Once again I'm longing
For your hungry touch
Picturing you on me
I am missing you so much
You turn on my imagination
Though you're far away
And in my fantasy you crave my body
I need you back to stay

I've got my inside out and my headache won't stop
I fail to not look back as I'm bouncing down the wrong track
Half way up feels like going down
But I am getting stronger and stronger
Uh oh uh oh uh oh
Uh oh uh oh uh oh
But I am getting stronger and stronger...

Midnight turns to morning
And I don't get no sleep
I know that you are out there somewhere being
Someone else's treat
Your fingers know just how to please me
And chills run down my spine
And when you lick and spill your kisses
I am shivering inside

I've got my inside out and my headache won't stop
I fail to not look back as I'm bouncing down the wrong track
Half way up feels like going down
But I am getting stronger and stronger
Uh oh uh oh uh oh
Uh oh uh oh uh oh
But I am getting stronger and stronger...

I've got my inside out and my headache won't stop
I fail to not look back as I'm bouncing down the wrong track
Half way up feels like going down
But I am getting stronger and stronger
Uh oh uh oh uh oh
Uh oh uh oh uh oh
But I am getting stronger and stronger...

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

whatgoeswrong? Cập nhật: motozen / 24-05-2009...
Mạnh mẽ

Lại một lần nữa em đang mong ước
Anh bên em với những va chạm khát khao
Đang hình dung anh trên thân em ngọt ngào
Nhớ anh quá, anh ơi, em nhớ quá
Anh đưa vào trí em những ảnh hình kỳ lạ
Dù biết rằng anh đang ở nơi xa
Hiện ra nữa đây trong tâm tư em quái gỡ
Anh đang thèm thuồng thân thể em ngọc ngà
Em cần anh ở đây, trở lại đây
Hết ruột gan em, em đã để phơi bầy
Và đau nhức trong đầu em không dứt
Dĩ vãng nào bám víu mãi em ngất ngây
Chẳng buông tha khi tâm em lưu đày
Lọt sai rãnh em lộn lăn nhìn quá khứ
Nổi lưng chừng rồi chìm đắm trong mê say
Nhưng em đang khỏe hơn, mạnh hơn đây…
Bóng nửa đêm đã

Đăng nhập để xem tiếp