Bài này tôi nghe lần đầu tiên trong film Little Rascals (1994) do 2 đứa bé hát :D, rất ngộ nghĩnh.

LỜI BÀI HÁT

L is for the way you look at me
O is for the only one I see
V is very, very extraordinary
E is even more than anyone that you can adore

Love is all that I can give to you
Love is more than just a game for two
Two in love can make it
Take my heart and please don't break it
Love was made for me and you

L is for the way you look at me
O is for the only one I see
V is very, very extraordinary
E is even more than anyone that you can adore

Love is all that I can give to you
Love is more than just a game for two
Two in love can make it
Take my heart and please don't break it
Love was made for me and you...
x2

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Nhím_xù Cập nhật: Anakin Skywalker / 28-02-2012...
L là cách anh nhìn em
O là người duy nhất mà em nhìn thấy
V rất, rất đặc biệt
E thậm chí là hơn cả những người anh có thể yêu mến

Tình yêu là tất cả những

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
TommyChan 28-02-2012
Nhím thay ko duyệt media gì hết, tạo điều kiện cho Mỳ >:)
...
28-02-2012 TommyChan cũng nhờ Nhím mà Mỳ mò ra 1 bài trùng >:) >:) >:)

Xem hết các bình luận