Bài này tôi nghe lần đầu tiên trong film Little Rascals (1994) do 2 đứa bé hát :D, rất ngộ nghĩnh.