Soundtrack của phim Camp rock rất rất hay (thêm tí nữa bằng HSM, he heh)