Vì mới tập tành dịch nên em chọn bài dễ dịch nhất =_= Đây là bài hát nc ngoài đầu tiên em dc nghe ( lâu lắm òi !)