I don't want to talk about it - Rod Stewart

3    | 15-09-2008 | 9440

LỜI BÀI HÁT

lares ...

I can tell by your eyes that you've prob'bly been cryin' forever,
and the stars in the sky don't mean nothin' to you, they're a mirror.
I don't want to talk about it, how you broke my heart.
If I stay here just a little bit longer,
If I stay here, won't you listen to my heart, whoa, heart?

If I stand all alone, will the shadow hide the color of my heart;
blue for the tears, black for the night's fears.
The star in the sky don't mean nothin' to you, they're a mirror.
I don't want to talk about it, how you broke my heart.
If I stay here just a little bit longer,
if I stay here, won't you listen to my heart, whoa, heart?
I don't want to talk about it, how you broke this ol' heart.

If I stay here just a little bit longer,
if I stay here, won't you listen to my heart, whoa, heart?
My heart, whoa, heart.

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Tôi có thể nói với đôi mắt em rằng,
Em đã hầu như cứ khóc mãi thôi,
Và những ngôi sao trên trời cao,
Mang ý nghĩa đối với em biết nhường nào (*)
Chúng như những

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
Deathknight 16-09-2008
Bài hát thật tuyệt vời! Không còn lời nào để nói!^^

Xem hết các bình luận

Hello
727,441 lượt xem