LỜI BÀI HÁT

anhpin ...

Sunday morning , up with the lark
I think I'll take a walk in the park
Hey hey hey , it's a beautiful day
I've got someone waiting for me
And when I see her I know that she'll say

Hey hey hey . it's a beautiful day

*Hi hi hi , beautiful Sunday

This is my,my,my beautiful day
When you said , said, said
Said that you loved me
Oh, my , my, my .It's a beautiful day
Birds are singing, you by my side
Let's take a car and go for a ride
Hey, hey, hey, It's a beautiful day
We'll drive on and follow the sun
Makin' Sunday go on and on
Hey,hey,hey , it's a beautiful day
( Repeat * twice to fade)

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

pe tho sun rang Cập nhật: Bellewu / 30-10-2008...
Sáng chủ nhật,réo rắt tiếng chim sơn ca
Tôi nghĩ mình sẽ tản bộ trong công viên
Hey hey hey,thật là một ngày đẹp trời
Có một ai đó đang đợi chờ tôi
Và khi tôi trông thấy cô ấy,
tôi biết cô ấy sẽ nói rằng

Hey hey hey,thật là một ngày đẹp quá đi

*Hi hi hi , một ngày chủ nhật thật tươi đẹp
Đây là ngày chủ nhật xinh đẹp của tôi,của tôi...
Khi em nói rằng,nói rằng..
Nói rằng em yêu tôi
Oh my , my, my.Một ngày thật tươi đẹp
Chim đang hát vang,em bên cạnh tôi
Hãy đi lấy xe và làm một vòng nhé
Hey, hey, hey,thật là một ngày đẹp trời
Ta sẽ lái xe đi theo ông mặt trời
Làm ngày chủ nhật hôm nay cứ mãi tiếp diễn
Hey,hey,hey,thật

Đăng nhập để xem tiếp