Tuy bài hát ko nổi như những bài hát của BigBang nhưng lời bài hát làm thỏ rất cảm động.This lyric was created by G-Dragon,a mem of BigBang^^