(Nhạc Pháp) Voyage Voyage - Desireless

0    | 13-12-2008 | 6221

LỜI BÀI HÁT

Au dessus des vieux volcans,
Glisse des ailes sous les tapis du vent,
Voyage, voyage,
Eternellement.
De nuages en marécages,
De vent d'Espagne en pluie d'équateur,
Voyage, voyage,
Vole dans les hauteurs
Au dessus des capitales,
Des idées fatales,
Regarde l'océan...

(Refrain)
Voyage, voyage
Plus loin que la nuit et le jour, (voyage voyage)
Voyage (voyage)
Dans l'espace inouï de l'amour.
Voyage, voyage
Sur l'eau sacrée d'un fleuve indien, (voyage voyage)
Voyage (voyage)
Et jamais ne revient.

Sur le Gange ou l'Amazone,
Chez les blacks, chez les sikhs, chez les jaunes,
Voyage, voyage
Dans tout le royaume.
Sur les dunes du Sahara,
Des iles Fidji au Fujiyama,

Voyage, voyage,
Ne t'arrêtes pas.
Au dessus des barbelés,
Des coeurs bombardés,
Regarde l'océan.

Voyage, voyage
Plus loin que la nuit et le jour, (voyage voyage)
Voyage (voyage)
Dans l'espace inouï de l'amour.
Voyage, voyage
Sur l'eau sacrée d'un fleuve indien, (voyage voyage)
Voyage (voyage)
Et jamais ne revient.
Au dessus des capitales,
Des idées fatales,
Regarde l'océan.

Voyage, voyage
Plus loin que la nuit et le jour, (voyage voyage)
Voyage (voyage)
Dans l'espace inouï de l'amour.
Voyage, voyage
Sur l'eau sacrée d'un fleuve indien, (voyage voyage)
Voyage (voyage)
Et jamais ne revient

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

whatgoeswrong? Cập nhật: Carrots / 13-12-2008...
Trên những ngọn núi lửa già nua, đôi cánh lướt nhẹ theo làn gió,
Đi đây đó, ta đi đây đó,
mãi mãi muôn đời.
Từ những áng mây vùng đầm lầy, từ ngọn gió Tây Ban Nha
trong cơn mưa xứ nhiệt đới.
Đi đây đó, ta đi đây đó,
Bay lượn trong những rặng núi cao
Trên những thủ đô hoa lệ,
Những ý định chẳng thể tránh, như là định mệnh,
Hãy ngắm nhìn đại dương...

(Điệp khúc)

Đi đây đó, ta đi đây đó
Xa hơn cả đêm và ngày (Đi đây đó, ta đi đây đó)
Đi đây đó
trong khoảng không kì lạ của tình yêu
Đi đây đó, ta đi đây đó
Trên dòng nước tôn nghiêm của con sông xứ Ấn
Đi đây đó
và chẳng bao giờ

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

Xem hết các bình luận