• 22506 bản nhạc
  • 1,073,707 thành viên
  • 15 yêu cầu

Hard To Say I'm Sorry – Chicago

LỜI BÀI HÁT

Hard To Say I'm Sorry

“Everybody needs a little time away.”
I heard her say,
“From each other.”
“Even lovers need a holiday.
Far away, from each other”

Hold me now
It's hard for me to say I'm sorry
I just want you to stay
After all that we've been through
I will make it up to you
I promise to
And after all that's been said and done
You're just the part of me I can't let go (Ooo ooo)

Couldn't stand to be kept away
Just for the day
From your body
Wouldn't wanna be swept away
Far away, from the one that I love

Hold me now
It's hard for me to say I'm sorry
I just want you to know

Hold me now
I really want to tell you I'm sorry
I could never let you go
After all that we've been through
I will make it up to you
I promise to
And after all that's been said and done
You're just the part of me I can't let go

After all that we've been through
I will make it up to you
I promise to

You're gonna be the lucky one

When we get there gonna jump in the air
No one will see us 'cause there's nobody there
After all, you know we really don't care
Hold on, I'm gonna take you there

LỜI DỊCH

Thật khó để anh nói lời xin lỗi

"Mọi người ai cũng cần chút thời gian xa nhau"
Tôi nghe nàng nói
"Mỗi người một nơi"
"Dù những người yêu nhau cần một kỳ nghỉ"
Xa nhau, mỗi người một nơi"

Lúc này hãy ôm anh
Với anh thật khó để nói lên rằng anh xin lỗi
Anh chỉ muốn em ở lại
Sau tất cả những gì chúng ta đã trải qua
Anh sẽ bù đắp cho em
Anh hứa
Và sau tất cả những gì đã nói và làm
Em là một phần của anh, anh chẳng thể buông lơi (ooo

Chẳng thể đứng yên để em rời xa
Chỉ vì một ngày
Từ con người em
Không muốn bị xua đi
Xa xôi khỏi người mà anh yêu quý

Lúc này hãy ôm anh
Với anh thật khó để nói lên rằng anh xin lỗi
Anh

Đăng nhập để xem tiếp Xem qua tin nhắn SMS Soạn LD F 844 gửi 8261(2000đ) để tải file PDF Lời Dịch về di động, lưu ý: máy cần đọc được file PDF và kết nối 3G/GPRS

Bình luận