LỜI BÀI HÁT

nguyen ...

Here Without You

A hundred days have made me older
Since the last time that I saw your pretty face
A thousand lies have made me colder
And I don't think I can look at this the same
But all the miles that separate
Disappear now when I'm dreaming of your face

I'm here without you baby
But you're still on my lonely mind
I think about you baby
And I dream about you all the time
I'm here without you baby
But you're still with me in my dreams
And tonight it's only you and me

The miles just keep rollin'
As the people leave their way to say hello
I've heard this life is overrated
But I hope that it gets better as we go

I'm here without you baby
But you're still on my lonely mind
I think about you baby
And I dream about you all the time
I'm here without you baby
But you're still with me in my dreams
And tonight girl its only you and me

Everything I know, and anywhere I go
It gets hard but it wont take away my love
And when the last one falls
When it's all said and done
It gets hard but it wont take away my love

I'm here without you baby
But you're still on my lonely mind
I think about you baby
And I dream about you all the time
I'm here without you baby
But you're still with me in my dreams
And tonight girl its only you and me

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

hieu_ndh_7717 Cập nhật: Anakin Skywalker / 30-03-2012...
Nơi đây thiếu vắng bóng em

Trăm ngày dai dẳng trôi làm anh già giặn hơn
Từ lần cuối anh thấy gương mặt xinh của em
Ngàn lời dối trá làm anh thêm lạnh giá
Và anh nghĩ mình có thể nhìn điều này như nhau
Nhưng tất cả ngàn dặm đường đã bị chia cắt
Nay đã tan biến khi anh mơ về gương mặt em

Anh ở đây mà thiếu vắng bóng em, em yêu
Nhưng em vẫn in sâu trong tâm tưởng cô đơn anh
Anh nghĩ về em, hỡi em
Mọi lúc anh đều mơ về em
Anh ở đây mà thiếu vắng bóng em, em yêu
Nhưng em luôn hiện diện bên anh trong mộng mị
Và đêm nay, chỉ có em và anh

Những dặm đường vẫn nghìn trùng xa
Khi con người nhấn nhường nói câu xin chào
Anh

Đăng nhập để xem tiếp

Alone
106,411 lượt xem