LỜI BÀI HÁT

Love takes the patience of Job
That's what my Mama always said
Faith is the belief in something more than what you know
That's what the Good Book says
You gotta play the cards you got
Who knows what fate is holding
At times you gotta go without knowing where you're going

That's why I keep on lovin' you
I keep on lovin' you
Through the baby don't leave mes
And never will agains
And I promise tos
I keep on lovin' you

Lord knows we've had our share of fights
Our sleepless nights, our ups and downs
We've had plenty and then some of baby I'm gones and turnarounds
Sometimes I swear it might be easier to throw in the towel
Someday we're gonna look back
Say look at us now

That's why I keep on lovin' you
I keep on lovin' you
Through the baby don't leave mes
And never will agains
And I promise tos
I keep on lovin' you

Keep on lovin' you
Through the I take it backs...I didn't mean it like thats
I'd never hurt yous...Oh, I keep on lovin' you

I keep on lovin' you...I keep on lovin' you
Through the I take it backs...I didn't mean it like that
I'd never hurt yous...Oh, I keep on lovin' you
I keep on lovin' you...I keep on lovin' you

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Để yêu phải kiên nhẫn đến cuối cùng
Đó là điều mà mẹ em luôn nói
Niềm tin là thứ mà khi tin vào điều gì đó nhiều hơn cả những gì anh biết
Đó là cái điều mà Good Book đã nói
Anh phải chấp nhận những gì mình có
Một người biết được những gì mà vận mệnh đang nắm giữ
Lúc đó anh phải bước đi mà chẳng cần biết anh đang đi đâu

Đó là lí do mà em sẽ mãi yêu anh
Em sẽ mãi yêu anh
Hãy vượt qua đi anh yêu hỡi đừng bỏ rơi em
Và sẽ không bao giờ phải như thế nữa
Em hứa đấy
Em sẽ mãi yêu anh

Chúa biết chúng ta đã cùng nhau chiến đấu
Với những đêm dài chằn chọc, những sóng gió cuộc đời
Chúng ta

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
gango278 21-04-2010
ca từ đơn giản nhưng sâu lắng, "love takes patience of Job" ^^

Xem hết các bình luận