LỜI BÀI HÁT

Girl, let's go ahead now,
Let's, let's go ahead now
Girl, let's go ahead now,
Go ahead now, go ahead now

I know that you got a boyfriend
Who's waiting for ya
But I don't care about your boyfriend
Keep on waiting for ya
I wonder if everything on you girl
Is really real now
Checking you out, checking you out
Now I figured it out, figured it out

I wish I could hypnotize ya
Get in your head now
I won't ever snap my fingers
And let you back out
All I'm about, all I'm about
Can you figure it out, figure it out
Tell me when you wanna go

I just can't wait not another day
Girl say yes tonight
Say what you want but it's me you like
And I know what's been on your mind
My body over your body
Your body over my body
I always wanted somebody
Someone like you

Now that I gotta taste the heaven
I wanna go back
Know that the chance that I've been given
Can no one top that
Feel it we were meant to be together
Don't keep me from that
I got it knocked out, got it knocked out
You're all I'm thinking about, thinking about

I wish I could hypnotize ya
Get in your head now
I won't ever snap my fingers
And let you back out
All I'm about, all I'm about

Can you figure it out, figure it out
That's all I'm waiting for

Hey

I just can't wait not another day
Girl say yes tonight
Say what you want but it's me you like
And I know what's been on your mind
My body over your body
Your body over my body
I always wanted somebody
Someone like you

Hey

You say that you got a man and I wonder why
What you're doing here spending all your time
Baby one can see that you live a life
What you're meant to do to your man tonight
He'll never gonna love you more than I
Looking for the one that I gotta find
That I gotta find

I just can't wait not another day
Girl say yes tonight
Say what you want but it's me you like
And I know what's been on your mind
My body over your body
Your body over my body
I always wanted somebody
Someone like you

Girl, let's go ahead now,
Let's, let's go ahead now
Girl, let's go ahead now,
Go ahead now, go ahead now

Girl, let's go ahead now,
Let's, let's go ahead now
Girl, let's go ahead now,
Go ahead now, go ahead now

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Cô bé à, giờ hãy tiến thẳng về phía trước
Giờ hãy tiến thẳng về phía trước
Cô bé, giờ hãy tiến thẳng về phía trước
Giờ hãy tiến thẳng về phía trước

Anh biết rằng em đã có bạn trai rồi
Một người vẫn đang đợi em
Nhưng anh chẳng quan tâm đến anh ta
Chỉ biết tiếp tục đợi chờ em thôi
Anh tự hỏi đó có phải mọi thứ về em không?
Có thực là vậy không?
Cố hiểu em...
Và giờ thì anh đã hiểu rồi

Anh ước gì mình có thể thôi miên em
Hiểu được em nghĩ gì
Anh sẽ chẳng khi nào vôi vã
Và để rồi bỏ em lại phía sau
Mọi điều anh nghĩ đến...
Liệu em có thể hiểu không?
Nói anh nghe khi nào em muốn đi

Anh

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

Xem hết các bình luận