Mình dịch có gì chưa đúng pà kon góp ý nha! Rất muốn làm quen với các bạn đang học tiếng Trung.