flo-rida-whistle.jpg

- bebop là một kiểu nhạc jazz
- hell còn có nghĩa là "sòng bài", đặt nghĩa này trong bài hát sẽ hợp hơn
- rottweiler là một giống chó
201105141859_rootweilernh___.jpg

- low (danh từ) là tiếng rống, ngọn lửa hoặc mức/con số thấp nhất. Mỳ không hiểu trong bài này cụ thể nói về gì nên tạm đoán là "manh mối" (từ dòng tin nhắn)
- soprano là âm C trung, phát ra lúc nhạc đến đoạn điệp khúc
- Bucatti là một loại xe
bugatti-veyron-10.jpg

- pitch là sự nảy lên, nảy xuống
- lay back là nằm nghỉ ngơi để tận hưởng gì đó
- Banjo là cây đàn
banjo4.gif