Oppa: cách xưng hô giữa người con gái dành cho người con trai lớn tuổi hơn
Kangnam: quận nằm phía Nam thành phố Soeul gồm 26 phường, quận này được coi là quận giàu ở Soeul