We Are Never Ever Getting Back Together - Taylor Swift

3   
14-08-2012 / 37961 lượt xem

200795_10151041816460369_298149674_n.jpg

LỜI BÀI HÁT

I remember when we broke up the first time
Saying, this is it, I’ve had enough, it looks like
We hadn’t seen each other in a month
When you said you needed space, what?

Then you come around again and say, “Baby,
I miss you and I swear I’m gonna change, trust me.”
Remember how that lasted for a day?
I say I hate you, we break up, you call me, I love you

OoOOoooh, we called it off again last night for goOoOod
This time I am telling you, I’m telling you
We are never, ever, ever, getting back together
We (WHEE!) are never, ever, ever, getting back together
You go talk to your friends talk to my friends talk to me
But we (WHEE!) are never, ever, ever, getting back together

Like Ever

I’m really gonna miss you picking fights and me
Falling for it, screaming that I’m right and you
Hide away and find your peace of mind
With some indie record that’s much cooler than mine

OoOOoooh, you called it off again tonight but oOOoooh,
This time I, am telling you, I’m telling you
We are never, ever, ever, getting back together
We (WHEE!) are never, ever, ever, getting back together
You go talk to your friends talk to my friends talk to me
But we (WHEE!) are never, ever, ever, getting back together

I used to think, that we, were forever ever ever
And I used to say never say never
Huh, he calls me up and he's like, I still love you
And i'm like, I mean, I mean this is exhausting, you know
We are never getting back together, like ever

We are never, ever, ever, getting back together
We (WHEE!) are never, ever, ever, getting back together
You go talk to your friends talk to my friends talk to me
But we (WHEE!) are never, ever, ever, getting back together

We are never, ever, ever, getting back together
We (WHEE!) are never, ever, ever, getting back together
You go talk to your friends talk to my friends talk to me
But we (WHEE!) are never, ever, ever, ever getting back together

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Tôi còn nhớ khi chúng ta chia tay lần đầu tiên
Nói rằng thế đấy, tôi chịu đựng đủ rồi, có vẻ như
Chúng ta đã không gặp nhau trong cả tháng
Khi anh nói cần có không gian riêng, sao cơ?

Rồi anh lại mò tới và thủ thì "Em yêu à,
Anh nhớ em nhiều lắm và anh hữa sẽ thay đổi, tin anh đi"
Anh có nhớ lời hứa ấy tồn tại nổi một ngày?
Tôi nói rằng ghét anh, ta chia tay, anh gọi tôi và tôi lại yêu anh

OoOOoooh ta lại hủy bỏ tất cả mãi mãi tối hôm qua
Lần này tôi nói cho anh nghe này, tôi nói cho anh nghe này
Chúng ta sẽ không đời nào quay lại với nhau đâu
Chúng ta sẽ không đời nào quay lại với nhau đâu
Anh nói chuyện với bạn bè của

Đăng nhập để xem tiếp