The-Wanted-I-found-you.jpg

LỜI BÀI HÁT

Nathan:
She wants me to come over.
I can tell her eyes don't lie.
She's calling me in the dark.

Tom:
She moves us where the rumor.
Where the lights, lights up the sky.
Confidence like a rock star.

Max:
I want to put my hands on hers hands.
Feel the heat from her skin.
Get reckless in the starlight.
I'm moving to the beat of her heart.
I was so lost until tonight, tonight.

Siva:
I found you, in the darkest hour.
I found you, in the pouring rain.
I found you, when I was on my knee's.
And your light, brought me back again.

Found you in a river, of pure emotion.
I found you, my only truth.
I found you, hear the music playing.

I was lost til I found you, you, you.
Til I found you, you, you.

Tom:
The night is getting older.
And I can't come off this high.
I don't wan't this hit to end.

Nathan:
I know she feels the same.
Cuz I can see it in her eye's.
She says "can we start again?"

Max:
I want to put my hands on hers hands.
Feel the heat from her skin.
Get reckless in the starlight.

Nathan:
She's moving to the beat of my heart.
We were so lost until tonight, tonight.

Siva:
I found you, in the darkest hour.
I found you, in the pouring rain.
I found you, when I was on my knee's.
And your light, brought me back again.

Found you in a river, of pure emotion.
I found you, my only truth.
I found you, hear the music playing.

I was lost, til I found you, you, you.
Til I found you, you, you.

Nathan:
I said people.
We are all looking for love tonight.
Sometimes we can't see it.
Were all Blinded by the light.
And we all get low, all get low.
Searching for the piece of mind.
Just when I give her none, looking for some kind of sign.
Just when I found you, you, you.
I found you, you, you.
I found you, you, you.
I found you, you, you.

Siva:
I found you, in the darkest hour.
I found you, in the pouring rain.
I found you, when I was on my knee's.
And your light brought, me back again.

Found you in a river, of pure emotion.
I found you, my only truth.
I found you, hear the music playing.

I was lost, til I found you, you, you.
Til I found you.

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Nathan:
Nàng muốn tôi ghé qua
Tôi có thể nói đôi mắt nàng không gian dối
Nàng đang gọi tôi trong bóng đêm

Tom:
Nàng đưa ta đến nơi tin đồn
Nơi những

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
hakuba 04-12-2012
Anakin Skywalker dịch ổn. Bài này quá đẳng cấp của TW.
...
Anakin Skywalker 08-09-2012
nhắc bạn sonpluss nha, đừng bao giờ spam kiểu này nữa, tốn công người khác thay bài, spam lần nữa là đừng trách Mỳ vô tình à

Xem hết các bình luận

Hero
205,522 lượt xem
Lucky
124,910 lượt xem