LỜI BÀI HÁT

Take me down to the river bend
Take me down to the fighting end
Wash the poison from off my skin
Show me how to be whole again

Fly me up on a silver wing
Past the black where the sirens sing
Warm me up in a nova's glow
And drop me down to the dream below

'Cause I'm only a crack in this castle of glass
Hardly anything left for you to see
For you to see

Bring me home in a blinding dream,
Through the secrets that I have seen
Wash the sorrow from off my skin
And show me how to be whole again

'Cause I'm only a crack in this castle of glass
Hardly anything left for you to see
For you to see

'Cause I'm only a crack in this castle of glass
Hardly anything else I need to be

'Cause I'm only a crack in this castle of glass
Hardly anything left for you to see
For you to see
For you to see

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Hãy đưa tôi đến khúc quanh của con sông
Hãy đưa tôi đến nơi không còn những cuộc chiến
Gột rửa những chất độc trên làn da tôi
Hãy cho tôi biết làm sao để

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

Xem hết các bình luận

Numb
134,589 lượt xem