The Truth About Love - P!nk

0   
23-11-2012 / 2262 lượt xem

16828d1347805341-review-p-nk-truth-love-

LỜI BÀI HÁT

The truth about love comes at 3am
You wake up fucked up and you grab a pen
And you say to yourself
I'm gonna figure it out, I'm gonna crack that code
Gonna break it break it down
I'm tired of all these questions
And, now it's just annoying
Cause, no one has the answer
So I guess it's up to me
To find the truth about love
As it comes, and it goes
A strange fascination with his lips and toes
Morning breath, bedroom eyes on a smiling face
Sheet marks rug burn, and a sugar glaze
The shock and the awe that can eat you raw
If the truth about love

I think it just may be perfect
You're the person of my dreams
I never ever ever ever been this happy
But now something has changed
And The Truth About Love is it's all a lie
I thought you were the one, and I hate goodbyes

Oh, you want the truth?

The truth about love is it's nasty and salty
It's the regret in the morning, it's the smelling of armpits
It's wings, and songs
And trees, and birds
It's all the poetry that you ever heard
Terror coup d'etat, life line forget-me-nots
It's the hunt and the kill
The schemes and the plots
The truth about love is it's blood, and it's guts
Purebreds and mutts
Sandwiches without the crust
It takes your breath, cause it leaves a scar
But those untouched never got never got very far
It's rage and it's hate
And a sick twist of fate
And that's the truth about love
The truth about love

I think it just may be perfect
You're the person of my dreams
I never ever ever ever been this happy
But now something has changed
And The Truth About Love is it's all a lie
I thought you were the one, and I hate goodbyes

Oh you can lose your breath and
Oh, you can shoot a gun and
Convince you're the only one that's ever felt this way before
It hurts inside the hurt within and
It folds together pocket thin and
It's whispered by the angels' lips and
It can turn you into a son of a bitch man

The truth, the truth, the truth about love is
Truth, the truth, the truth about love is
Truth, the truth, the truth about love is
Truth, the truth, the truth about love is
Truth, the truth, the truth about love is
Truth, the truth, the truth about love is
Truth, the truth, the truth about love is
Truth, the truth, the truth about love is
Truth, the truth, the truth about love is
Truth, the truth, the truth about love is
Truth, the truth, the truth about love is
Truth, the truth, the truth about love is
Truth, the truth, the truth about love is
Truth, the truth, the truth about love is
Truth about love

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

YunJaeShipper Cập nhật: Anakin Skywalker / 29-11-2012...
Sự thật về tình yêu đến lúc 3 giờ sáng
Bạn tỉnh dậy trong sự hỗn loạn và tóm được cây bút
Và tự nói chính mình rằng
Tôi sẽ giải quyết, tôi sẽ bẻ cái mã đó
Sẽ đập tan nó ra
Tôi đã mệt mỏi với tất cả các câu hỏi đó rồi
Và giờ nó chỉ là sự khó chịu
Vì chả có ai có câu trả lời
Nên tùy thuộc vào tôi thôi
Để tìm sự thật về tình yêu
Giống như lúc nó đền rồi đi vậy
Là sự quyến rũ kì lạ với đôi môi và những ngón chân của anh ấy
Hơi thở buổi sáng, đôi mắt quyến rũ trên khuôn mặt tươi cười
Vết một mảng thảm cháy, và một mảng đường
Vừa sốc vừa sợ rằng có thể ăn sống bạn
Cho dù sự thật

Đăng nhập để xem tiếp

Try
44,296 lượt xem
Try
44,296 lượt xem
Hot
31,524 lượt xem