LỜI BÀI HÁT

Lately, I've been, I've been losing sleep
Dreaming about the things that we could be
But baby, I've been, I've been praying hard,
Said, no more counting dollars
We'll be counting stars, yeah we'll be counting stars

I see this life like a swinging vine
Swing my heart across the line
And my face is flashing signs
Seek it out and you shall find
Old, but I'm not that old
Young, but I'm not that bold
I don't think the world is sold
I'm just doing what we're told
I feel something so right doing the wrong thing
I feel something so wrong doing the right thing
I could lie, coudn't I, could lie
Everything that kills me makes me feel alive

Lately, I've been, I've been losing sleep
Dreaming about the things that we could be
But baby, I've been, I've been praying hard,
Said, no more counting dollars
We'll be counting stars (x2)

I feel the love and I feel it burn
Down this river, every turn
Hope is a four-letter word
Make that money, watch it burn
Old, but I'm not that old
Young, but I'm not that bold
I don't think the world is sold
I'm just doing what we're told
I feel something so wrong doing the right thing
I could lie, could lie, could lie
Everything that drowns me makes me wanna fly

Lately, I've been, I've been losing sleep
Dreaming about the things that we could be
But baby, I've been, I've been playing hard,
Sitting, no more counting dollars
We'll be counting stars (x2)

Take that money
Watch it burn
Sing in the river
The lessons are learnt (x4)

Everything that kills me makes feel alive

Lately, I've been, I've been losing sleep
Dreaming about the things that we could be
But baby, I've been, I've been playing hard,
Sitting, no more counting dollars
We'll be counting stars (x2)


Take that money
Watch it burn
Sing in the river
The lessons are learnt (x4)

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Gần đây tôi hay mất ngủ
Mơ về những thứ mà chúng ta có thể trở thành
Nhưng bạn à, tôi đã cầu nguyện nhiều lắm
Rằng ta không thèm đếm tiền nữa
Ta sẽ ngồi đếm sao

Cuộc đời này như việc đu dây vậy
Trái tim đu đưa cùng sợi dây
Và gương mặt xuất hiện trên các bảng hiệu
Tìm đi rồi bạn sẽ thấy
Kinh nghiệm đầy mình nhưng tôi chưa già đâu
Trẻ trung nhưng tôi chẳng phải là "trẻ trâu"
Tôi không nghĩ là thế giới này chỉ có buôn bán đâu
Tôi chỉ làm điều mà chúng ta được chỉ bảo
Làm điều sai trái tôi lại thấy bình thường
Làm điều đúng đắn tôi lại thấy sai lầm
Tôi có thể hoặc không thể dối lòng
Những thứ

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
leanh04 18-07-2013
Tuyệt quá,ĐANG nghiền :D

Xem hết các bình luận

Alone
109,659 lượt xem