LỜI BÀI HÁT

Little bird can you sing me a little song
A little song of love
Little bird can you teach me how to fly
How to fly to the sky
Oh, i want i have a little dream,
wishing that i could fly

So little bird
Can you lend me your wings,
So i can fly like you
La la la la la la la la la la la la la..................

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Chú chim nhỏ ơi bạn có thể hát tặng tôi một bài hát ngắn được không?
Một bài hát về tình yêu
Chú chim bé xinh, bạn có thể hướng dẫn tôi bay
Làm sao để tung

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

Xem hết các bình luận