LỜI BÀI HÁT

[Hook: Ke$ha]
It’s going down, I’m yelling "Timber"
You better move, you better dance
Let’s make a night you won’t remember
I’ll be the one you won’t forget

[Verse 1: Pitbull]
The bigger they are, the harder they fall
This biggity boy’s a diggity dog
I have ‘em like Miley Cyrus, clothes off
Twerking in their bras and thongs, timber
Face down, booty up, timber
That’s the way we like the what, timber
I’m slicker than an oil spill
She say she won’t, but I bet she will, timber

[Bridge x2: Pitbull]
Swing your partner round and round
End of the night, it’s going down
One more shot, another round
End of the night, it’s going down

[Hook x2: Ke$ha]
It’s going down, I’m yelling "Timber"
You better move, you better dance
Let’s make a night you won’t remember
I’ll be the one you won’t forget

[Verse 2: Pitbull]
Look up in the sky, it’s a bird, it’s a plane
Nah, it’s just me, ain’t a damn thing changed
Live in hotels, swing on planes
Blessed to say, money ain’t a thing
Club jumping like Lebron, now, Voli
Order me another round, homie
We about to climb, wild, ‘cause it’s about to go down

[Bridge x2: Pitbull]
Swing your partner round and round
End of the night, it’s going down
One more shot, another round
End of the night, it’s going down

[Hook x2: Ke$ha]
It’s going down, I’m yelling "Timber"
You better move, you better dance
Let’s make a night you won’t remember
I’ll be the one you won’t forget

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

[Hook]
Lên sàn đê nào, tôi hét "Ngã nè!"
Bạn nhảy nhót gì đi chứ
Hãy làm nên một đêm bạn không thể nhớ nổi
Nhưng bạn chẳng thể quên được tôi

[Verse 1]
Càng to lớn quậy càng kinh
Tôi thích kiểu mỗi tay một em
Mấy em phải trông như Miley Cyrus
Lột đồ, nhảy điệu "twerking" chỉ với đồ lót
Cúi đầu xuống, chổng mông lên, ngã nè
Đúng kiểu tôi thích rồi đấy, ngã nè
Tôi vẫn còn dễ thương lắm chứ bộ
Nàng kêu không thích cơ mà tôi biết nàng luôn sẵn lòng

[Bridge] x2
Xoay bạn nhảy của bạn đê nào
Thâu đêm ta chơi tới bến luôn
Thêm chầu rượu nữa, lại nhảy nhót tiếp
Thâu đêm ta chơi tới bến luôn

[Hook] x2
Lên sàn đê nào,

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
sweet_dream2 05-12-2013
Do What You Want trùng, move bản dịch và thay bài nha :3

Xem hết các bình luận