LỜI BÀI HÁT

On a shameless night
in a nameless place
i thought that love
was a hopeless case
till i found you
till i found you

lived a wasteful life
in a hateful city
there was no love
just pain and pity
till i found you
till i found you

and you don't know
how you saved me
and you don't know
what you gave me
and you don't know
how you saved my life

i can see the light,
i have flown away,
i have come alive
i am blown away
i have felt the love
i can see the truth
now that i found you
now that i found you

i can live my life
i believe in faith
i have found myself
i have lost the hate
i have found the love
i can see the truth
now that i found you
now that i found you

yeah
yeah

on a shameless night
in a nameless place
i thought that love was a hopeless

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

linhswift Cập nhật: Anakin Skywalker / 08-12-2013...
Vào một đêm không ngượng ngùng
Ở một nơi không tên
Em đã nghĩ tình yêu
Là một sự việc vô ích
Cho tới khi em tìm thấy anh
Cho tới khi em tìm thấy anh

Sống ở

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

Xem hết các bình luận

3
91,809 lượt xem