Lily-Allen-Air-Balloon.jpg

LỜI BÀI HÁT

Somebody remind me where I am
Miami or Timbuktu?
Did I ever tell you my uncle's monkey ran away from the zoo?
Would you tell me what this all means?
What happens if I go through that door?
Cause I'm looking up at the ceiling, but it's turning into the floor

When I'm bored, I, kinda drift away,
I'm not sure, quite, why we work all day
I've been thinking, and I've got this plan

Let's go, right now

Come meet me in the sky I'll be waiting for you
And we can't hear what they say
Up in my air balloon, air balloon, air balloon
Sing, sing along, along any song you want to
Now we're so high, it can't rain
Up in my air balloon, air balloon, air balloon (ha)

Na na na na na na...mmmm
Na na na na na na...mmmm

I don't like dropping names but Kurt Cobain is all in my face
How the hell am I gonna tell him Elvis already took first base?
In and out of the blue this cruise is losing altitude, all we need
Is a little more elevation, take me back to where I can breathe.

When I'm bored, I, kinda drift away
I'm not sure, quite, why we work all day
I've been thinking, and I've got this plan

Let's go, right now

Come meet me in the sky I'll be waiting for you
And we can't hear what they say
Up in my air balloon, air balloon, air balloon
Sing, sing along, along any song you want to
Now we're so high, it can't rain
Up in my air balloon, air balloon, air balloon (ha)

Na na na na na na...mmmm
Na na na na na na...mmmm
Na na na na na na...mmmm
Na na na na na na...mmmm

Shake it, sh- shake it now
Gimme, gimme some
Sailing sa-sailing through the clouds
Trippin' trip trip it now

Shake it, sh- shake it now
Gimme, gimme some
Sailing sa-sailing through the clouds
Trippin' trip trip it now

Come meet me in the sky I'll be waiting for you
And we can't hear what they say
Up in my air balloon, air balloon, air balloon
Sing, sing along along any song you want to
Now we're so high it can't rain
Up in my air balloon, air balloon, air balloon

Come meet me in this.....Na na na na na na

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Ai đó làm ơn nhắc tôi là tôi đang ở đâu
Miami hay Timbuktu vậy?
Tôi có từng nói với bạn con khỉ của chú tôi trốn khỏi sở thú chưa?
Bạn sẽ nói với tôi điều đó nghĩa là gì chứ?
Chuyện gì xảy ra nếu tôi đi qua cánh cửa đó?
Vì tôi nhìn lên trần nhà, nhưng nó lại biến thành sàn nhà

Khi tôi chán, tôi, tôi thích ngao du
Tôi không chắc, sao ta phải làm việc suốt ngày
Tôi vắt óc suy nghĩ bấy lâu, tôi có kế này

Nào ta cùng đi, ngay lúc này

Hãy đến gặp tôi ở trên trời, tôi sẽ chờ đợi bạn
Và chúng ta không thể nghe người ta nói gì
Trên kinh khí cầu, kinh khí cầu, kinh khí cầu của tôi
Hát, hát theo, theo bất kỳ bài hát nào bạn

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

Xem hết các bình luận

22
5,486 lượt xem