Thêm nghệ sĩ mới

Danh sách nghệ sĩ

1. Die In Cries / ダイインクライズ

1 116544 lượt xem
Đăng: 20-07-2009
Sửa: 06-07-2012

2. David Tao / 陶喆 / Đào Triết

2 212760 lượt xem
 
Sửa: 06-07-2012

3. Avraam Russo / Авраам Руссо

3 41954 lượt xem
Đăng: 17-09-2010
Sửa: 06-07-2012

4. AZU / アズ

3 219100 lượt xem
Đăng: 25-06-2009
Sửa: 06-07-2012

5. Azumi Inoue / 井上 あずみ

3 224215 lượt xem
 
Sửa: 06-07-2012

6. Cyndi Wang / 王心凌 / Vương Tâm Lăng

6 505365 lượt xem
 
Sửa: 06-07-2012

7. Co-Ed School / 남녀공학

2 23450 lượt xem
Đăng: 01-10-2010
Sửa: 06-07-2012

8. Claire Kuo / 郭靜 / Quách Tịnh

1 53169 lượt xem
 
Sửa: 06-07-2012

9. Chyi Chin / 齐秦 / Tề Tần

1 83759 lượt xem
 
Sửa: 06-07-2012

10. Chocolat

2 2338 lượt xem
Đăng: 08-09-2011
Sửa: 06-07-2012

11. Chin / 齊秦

2 212875 lượt xem
Đăng: 15-05-2009
Sửa: 06-07-2012

12. Chiaki Ishikawa / 石川智晶 / Thạch Xuyên Trí Tinh

4 83628 lượt xem
Đăng: 05-06-2009
Sửa: 06-07-2012

13. Cherry Ying / 应嘉俐

1 67070 lượt xem
Đăng: 07-05-2011
Sửa: 06-07-2012

14. B'z

3 6047 lượt xem
Đăng: 27-05-2009
Sửa: 06-07-2012

15. Chata / 茶太

1 108552 lượt xem
 
Sửa: 06-07-2012

16. Daphne & Celeste

1 1846 lượt xem
Đăng: 05-07-2012
Sửa: 05-07-2012

17. Reik

1 1953 lượt xem
Đăng: 21-04-2011
Sửa: 04-07-2012

18. Rie Fu

2 3264 lượt xem
 
Sửa: 04-07-2012

19. Yang Yoseob / 양요섭

7 260890 lượt xem
Đăng: 17-08-2011
Sửa: 03-07-2012

20. Kathy Troccoli

1 1560 lượt xem
Đăng: 29-06-2012
Sửa: 29-06-2012

21. Rainbow / 레인보우

6 133221 lượt xem
Đăng: 04-03-2010
Sửa: 29-06-2012

22. Taeyeon / 태연

11 119416 lượt xem
Đăng: 12-12-2010
Sửa: 21-06-2012

23. Jane Chen / Chen Ming Zhen / 陈明真

1 49221 lượt xem
Đăng: 18-06-2012
Sửa: 18-06-2012

24. Kimbra

2 2350 lượt xem
Đăng: 18-06-2012
Sửa: 18-06-2012

25. Brown Eyed Soul / 브라운아이드 소울

5 111449 lượt xem
Đăng: 13-04-2010
Sửa: 12-06-2012

26. Kha Chấn Đông / Ko Chen Tung / 柯震东

1 53261 lượt xem
Đăng: 12-06-2012
Sửa: 12-06-2012

27. 재희 / Jae Hee

1 12155 lượt xem
Đăng: 08-06-2012
Sửa: 08-06-2012

28. Ioanna Gika

1 1853 lượt xem
Đăng: 07-06-2012
Sửa: 07-06-2012

29. Charlotte / しゃるろっと

1 129008 lượt xem
Đăng: 10-06-2009
Sửa: 06-06-2012

30. Chae Yeon / 채연

3 14402 lượt xem
Đăng: 28-07-2009
Sửa: 06-06-2012

31. Chae Dong Ha / 채 동하

1 16599 lượt xem
Đăng: 21-04-2010
Sửa: 06-06-2012

32. Cai Xing Juan / 蔡幸娟 / Sái Hạnh Quyên

1 84379 lượt xem
 
Sửa: 06-06-2012

33. Bum / Бум

1 104675 lượt xem
Đăng: 10-02-2010
Sửa: 06-06-2012

34. Brown Eyed Girls (B.E.G)

31 52468 lượt xem
Đăng: 29-05-2009
Sửa: 06-06-2012

35. BoM / 비오엠

1 9290 lượt xem
Đăng: 01-08-2011
Sửa: 06-06-2012

36. Blutengel / Blood Angel

1 18584 lượt xem
Đăng: 08-02-2010
Sửa: 06-06-2012

37. Barbie Hsu / 徐熙媛 / Xu Xi Yuan / Từ Hi Viên

1 27513 lượt xem
Đăng: 03-07-2009
Sửa: 06-06-2012

38. Ayane ~xi-on~ / 彩音 ~xi-on~

1 12618 lượt xem
Đăng: 05-08-2011
Sửa: 06-06-2012

39. Aya Hirano / 平野 綾

4 138165 lượt xem
Đăng: 14-08-2009
Sửa: 06-06-2012

40. Aqua Timez / アクアタイムズ

2 330985 lượt xem
Đăng: 25-07-2009
Sửa: 06-06-2012

41. Andrei Gubin / Андрей Губин

1 13653 lượt xem
 
Sửa: 06-06-2012

42. An Cafe / Antic Cafe / アンティック

2 184408 lượt xem
Đăng: 10-04-2010
Sửa: 06-06-2012

43. Alsou / Алсу

9 51844 lượt xem
 
Sửa: 06-06-2012

44. Alla Pugacheva / Алла Пугачева

2 20924 lượt xem
 
Sửa: 06-06-2012

45. Aleksey Goman / Алексей Гоман

1 163880 lượt xem
Đăng: 18-05-2009
Sửa: 06-06-2012

46. Akiko Shikata / 志方あきこ

2 69885 lượt xem
Đăng: 30-12-2010
Sửa: 06-06-2012

47. Aikyn Tolepbergen / Айкын Толепберген

1 60265 lượt xem
Đăng: 01-11-2010
Sửa: 06-06-2012

48. Akeboshi / 明星嘉男

3 81505 lượt xem
Đăng: 02-03-2010
Sửa: 06-06-2012

49. Ah Do / 阿杜 / A Đỗ

4 246641 lượt xem
 
Sửa: 06-06-2012

50. Aiba Hiroki / 相葉弘樹

1 93873 lượt xem
Đăng: 14-04-2011
Sửa: 06-06-2012

52. A-Lin / 黄丽玲

1 108953 lượt xem
Đăng: 07-05-2011
Sửa: 06-06-2012

53. Walk Off The Earth

0 3329 lượt xem
Đăng: 07-02-2012
Sửa: 06-06-2012

54. Yiruma / 이루마

3 88859 lượt xem
 
Sửa: 03-06-2012

55. Baek Ji Young / 백지영

15 101088 lượt xem
Đăng: 14-10-2009
Sửa: 31-05-2012

56. Yangpa / 양파

3 144820 lượt xem
Đăng: 01-04-2011
Sửa: 28-05-2012

57. Hello Venus / 헬로비너스

2 106339 lượt xem
Đăng: 26-05-2012
Sửa: 27-05-2012

58. 叶丽仪 / Frances Yip / Diệp Lệ Nghi

0 65872 lượt xem
Đăng: 24-05-2012
Sửa: 26-05-2012

59. Hearts Grow

1 5100 lượt xem
Đăng: 21-04-2011
Sửa: 26-05-2012

60. Alyssa Reid

4 3721 lượt xem
Đăng: 15-11-2011
Sửa: 26-05-2012

61. Chen Chu Sheng / 陈楚生 / Trần Sở Sinh

1 54489 lượt xem
Đăng: 26-05-2012
Sửa: 26-05-2012

62. Satyricon

1 1016 lượt xem
Đăng: 23-05-2012
Sửa: 23-05-2012

63. JJ Project / JJ 프로젝트

2 81255 lượt xem
Đăng: 20-05-2012
Sửa: 20-05-2012

64. Misae Takamatsu / 高松 美砂絵

1 49894 lượt xem
Đăng: 19-05-2012
Sửa: 19-05-2012

65. Lucas Prata

1 2307 lượt xem
Đăng: 26-02-2012
Sửa: 16-05-2012

66. Alex Clare

2 2774 lượt xem
Đăng: 26-02-2012
Sửa: 15-05-2012

67. Bring Me The Horizon

2 2100 lượt xem
Đăng: 26-02-2012
Sửa: 14-05-2012

68. Ayumi Hamasaki / 浜崎あゆみ

25 132036 lượt xem
 
Sửa: 09-05-2012

69. Hugh Jackman

1 3564 lượt xem
Đăng: 09-05-2012
Sửa: 09-05-2012

70. Marina And The Diamonds

21 16185 lượt xem
Đăng: 17-11-2009
Sửa: 07-05-2012

71. Wisin Y Yandel

1 1747 lượt xem
Đăng: 05-05-2012
Sửa: 05-05-2012

72. Roman Lob

1 9705 lượt xem
Đăng: 24-05-2010
Sửa: 02-05-2012

73. Verandah Project / 베란다 프로젝트

1 44661 lượt xem
Đăng: 29-04-2012
Sửa: 29-04-2012

74. Razah

1 1214 lượt xem
Đăng: 28-04-2012
Sửa: 28-04-2012

75. Lee Seul Bi / 이슬비

1 85250 lượt xem
Đăng: 10-04-2011
Sửa: 27-04-2012

76. Lee Tzsche / 이상은

1 31990 lượt xem
Đăng: 05-02-2011
Sửa: 27-04-2012

77. Lynk Lee / Tô Mạnh Linh

1 54867 lượt xem
Đăng: 19-11-2010
Sửa: 27-04-2012

78. Lyn / 린 / Lee Se Jin

4 17818 lượt xem
Đăng: 11-04-2010
Sửa: 27-04-2012

79. Hacken Lee / 李克勤 / Li Ke Qin / Lý Khắc Cần

1 13989 lượt xem
Đăng: 10-09-2009
Sửa: 27-04-2012

80. Erica Lee / 李悅君 / Lý Duyệt Quân

1 15520 lượt xem
 
Sửa: 27-04-2012

81. Chris Lee / 李宇春 / Lý Vũ Xuân

1 84452 lượt xem
Đăng: 13-05-2009
Sửa: 27-04-2012

82. Jackie Boyz

4 6241 lượt xem
 
Sửa: 26-04-2012

83. Nell / 넬

41 60225 lượt xem
Đăng: 29-11-2009
Sửa: 21-04-2012

84. B.o.B

9 13650 lượt xem
Đăng: 27-03-2010
Sửa: 20-04-2012

85. Aziatix

4 5298 lượt xem
Đăng: 05-09-2011
Sửa: 20-04-2012

86. Trivium

5 2918 lượt xem
Đăng: 11-04-2012
Sửa: 16-04-2012

87. Romeo Santos

1 1893 lượt xem
Đăng: 16-04-2012
Sửa: 16-04-2012

88. Cover Drive

1 2613 lượt xem
Đăng: 14-04-2012
Sửa: 14-04-2012

89. Ruben Studdard

3 3850 lượt xem
 
Sửa: 12-04-2012

90. A Friend in London

1 5037 lượt xem
Đăng: 13-07-2011
Sửa: 12-04-2012

91. Gotye

1 3874 lượt xem
Đăng: 11-04-2012
Sửa: 11-04-2012

92. Tiên Cookie

2 5306 lượt xem
Đăng: 09-04-2012
Sửa: 09-04-2012

93. Busker Busker / 버스커 버스커

1 11291 lượt xem
Đăng: 09-04-2012
Sửa: 09-04-2012

94. Tommy Ngô

1 3577 lượt xem
Đăng: 08-04-2012
Sửa: 08-04-2012

95. M.I.A

7 6061 lượt xem
Đăng: 03-06-2010
Sửa: 04-04-2012

96. Adele

26 64124 lượt xem
 
Sửa: 04-04-2012

97. Neko Case

1 1185 lượt xem
Đăng: 03-04-2012
Sửa: 03-04-2012

98. Take That

40 56156 lượt xem
 
Sửa: 03-04-2012

99. Flo Rida

15 38263 lượt xem
Đăng: 22-06-2009
Sửa: 03-04-2012

100. Wiz Khalifa

4 7940 lượt xem
Đăng: 23-01-2011
Sửa: 03-04-2012

101. The Civil Wars

1 3396 lượt xem
Đăng: 02-04-2012
Sửa: 02-04-2012

102. The Secret Sisters

1 1312 lượt xem
Đăng: 31-03-2012
Sửa: 31-03-2012

103. Luke Bryan

6 6402 lượt xem
Đăng: 16-01-2010
Sửa: 30-03-2012

104. Marilyn Manson

9 12246 lượt xem
 
Sửa: 30-03-2012

105. Conor Maynard

1 2532 lượt xem
Đăng: 27-03-2012
Sửa: 27-03-2012

106. Amuro Namie / 安室 奈美恵

4 85061 lượt xem
Đăng: 09-08-2011
Sửa: 26-03-2012

107. Poets Of The Fall

4 5210 lượt xem
 
Sửa: 26-03-2012

108. Phạm Quỳnh Anh (Vpop)

1 2982 lượt xem
Đăng: 25-03-2012
Sửa: 25-03-2012

109. BeFour

18 31652 lượt xem
 
Sửa: 22-03-2012

110. Dan Fogelberg

3 5099 lượt xem
 
Sửa: 20-03-2012

111. Whitesnake

1 1211 lượt xem
Đăng: 20-03-2012
Sửa: 20-03-2012

112. Danger Flowers

1 1120 lượt xem
Đăng: 20-03-2012
Sửa: 20-03-2012

113. Elliott Yamin

21 26095 lượt xem
Đăng: 18-01-2010
Sửa: 19-03-2012

114. Joy

11 206892 lượt xem
 
Sửa: 19-03-2012

115. Thảo Trang

4 6469 lượt xem
Đăng: 08-04-2010
Sửa: 19-03-2012

116. Rhymastic

6 19447 lượt xem
Đăng: 14-10-2009
Sửa: 17-03-2012

117. Mike Oldfield

1 1560 lượt xem
Đăng: 17-03-2012
Sửa: 17-03-2012

118. Michael Buble

34 40676 lượt xem
 
Sửa: 15-03-2012

119. P.M. Sampson And Double Key

1 1844 lượt xem
Đăng: 13-03-2012
Sửa: 13-03-2012

120. Frances Black

1 1576 lượt xem
Đăng: 10-03-2012
Sửa: 10-03-2012

121. Blaque

1 1056 lượt xem
Đăng: 10-03-2012
Sửa: 10-03-2012

122. Beyoncé Knowles

43 66986 lượt xem
 
Sửa: 10-03-2012

123. Boz Scaggs

1 1245 lượt xem
Đăng: 10-03-2012
Sửa: 10-03-2012

124. Carly Rae Jepsen

13 12088 lượt xem
Đăng: 23-08-2011
Sửa: 09-03-2012

125. Norah Jones

46 36901 lượt xem
 
Sửa: 09-03-2012

126. Lana Del Rey

29 22705 lượt xem
Đăng: 27-12-2011
Sửa: 09-03-2012

127. Mary Hopkin

3 7061 lượt xem
Đăng: 23-08-2009
Sửa: 09-03-2012

128. Dream High 2 Cast

9 20862 lượt xem
Đăng: 22-02-2012
Sửa: 07-03-2012

129. Luca Turilli

1 3403 lượt xem
Đăng: 01-05-2010
Sửa: 06-03-2012

130. Bobby Kim

4 2871 lượt xem
Đăng: 29-01-2012
Sửa: 06-03-2012

131. Stevie Hoàng

33 33369 lượt xem
Đăng: 16-05-2009
Sửa: 04-03-2012

132. Ailee / 에일리

5 62493 lượt xem
Đăng: 04-03-2012
Sửa: 04-03-2012

133. JTL

3 5686 lượt xem
Đăng: 09-01-2010
Sửa: 03-03-2012

134. The All American Rejects

29 27316 lượt xem
 
Sửa: 03-03-2012

135. Red Hot Chilli Peppers

7 15247 lượt xem
 
Sửa: 03-03-2012

136. Nicki Minaj

20 29876 lượt xem
Đăng: 21-05-2010
Sửa: 02-03-2012

137. Mötley Crüe

5 4811 lượt xem
 
Sửa: 02-03-2012

138. Kim Ji Eun

1 1939 lượt xem
Đăng: 01-03-2012
Sửa: 01-03-2012

139. Lionel Richie

12 31709 lượt xem
 
Sửa: 29-02-2012

140. Skylar Grey

7 5415 lượt xem
Đăng: 23-06-2011
Sửa: 29-02-2012

141. Sung Si Kyung

4 10329 lượt xem
Đăng: 12-01-2011
Sửa: 29-02-2012

142. Hương Hương / Kimi / 香香

1 105753 lượt xem
Đăng: 13-11-2009
Sửa: 29-02-2012

143. Preston Powis

1 1638 lượt xem
Đăng: 29-02-2012
Sửa: 29-02-2012

144. Jaeson Ma

3 3102 lượt xem
Đăng: 09-11-2010
Sửa: 27-02-2012

145. James Blunt

35 52222 lượt xem
 
Sửa: 26-02-2012

146. B1A4

9 15179 lượt xem
Đăng: 28-04-2011
Sửa: 25-02-2012

147. Cassie

7 7136 lượt xem
 
Sửa: 25-02-2012

148. Sonseed

1 1124 lượt xem
Đăng: 24-02-2012
Sửa: 24-02-2012

149. Jem

4 1744 lượt xem
Đăng: 23-02-2012
Sửa: 23-02-2012

150. Hayley Westenra

29 34777 lượt xem
 
Sửa: 23-02-2012

151. Jonathan Rhys Meyers

2 1992 lượt xem
Đăng: 06-01-2012
Sửa: 22-02-2012

152. Novembers Doom

1 2051 lượt xem
Đăng: 06-01-2012
Sửa: 22-02-2012

153. Boston

1 3007 lượt xem
Đăng: 21-02-2012
Sửa: 21-02-2012

154. Randy Travis

2 2587 lượt xem
Đăng: 15-11-2011
Sửa: 21-02-2012

155. Kyary Pamyu Pamyu / きゃりーぱみゅぱみゅ

1 76694 lượt xem
Đăng: 15-02-2012
Sửa: 21-02-2012

156. Wei Chen / 魏晨/ Ngụy Thần

1 70316 lượt xem
Đăng: 14-02-2012
Sửa: 20-02-2012

157. Rolf Zuckowski

1 1137 lượt xem
Đăng: 14-02-2012
Sửa: 20-02-2012

158. Kids Alive

1 1682 lượt xem
Đăng: 14-02-2012
Sửa: 20-02-2012

159. China Anne McClain

1 1949 lượt xem
Đăng: 13-02-2012
Sửa: 20-02-2012

160. Martin Nievera

1 1262 lượt xem
Đăng: 13-02-2012
Sửa: 20-02-2012

161. The Spinners

1 1174 lượt xem
Đăng: 13-02-2012
Sửa: 20-02-2012

162. Vic Mignogna

1 1349 lượt xem
Đăng: 11-02-2012
Sửa: 20-02-2012

163. Darius Rucker

4 2096 lượt xem
Đăng: 11-02-2012
Sửa: 20-02-2012

164. Morrissey

1 1049 lượt xem
Đăng: 03-02-2012
Sửa: 20-02-2012

165. Kasarinchu

1 1118 lượt xem
Đăng: 02-02-2012
Sửa: 20-02-2012

166. Song Ji Eun

1 2864 lượt xem
Đăng: 02-02-2012
Sửa: 20-02-2012

167. Phil Wickham

1 1763 lượt xem
Đăng: 07-01-2012
Sửa: 20-02-2012

168. Sara Kempe

1 1564 lượt xem
Đăng: 31-12-2011
Sửa: 20-02-2012

169. Delerium

1 1300 lượt xem
Đăng: 14-12-2011
Sửa: 20-02-2012

170. Van Halen

2 3631 lượt xem
Đăng: 10-12-2011
Sửa: 20-02-2012

171. Dev

7 6458 lượt xem
Đăng: 19-05-2011
Sửa: 19-02-2012

172. Baby Soul / 베이비소울

1 10244 lượt xem
Đăng: 18-02-2012
Sửa: 19-02-2012

173. Katy Perry

44 118177 lượt xem
 
Sửa: 18-02-2012

174. Z'ta

1 2979 lượt xem
Đăng: 07-06-2011
Sửa: 17-02-2012

175. Mama's Gun

1 1398 lượt xem
Đăng: 15-11-2011
Sửa: 17-02-2012

176. Alyssa Reid

2 2069 lượt xem
Đăng: 15-11-2011
Sửa: 17-02-2012

177. Tyler Ward

2 2589 lượt xem
Đăng: 15-11-2011
Sửa: 17-02-2012

178. Fat Cat / 살찐고양이

2 13887 lượt xem
Đăng: 06-01-2012
Sửa: 17-02-2012

179. X-5

1 1264 lượt xem
Đăng: 17-02-2012
Sửa: 17-02-2012

180. 张嘉倪 / Zhang Jia Ni / Trương Gia Nghệ

1 79646 lượt xem
Đăng: 01-02-2012
Sửa: 17-02-2012

181. Danielle McKee

1 1272 lượt xem
Đăng: 14-02-2012
Sửa: 17-02-2012

182. Shin Seung Hoon / 신승훈

4 95046 lượt xem
 
Sửa: 16-02-2012

183. Gym Class Heroes

6 8580 lượt xem
 
Sửa: 14-02-2012

184. Newton Faulkner

1 1433 lượt xem
Đăng: 05-02-2012
Sửa: 11-02-2012

185. ColdPlay

34 49084 lượt xem
 
Sửa: 11-02-2012

186. AB Avenue

1 2821 lượt xem
Đăng: 10-02-2012
Sửa: 10-02-2012

187. Keren Ann

1 1469 lượt xem
Đăng: 10-02-2012
Sửa: 10-02-2012

188. 3 Doors Down

17 23511 lượt xem
 
Sửa: 06-02-2012

189. Rachel Chan

3 2162 lượt xem
Đăng: 05-02-2012
Sửa: 05-02-2012

190. Alexandra Burke

8 15343 lượt xem
Đăng: 17-10-2009
Sửa: 01-02-2012

191. Seo Young Eun

1 2536 lượt xem
Đăng: 30-01-2012
Sửa: 31-01-2012

192. Satou Akemi

1 1486 lượt xem
Đăng: 30-01-2012
Sửa: 31-01-2012

193. Wan Thanakrit

1 1585 lượt xem
Đăng: 28-01-2012
Sửa: 28-01-2012

194. Jamie Grace

1 1583 lượt xem
Đăng: 05-12-2011
Sửa: 05-12-2011

195. Kim Hyun Joong

5 27474 lượt xem
Đăng: 11-06-2011
Sửa: 25-11-2011

196. Brian Joo

2 5782 lượt xem
Đăng: 23-02-2010
Sửa: 20-11-2011

197. Ultima Thule

0 809 lượt xem
Đăng: 16-11-2011
Sửa: 16-11-2011

198. Lee Soo In

1 3478 lượt xem
Đăng: 25-09-2011
Sửa: 25-09-2011

199. Kimberly Cole

1 1376 lượt xem
Đăng: 20-09-2011
Sửa: 20-09-2011

200. The Mostar Diving Club

1 1227 lượt xem
Đăng: 20-09-2011
Sửa: 20-09-2011
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z