Thêm nghệ sĩ mới

Danh sách nghệ sĩ

1. The Mostar Diving Club

1 1261 lượt xem
Đăng: 20-09-2011
Sửa: 20-09-2011

2. Blady

1 1528 lượt xem
Đăng: 09-09-2011
Sửa: 09-09-2011

3. Dal★shabet / 달샤벳

2 34655 lượt xem
Đăng: 09-09-2011
Sửa: 09-09-2011

4. Patrick Fiori

1 2146 lượt xem
Đăng: 08-09-2011
Sửa: 08-09-2011

5. Son Hyun Woo / 손현우

2 31607 lượt xem
Đăng: 28-08-2011
Sửa: 28-08-2011

6. Whoo

2 2212 lượt xem
Đăng: 25-08-2011
Sửa: 25-08-2011

7. David Bisbal

1 2332 lượt xem
Đăng: 25-08-2011
Sửa: 25-08-2011

8. Berry

1 1374 lượt xem
Đăng: 23-08-2011

9. Treow (Sakashoudou-P)

8 4396 lượt xem
Đăng: 01-08-2011
Sửa: 01-08-2011

10. Leo Sayer

2 7223 lượt xem
 
Sửa: 01-08-2011

11. LeToya Luckett

2 2165 lượt xem
Đăng: 29-04-2011
Sửa: 01-08-2011

12. Tomita Maho

1 1285 lượt xem
Đăng: 30-07-2011
Sửa: 30-07-2011

13. Min Kyung Hoon

2 93029 lượt xem
Đăng: 12-05-2009
Sửa: 11-07-2011

14. Cha Soo Kyung

1 3333 lượt xem
Đăng: 24-06-2011
Sửa: 24-06-2011

15. Neil Reid

1 1481 lượt xem
Đăng: 24-05-2011
Sửa: 24-05-2011

16. Isu

1 1781 lượt xem
Đăng: 22-05-2011
Sửa: 22-05-2011

17. Eldar Gasimov

1 2738 lượt xem
Đăng: 20-05-2011
Sửa: 20-05-2011

18. Alice DeeJay

1 3308 lượt xem
Đăng: 15-05-2011
Sửa: 15-05-2011

19. Tracy Chapman

5 7644 lượt xem
Đăng: 30-05-2009
Sửa: 11-05-2011

20. Sugababes

23 24161 lượt xem
 
Sửa: 09-05-2011

21. Ronnie Dunn

1 1594 lượt xem
Đăng: 07-05-2011
Sửa: 08-05-2011

22. Maggie Reilly

1 2695 lượt xem
Đăng: 01-05-2011
Sửa: 01-05-2011

23. LMFAO

2 9430 lượt xem
Đăng: 24-02-2011
Sửa: 30-04-2011

24. Lee Hyun Sup

1 2584 lượt xem
Đăng: 04-02-2010
Sửa: 17-04-2011

25. Golf & Mike

1 4961 lượt xem
Đăng: 10-04-2011
Sửa: 10-04-2011

26. Loch Lomond

1 1738 lượt xem
Đăng: 10-04-2011
Sửa: 10-04-2011

27. OSTER-project

1 1971 lượt xem
Đăng: 07-04-2011
Sửa: 07-04-2011

28. Tanimoto Takayoshi

1 3606 lượt xem
Đăng: 03-04-2011
Sửa: 03-04-2011

29. Hoehoe-P

3 2891 lượt xem
Đăng: 03-04-2011
Sửa: 03-04-2011

30. Zack Ryder

1 3816 lượt xem
Đăng: 02-04-2011
Sửa: 02-04-2011

31. ELISA

5 6456 lượt xem
Đăng: 10-12-2009
Sửa: 30-03-2011

32. Leslie Mills

1 2189 lượt xem
Đăng: 20-03-2011
Sửa: 20-03-2011

33. Willow Smith

4 5341 lượt xem
Đăng: 09-01-2011
Sửa: 16-03-2011

34. Lan Trinh

1 6179 lượt xem
Đăng: 14-03-2011
Sửa: 14-03-2011

35. Dee Dee

1 1734 lượt xem
Đăng: 12-03-2011
Sửa: 12-03-2011

36. Live-P

3 1807 lượt xem
Đăng: 10-03-2011
Sửa: 10-03-2011

37. Anna Vissi / Αννα Βίσση

2 53269 lượt xem
Đăng: 07-03-2011
Sửa: 07-03-2011

38. Lunetia

4 2754 lượt xem
Đăng: 06-03-2011
Sửa: 06-03-2011

39. Nicole Kidman

4 5969 lượt xem
 
Sửa: 27-02-2011

40. Alexis Jordan

3 4507 lượt xem
Đăng: 24-02-2011
Sửa: 24-02-2011

41. Nexus

1 7685 lượt xem
 
Sửa: 21-02-2011

42. G-Dragon

6 15885 lượt xem
Đăng: 28-12-2009
Sửa: 11-02-2011

43. Dios (Signal-P)

1 1534 lượt xem
Đăng: 09-02-2011
Sửa: 09-02-2011

44. Da Mouth

1 2179 lượt xem
Đăng: 01-02-2011
Sửa: 01-02-2011

45. Mindless Behavior

1 2539 lượt xem
Đăng: 01-02-2011
Sửa: 01-02-2011

46. Steven Chapman

4 2547 lượt xem
Đăng: 19-01-2011
Sửa: 19-01-2011

47. Lin Zi Lu / 林子路 / Lâm Tử Lộ

1 86201 lượt xem
Đăng: 18-01-2011
Sửa: 18-01-2011

48. Alexander Rybak

18 52109 lượt xem
 
Sửa: 16-01-2011

49. Feez Madea

1 1577 lượt xem
Đăng: 15-01-2011
Sửa: 15-01-2011

50. P!nk

59 65452 lượt xem
 
Sửa: 13-01-2011

51. Hà Anh Tuấn

4 12038 lượt xem
Đăng: 12-01-2011
Sửa: 12-01-2011

52. Robbie Williams

18 34143 lượt xem
 
Sửa: 12-01-2011

53. Lou Bega

2 2188 lượt xem
Đăng: 12-01-2011
Sửa: 12-01-2011

54. Sleeping With Sirens

1 2498 lượt xem
 
Sửa: 11-01-2011

55. Hollywood Undead

13 17057 lượt xem
Đăng: 02-01-2010
Sửa: 10-01-2011

56. FictionJunction

9 21584 lượt xem
Đăng: 28-05-2009
Sửa: 09-01-2011

57. Marc Anthony

49 69616 lượt xem
 
Sửa: 08-01-2011

58. Joo

4 7360 lượt xem
Đăng: 07-04-2010
Sửa: 07-01-2011

59. Carola

1 2012 lượt xem
Đăng: 04-01-2011
Sửa: 04-01-2011

60. Jacques Brel

4 5536 lượt xem
 
Sửa: 03-01-2011

61. Josh Henderson

3 13547 lượt xem
 
Sửa: 01-01-2011

62. Jeremy Thurber

1 2931 lượt xem
Đăng: 31-12-2010
Sửa: 31-12-2010

63. Lady Gaga

70 271449 lượt xem
 
Sửa: 29-12-2010

64. Mel McDaniel

2 2367 lượt xem
Đăng: 24-12-2010
Sửa: 24-12-2010

65. Leonard Cohen

4 4801 lượt xem
Đăng: 15-12-2010
Sửa: 15-12-2010

66. Il Divo

42 79728 lượt xem
 
Sửa: 09-12-2010

67. Ingrid Michaelson

17 12942 lượt xem
Đăng: 02-12-2010
Sửa: 02-12-2010

68. Deng Chao / 邓超 / Đặng Siêu

1 61391 lượt xem
Đăng: 01-12-2010
Sửa: 01-12-2010

69. Frou Frou

2 2327 lượt xem
Đăng: 30-11-2010
Sửa: 30-11-2010

70. Hwan Hee

2 4792 lượt xem
Đăng: 25-11-2010
Sửa: 25-11-2010

71. Bebo Norman

2 2134 lượt xem
Đăng: 21-11-2010
Sửa: 21-11-2010

72. Kenn

2 4148 lượt xem
Đăng: 15-11-2010
Sửa: 15-11-2010

73. Deep Purple

5 6097 lượt xem
Đăng: 26-07-2009
Sửa: 06-11-2010

74. Kana Hanazawa

2 5025 lượt xem
Đăng: 31-10-2010
Sửa: 31-10-2010

75. Satomi Satō

2 3303 lượt xem
Đăng: 27-10-2010
Sửa: 27-10-2010

76. Within Temptation

43 48706 lượt xem
 
Sửa: 27-10-2010

77. Everlast

1 1471 lượt xem
Đăng: 20-10-2010
Sửa: 20-10-2010

78. Lee Kirby

2 7330 lượt xem
Đăng: 11-10-2010
Sửa: 11-10-2010

79. Nagabuchi Tsuyoshi / 長渕剛

2 113279 lượt xem
Đăng: 05-07-2009
Sửa: 24-09-2010

80. Savage Genius

2 2178 lượt xem
Đăng: 20-09-2010
Sửa: 20-09-2010

81. This Love

1 1497 lượt xem
Đăng: 17-09-2010
Sửa: 17-09-2010

82. Cinema Bizarre

2 3773 lượt xem
Đăng: 14-09-2010
Sửa: 14-09-2010

83. Suara

1 2187 lượt xem
Đăng: 13-09-2010
Sửa: 13-09-2010

84. Rythem

3 4211 lượt xem
Đăng: 09-09-2010
Sửa: 09-09-2010

85. Lee Seon Hee

1 4306 lượt xem
Đăng: 24-08-2010
Sửa: 24-08-2010

86. Teribly Gifted

1 1433 lượt xem
Đăng: 22-08-2010
Sửa: 22-08-2010

87. Suki / 숙희

2 140334 lượt xem
Đăng: 22-08-2010
Sửa: 22-08-2010

88. Balance Problems

1 1745 lượt xem
Đăng: 21-08-2010
Sửa: 21-08-2010

89. Oneway

1 1592 lượt xem
Đăng: 16-08-2010
Sửa: 16-08-2010

90. Doba Caracol

1 1824 lượt xem
Đăng: 14-08-2010
Sửa: 14-08-2010

91. U-Kiss

14 63414 lượt xem
Đăng: 03-02-2010
Sửa: 13-08-2010

92. Kelly Chen / 陳慧琳 / Trần Tuệ Lâm

3 263455 lượt xem
 
Sửa: 13-08-2010

93. Angela Zhang / 张韶涵 / Trương Thiều Hàm

6 365866 lượt xem
Đăng: 22-06-2009
Sửa: 13-08-2010

94. Adam Lambert

34 72311 lượt xem
Đăng: 17-05-2009
Sửa: 12-08-2010

95. Cazwell

2 2911 lượt xem
Đăng: 06-08-2010
Sửa: 06-08-2010

96. Rita Hayworth

0 2033 lượt xem
Đăng: 03-08-2010
Sửa: 05-08-2010

97. Mohombi

2 30302 lượt xem
Đăng: 04-08-2010
Sửa: 04-08-2010

98. Suboi

8 19782 lượt xem
Đăng: 01-05-2010
Sửa: 04-08-2010

99. Sayuri Sugawara

2 3534 lượt xem
Đăng: 02-08-2010
Sửa: 02-08-2010

100. Tamer Hosni

1 1807 lượt xem
Đăng: 25-07-2010
Sửa: 25-07-2010

101. Damn Yankees

4 4869 lượt xem
Đăng: 20-07-2010
Sửa: 20-07-2010

102. Jaurim / 자우림

1 51271 lượt xem
Đăng: 20-07-2010
Sửa: 20-07-2010

103. Miss A / 미 스에이

14 271895 lượt xem
Đăng: 02-07-2010
Sửa: 16-07-2010

104. Zed

1 3064 lượt xem
Đăng: 16-07-2010
Sửa: 16-07-2010

105. Taisiya Povaliy / Таисия Повалий

1 65846 lượt xem
Đăng: 15-07-2010
Sửa: 15-07-2010

106. Ariana / Ариана

1 75225 lượt xem
Đăng: 08-07-2010
Sửa: 08-07-2010

107. Allstar Weekend

6 6103 lượt xem
Đăng: 07-07-2010
Sửa: 07-07-2010

108. Tarkan

2 2728 lượt xem
Đăng: 04-07-2010
Sửa: 04-07-2010

109. Alejandro Fuentes

1 3603 lượt xem
Đăng: 26-06-2010
Sửa: 26-06-2010

110. Ch!pz

9 8529 lượt xem
Đăng: 07-12-2009
Sửa: 24-06-2010

111. Jon Secada

2 3783 lượt xem
Đăng: 24-06-2010
Sửa: 24-06-2010

112. Lalah Hathaway

1 1580 lượt xem
Đăng: 23-06-2010
Sửa: 23-06-2010

113. Han Geng / 韩庚 / Hàn Canh

6 215852 lượt xem
Đăng: 28-05-2010
Sửa: 22-06-2010

114. Kim Carnes

1 2511 lượt xem
Đăng: 06-06-2010
Sửa: 16-06-2010

115. Joe Jonas

1 5467 lượt xem
Đăng: 10-06-2010
Sửa: 10-06-2010

116. Lee Greenwood

1 3265 lượt xem
Đăng: 06-06-2010
Sửa: 06-06-2010

117. Raised By Swans

1 3485 lượt xem
Đăng: 05-02-2010
Sửa: 22-05-2010

118. Moon Geun Young

1 10918 lượt xem
Đăng: 01-05-2010
Sửa: 20-05-2010

119. S.H.E

53 106810 lượt xem
 
Sửa: 18-05-2010

120. Michael Franti

1 2065 lượt xem
Đăng: 18-05-2010
Sửa: 18-05-2010

121. Emily Bindiger

2 5717 lượt xem
 

122. 4Minute

27 143483 lượt xem
 
Sửa: 17-05-2010

123. Lee Dewyze

11 13184 lượt xem
 
Sửa: 16-05-2010

124. Sky Sailing

11 11211 lượt xem
Đăng: 10-05-2010
Sửa: 10-05-2010

125. Aaron Kelly

0 3204 lượt xem
Đăng: 21-03-2010
Sửa: 05-05-2010

126. Dear Juliet

1 2087 lượt xem
Đăng: 03-05-2010
Sửa: 03-05-2010

127. Aiko

2 3648 lượt xem
Đăng: 02-05-2010
Sửa: 02-05-2010

128. T.I

6 10689 lượt xem
Đăng: 02-05-2010
Sửa: 02-05-2010

129. Daylight Dies

1 1952 lượt xem
Đăng: 01-05-2010
Sửa: 01-05-2010

130. the GazettE / ガゼット

6 165170 lượt xem
Đăng: 10-10-2009
Sửa: 28-04-2010

131. Park Ji Yoon / 박지윤

1 113208 lượt xem
Đăng: 26-04-2010
Sửa: 26-04-2010

132. Steel Magnolia

0 933 lượt xem
Đăng: 04-04-2010
Sửa: 08-04-2010

133. Tinie Tempah

3 6545 lượt xem
Đăng: 02-04-2010
Sửa: 08-04-2010

134. Agnetha Faltskog

1 3965 lượt xem
Đăng: 02-04-2010
Sửa: 08-04-2010

135. Mariah Carey

77 118602 lượt xem
 
Sửa: 08-04-2010

136. Agnes Carlsson

3 4635 lượt xem
Đăng: 04-04-2010
Sửa: 06-04-2010

137. Noo Phước Thịnh

1 13295 lượt xem
Đăng: 24-03-2010
Sửa: 24-03-2010

138. The Kinks

5 5431 lượt xem
Đăng: 05-01-2010
Sửa: 22-03-2010

139. J.Reyez

1 2518 lượt xem
Đăng: 21-03-2010
Sửa: 21-03-2010

140. Fans

1 1784 lượt xem
Đăng: 16-03-2010
Sửa: 16-03-2010

141. Peat Jr

1 2171 lượt xem
Đăng: 16-03-2010
Sửa: 16-03-2010

142. Nakagawa Izumi / 中川和泉

1 103816 lượt xem
Đăng: 14-03-2010
Sửa: 14-03-2010

143. Davichi

29 180844 lượt xem
Đăng: 07-05-2009
Sửa: 13-03-2010

144. Elvis Costello

6 7070 lượt xem
Đăng: 12-03-2010
Sửa: 12-03-2010

145. Edward Maya

3 6213 lượt xem
Đăng: 12-03-2010
Sửa: 12-03-2010

146. Metric

3 2539 lượt xem
Đăng: 11-03-2010
Sửa: 11-03-2010

147. Zac Brown Band

3 4195 lượt xem
Đăng: 07-03-2010
Sửa: 07-03-2010

148. Kara

26 155509 lượt xem
 
Sửa: 07-03-2010

149. Kalmah

1 4445 lượt xem
 
Sửa: 04-03-2010

150. Amanda Seyfried

3 7459 lượt xem
Đăng: 03-03-2010
Sửa: 03-03-2010

151. Brian Littrell

2 4240 lượt xem
Đăng: 23-02-2010
Sửa: 23-02-2010

152. One Track Mind

1 1720 lượt xem
Đăng: 22-02-2010
Sửa: 23-02-2010

153. Iyaz

6 10072 lượt xem
Đăng: 27-12-2009
Sửa: 20-02-2010

154. Easton Corbin

1 5564 lượt xem
Đăng: 06-02-2010
Sửa: 06-02-2010

155. HeeChul

1 4882 lượt xem
Đăng: 06-02-2010
Sửa: 06-02-2010

156. Kirii Daisuke

1 1548 lượt xem
Đăng: 05-02-2010
Sửa: 05-02-2010

157. Regina Spektor

7 7307 lượt xem
Đăng: 03-02-2010
Sửa: 03-02-2010

158. Douglas Goodwin

1 1810 lượt xem
Đăng: 17-01-2010
Sửa: 03-02-2010

159. Supernova

22 30886 lượt xem
Đăng: 03-02-2010
Sửa: 03-02-2010

160. Shakira

39 80451 lượt xem
 
Sửa: 31-01-2010

161. Run D.M.C

1 3268 lượt xem
Đăng: 29-01-2010
Sửa: 29-01-2010

162. Arwa / اروى

1 67445 lượt xem
Đăng: 28-01-2010
Sửa: 28-01-2010

163. Simon Webbe

7 10871 lượt xem
 
Sửa: 22-01-2010

164. Nicole Appleton

2 2353 lượt xem
Đăng: 20-01-2010
Sửa: 20-01-2010

165. Jason Aldean

6 4797 lượt xem
Đăng: 16-01-2010
Sửa: 16-01-2010

166. George Harrison

1 2292 lượt xem
Đăng: 15-01-2010
Sửa: 15-01-2010

167. Kate Hudson

1 1802 lượt xem
Đăng: 14-01-2010
Sửa: 14-01-2010

168. Molly Jenson

1 1628 lượt xem
Đăng: 11-09-2009
Sửa: 08-01-2010

169. Eddy Wata

5 9154 lượt xem
Đăng: 27-12-2009
Sửa: 04-01-2010

170. Shy'M

1 2105 lượt xem
Đăng: 04-01-2010
Sửa: 04-01-2010

171. Drake Bell

1 3125 lượt xem
Đăng: 04-01-2010
Sửa: 04-01-2010

172. Vanessa vs Zac

4 6465 lượt xem
Đăng: 20-05-2009
Sửa: 02-01-2010

173. DragonForce

1 5122 lượt xem
Đăng: 29-12-2009
Sửa: 29-12-2009

174. WASP

2 2323 lượt xem
Đăng: 27-12-2009
Sửa: 27-12-2009

175. Boys Like Girls

25 25975 lượt xem
Đăng: 26-07-2009
Sửa: 27-12-2009

176. The Decemberists

0 1120 lượt xem
Đăng: 27-12-2009
Sửa: 27-12-2009

177. Seo In Young

3 7905 lượt xem
Đăng: 27-12-2009
Sửa: 27-12-2009

178. Banaroo

2 2520 lượt xem
Đăng: 25-12-2009
Sửa: 25-12-2009

179. Fandy / 欢子 / Huan Zi / Hoan Tử

1 125703 lượt xem
 
Sửa: 24-12-2009

180. Ledisi

1 1696 lượt xem
Đăng: 22-12-2009
Sửa: 22-12-2009

181. Bonnie Bianco

2 4897 lượt xem
 
Sửa: 22-12-2009

182. Jenny Lewis

1 2029 lượt xem
Đăng: 19-12-2009
Sửa: 19-12-2009

183. H.O.T

5 14482 lượt xem
Đăng: 17-12-2009
Sửa: 17-12-2009

184. Pixie Lott

20 22250 lượt xem
 
Sửa: 17-12-2009

185. Kim Dong Wook

2 8667 lượt xem
Đăng: 09-12-2009
Sửa: 09-12-2009

186. Nicole Scherzinger

22 25763 lượt xem
 
Sửa: 06-12-2009

187. Leona Lewis

52 55249 lượt xem
 
Sửa: 06-12-2009

188. Sally Anthony

2 2995 lượt xem
Đăng: 01-12-2009
Sửa: 01-12-2009

189. The Whyte Shadow

1 1433 lượt xem
Đăng: 01-12-2009
Sửa: 01-12-2009

190. Ray Gun

1 2575 lượt xem
Đăng: 01-12-2009
Sửa: 01-12-2009

191. Paris Match

0 2382 lượt xem
Đăng: 29-11-2009
Sửa: 30-11-2009

192. Malice Mizer

2 3062 lượt xem
Đăng: 29-11-2009
Sửa: 29-11-2009

193. The Moody Blues

0 3402 lượt xem
Đăng: 28-11-2009
Sửa: 28-11-2009

194. Park Bo Young

1 24600 lượt xem
Đăng: 25-11-2009
Sửa: 25-11-2009

195. Herman's Hermits

3 3538 lượt xem
Đăng: 18-11-2009
Sửa: 24-11-2009

196. 1sAgain

2 4739 lượt xem
Đăng: 22-11-2009
Sửa: 22-11-2009

197. Hitomi Kuroishi

7 8089 lượt xem
 

198. 1st Lady

6 8247 lượt xem
Đăng: 18-11-2009

199. Charlene

2 3672 lượt xem
Đăng: 18-11-2009

200. Johnny Tillotson

3 3151 lượt xem
Đăng: 18-11-2009
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z