Thêm nghệ sĩ mới

Danh sách nghệ sĩ

1. Blady

1 1483 lượt xem
Đăng: 09-09-2011
Sửa: 09-09-2011

2. Dal★shabet / 달샤벳

2 34527 lượt xem
Đăng: 09-09-2011
Sửa: 09-09-2011

3. Patrick Fiori

1 2103 lượt xem
Đăng: 08-09-2011
Sửa: 08-09-2011

4. Son Hyun Woo / 손현우

2 31408 lượt xem
Đăng: 28-08-2011
Sửa: 28-08-2011

5. Whoo

2 2172 lượt xem
Đăng: 25-08-2011
Sửa: 25-08-2011

6. David Bisbal

1 2294 lượt xem
Đăng: 25-08-2011
Sửa: 25-08-2011

7. Berry

1 1339 lượt xem
Đăng: 23-08-2011

8. Treow (Sakashoudou-P)

8 4298 lượt xem
Đăng: 01-08-2011
Sửa: 01-08-2011

9. Leo Sayer

2 7158 lượt xem
 
Sửa: 01-08-2011

10. LeToya Luckett

2 2104 lượt xem
Đăng: 29-04-2011
Sửa: 01-08-2011

11. Tomita Maho

1 1254 lượt xem
Đăng: 30-07-2011
Sửa: 30-07-2011

12. Min Kyung Hoon

2 92978 lượt xem
Đăng: 12-05-2009
Sửa: 11-07-2011

13. Cha Soo Kyung

1 3284 lượt xem
Đăng: 24-06-2011
Sửa: 24-06-2011

14. Neil Reid

1 1366 lượt xem
Đăng: 24-05-2011
Sửa: 24-05-2011

15. Isu

1 1741 lượt xem
Đăng: 22-05-2011
Sửa: 22-05-2011

16. Eldar Gasimov

1 2710 lượt xem
Đăng: 20-05-2011
Sửa: 20-05-2011

17. Alice DeeJay

1 3246 lượt xem
Đăng: 15-05-2011
Sửa: 15-05-2011

18. Tracy Chapman

5 7518 lượt xem
Đăng: 30-05-2009
Sửa: 11-05-2011

19. Sugababes

23 23819 lượt xem
 
Sửa: 09-05-2011

20. Ronnie Dunn

1 1563 lượt xem
Đăng: 07-05-2011
Sửa: 08-05-2011

21. Maggie Reilly

1 2667 lượt xem
Đăng: 01-05-2011
Sửa: 01-05-2011

22. LMFAO

2 9374 lượt xem
Đăng: 24-02-2011
Sửa: 30-04-2011

23. Lee Hyun Sup

1 2551 lượt xem
Đăng: 04-02-2010
Sửa: 17-04-2011

24. Golf & Mike

1 4911 lượt xem
Đăng: 10-04-2011
Sửa: 10-04-2011

25. Loch Lomond

1 1706 lượt xem
Đăng: 10-04-2011
Sửa: 10-04-2011

26. OSTER-project

1 1926 lượt xem
Đăng: 07-04-2011
Sửa: 07-04-2011

27. Tanimoto Takayoshi

1 3563 lượt xem
Đăng: 03-04-2011
Sửa: 03-04-2011

28. Hoehoe-P

3 2833 lượt xem
Đăng: 03-04-2011
Sửa: 03-04-2011

29. Zack Ryder

1 3772 lượt xem
Đăng: 02-04-2011
Sửa: 02-04-2011

30. ELISA

5 6354 lượt xem
Đăng: 10-12-2009
Sửa: 30-03-2011

31. Leslie Mills

1 2156 lượt xem
Đăng: 20-03-2011
Sửa: 20-03-2011

32. Willow Smith

4 5282 lượt xem
Đăng: 09-01-2011
Sửa: 16-03-2011

33. Lan Trinh

1 6136 lượt xem
Đăng: 14-03-2011
Sửa: 14-03-2011

34. Dee Dee

1 1688 lượt xem
Đăng: 12-03-2011
Sửa: 12-03-2011

35. Live-P

3 1753 lượt xem
Đăng: 10-03-2011
Sửa: 10-03-2011

36. Anna Vissi / Αννα Βίσση

2 53159 lượt xem
Đăng: 07-03-2011
Sửa: 07-03-2011

37. Lunetia

4 2675 lượt xem
Đăng: 06-03-2011
Sửa: 06-03-2011

38. Nicole Kidman

4 5656 lượt xem
 
Sửa: 27-02-2011

39. Alexis Jordan

3 4442 lượt xem
Đăng: 24-02-2011
Sửa: 24-02-2011

40. Nexus

1 7577 lượt xem
 
Sửa: 21-02-2011

41. G-Dragon

6 15782 lượt xem
Đăng: 28-12-2009
Sửa: 11-02-2011

42. Dios (Signal-P)

1 1497 lượt xem
Đăng: 09-02-2011
Sửa: 09-02-2011

43. Da Mouth

1 2152 lượt xem
Đăng: 01-02-2011
Sửa: 01-02-2011

44. Mindless Behavior

1 2507 lượt xem
Đăng: 01-02-2011
Sửa: 01-02-2011

45. Steven Chapman

4 2491 lượt xem
Đăng: 19-01-2011
Sửa: 19-01-2011

46. Lin Zi Lu / 林子路 / Lâm Tử Lộ

1 85469 lượt xem
Đăng: 18-01-2011
Sửa: 18-01-2011

47. Alexander Rybak

18 51571 lượt xem
 
Sửa: 16-01-2011

48. Feez Madea

1 1533 lượt xem
Đăng: 15-01-2011
Sửa: 15-01-2011

49. P!nk

59 64944 lượt xem
 
Sửa: 13-01-2011

50. Hà Anh Tuấn

4 11957 lượt xem
Đăng: 12-01-2011
Sửa: 12-01-2011

51. Robbie Williams

18 33828 lượt xem
 
Sửa: 12-01-2011

52. Lou Bega

2 2140 lượt xem
Đăng: 12-01-2011
Sửa: 12-01-2011

53. Sleeping With Sirens

1 2458 lượt xem
 
Sửa: 11-01-2011

54. Hollywood Undead

13 16898 lượt xem
Đăng: 02-01-2010
Sửa: 10-01-2011

55. FictionJunction

9 21349 lượt xem
Đăng: 28-05-2009
Sửa: 09-01-2011

56. Marc Anthony

49 69014 lượt xem
 
Sửa: 08-01-2011

57. Joo

4 7276 lượt xem
Đăng: 07-04-2010
Sửa: 07-01-2011

58. Carola

1 1978 lượt xem
Đăng: 04-01-2011
Sửa: 04-01-2011

59. Jacques Brel

4 5454 lượt xem
 
Sửa: 03-01-2011

60. Josh Henderson

3 13477 lượt xem
 
Sửa: 01-01-2011

61. Jeremy Thurber

1 2896 lượt xem
Đăng: 31-12-2010
Sửa: 31-12-2010

62. Lady Gaga

70 270845 lượt xem
 
Sửa: 29-12-2010

63. Mel McDaniel

2 2289 lượt xem
Đăng: 24-12-2010
Sửa: 24-12-2010

64. Leonard Cohen

4 4684 lượt xem
Đăng: 15-12-2010
Sửa: 15-12-2010

65. Il Divo

42 79118 lượt xem
 
Sửa: 09-12-2010

66. Ingrid Michaelson

17 12730 lượt xem
Đăng: 02-12-2010
Sửa: 02-12-2010

67. Deng Chao / 邓超 / Đặng Siêu

1 61017 lượt xem
Đăng: 01-12-2010
Sửa: 01-12-2010

68. Frou Frou

2 2278 lượt xem
Đăng: 30-11-2010
Sửa: 30-11-2010

69. Hwan Hee

2 4744 lượt xem
Đăng: 25-11-2010
Sửa: 25-11-2010

70. Bebo Norman

2 2082 lượt xem
Đăng: 21-11-2010
Sửa: 21-11-2010

71. Kenn

2 4103 lượt xem
Đăng: 15-11-2010
Sửa: 15-11-2010

72. Deep Purple

5 6013 lượt xem
Đăng: 26-07-2009
Sửa: 06-11-2010

73. Kana Hanazawa

2 4961 lượt xem
Đăng: 31-10-2010
Sửa: 31-10-2010

74. Satomi Satō

2 3239 lượt xem
Đăng: 27-10-2010
Sửa: 27-10-2010

75. Within Temptation

43 48211 lượt xem
 
Sửa: 27-10-2010

76. Everlast

1 1438 lượt xem
Đăng: 20-10-2010
Sửa: 20-10-2010

77. Lee Kirby

2 7249 lượt xem
Đăng: 11-10-2010
Sửa: 11-10-2010

78. Nagabuchi Tsuyoshi / 長渕剛

2 112567 lượt xem
Đăng: 05-07-2009
Sửa: 24-09-2010

79. Savage Genius

2 2134 lượt xem
Đăng: 20-09-2010
Sửa: 20-09-2010

80. This Love

1 1468 lượt xem
Đăng: 17-09-2010
Sửa: 17-09-2010

81. Cinema Bizarre

2 3714 lượt xem
Đăng: 14-09-2010
Sửa: 14-09-2010

82. Suara

1 2157 lượt xem
Đăng: 13-09-2010
Sửa: 13-09-2010

83. Rythem

3 4148 lượt xem
Đăng: 09-09-2010
Sửa: 09-09-2010

84. Lee Seon Hee

1 4254 lượt xem
Đăng: 24-08-2010
Sửa: 24-08-2010

85. Teribly Gifted

1 1393 lượt xem
Đăng: 22-08-2010
Sửa: 22-08-2010

86. Suki / 숙희

2 139783 lượt xem
Đăng: 22-08-2010
Sửa: 22-08-2010

87. Balance Problems

1 1715 lượt xem
Đăng: 21-08-2010
Sửa: 21-08-2010

88. Oneway

1 1561 lượt xem
Đăng: 16-08-2010
Sửa: 16-08-2010

89. Doba Caracol

1 1782 lượt xem
Đăng: 14-08-2010
Sửa: 14-08-2010

90. U-Kiss

14 63151 lượt xem
Đăng: 03-02-2010
Sửa: 13-08-2010

91. Kelly Chen / 陳慧琳 / Trần Tuệ Lâm

3 261496 lượt xem
 
Sửa: 13-08-2010

92. Angela Zhang / 张韶涵 / Trương Thiều Hàm

6 365258 lượt xem
Đăng: 22-06-2009
Sửa: 13-08-2010

93. Adam Lambert

34 71640 lượt xem
Đăng: 17-05-2009
Sửa: 12-08-2010

94. Cazwell

2 2872 lượt xem
Đăng: 06-08-2010
Sửa: 06-08-2010

95. Rita Hayworth

0 2033 lượt xem
Đăng: 03-08-2010
Sửa: 05-08-2010

96. Mohombi

2 30226 lượt xem
Đăng: 04-08-2010
Sửa: 04-08-2010

97. Suboi

8 19642 lượt xem
Đăng: 01-05-2010
Sửa: 04-08-2010

98. Sayuri Sugawara

2 3490 lượt xem
Đăng: 02-08-2010
Sửa: 02-08-2010

99. Tamer Hosni

1 1777 lượt xem
Đăng: 25-07-2010
Sửa: 25-07-2010

100. Damn Yankees

4 4781 lượt xem
Đăng: 20-07-2010
Sửa: 20-07-2010

101. Jaurim / 자우림

1 51144 lượt xem
Đăng: 20-07-2010
Sửa: 20-07-2010

102. Miss A / 미 스에이

14 270981 lượt xem
Đăng: 02-07-2010
Sửa: 16-07-2010

103. Zed

1 3025 lượt xem
Đăng: 16-07-2010
Sửa: 16-07-2010

104. Taisiya Povaliy / Таисия Повалий

1 65640 lượt xem
Đăng: 15-07-2010
Sửa: 15-07-2010

105. Ariana / Ариана

1 75159 lượt xem
Đăng: 08-07-2010
Sửa: 08-07-2010

106. Allstar Weekend

6 6014 lượt xem
Đăng: 07-07-2010
Sửa: 07-07-2010

107. Tarkan

2 2691 lượt xem
Đăng: 04-07-2010
Sửa: 04-07-2010

108. Alejandro Fuentes

1 3564 lượt xem
Đăng: 26-06-2010
Sửa: 26-06-2010

109. Ch!pz

9 8405 lượt xem
Đăng: 07-12-2009
Sửa: 24-06-2010

110. Jon Secada

2 3701 lượt xem
Đăng: 24-06-2010
Sửa: 24-06-2010

111. Lalah Hathaway

1 1549 lượt xem
Đăng: 23-06-2010
Sửa: 23-06-2010

112. Han Geng / 韩庚 / Hàn Canh

6 215576 lượt xem
Đăng: 28-05-2010
Sửa: 22-06-2010

113. Kim Carnes

1 2465 lượt xem
Đăng: 06-06-2010
Sửa: 16-06-2010

114. Joe Jonas

1 5431 lượt xem
Đăng: 10-06-2010
Sửa: 10-06-2010

115. Lee Greenwood

1 3228 lượt xem
Đăng: 06-06-2010
Sửa: 06-06-2010

116. Raised By Swans

1 3454 lượt xem
Đăng: 05-02-2010
Sửa: 22-05-2010

117. Moon Geun Young

1 10825 lượt xem
Đăng: 01-05-2010
Sửa: 20-05-2010

118. S.H.E

53 106195 lượt xem
 
Sửa: 18-05-2010

119. Michael Franti

1 2015 lượt xem
Đăng: 18-05-2010
Sửa: 18-05-2010

120. Emily Bindiger

2 5667 lượt xem
 

121. 4Minute

27 143055 lượt xem
 
Sửa: 17-05-2010

122. Lee Dewyze

11 13012 lượt xem
 
Sửa: 16-05-2010

123. Sky Sailing

11 11064 lượt xem
Đăng: 10-05-2010
Sửa: 10-05-2010

124. Aaron Kelly

0 3204 lượt xem
Đăng: 21-03-2010
Sửa: 05-05-2010

125. Dear Juliet

1 2055 lượt xem
Đăng: 03-05-2010
Sửa: 03-05-2010

126. Aiko

2 3605 lượt xem
Đăng: 02-05-2010
Sửa: 02-05-2010

127. T.I

6 10561 lượt xem
Đăng: 02-05-2010
Sửa: 02-05-2010

128. Daylight Dies

1 1914 lượt xem
Đăng: 01-05-2010
Sửa: 01-05-2010

129. the GazettE / ガゼット

6 164823 lượt xem
Đăng: 10-10-2009
Sửa: 28-04-2010

130. Park Ji Yoon / 박지윤

1 113026 lượt xem
Đăng: 26-04-2010
Sửa: 26-04-2010

131. Steel Magnolia

0 933 lượt xem
Đăng: 04-04-2010
Sửa: 08-04-2010

132. Tinie Tempah

3 6474 lượt xem
Đăng: 02-04-2010
Sửa: 08-04-2010

133. Agnetha Faltskog

1 3928 lượt xem
Đăng: 02-04-2010
Sửa: 08-04-2010

134. Mariah Carey

77 117792 lượt xem
 
Sửa: 08-04-2010

135. Agnes Carlsson

3 4570 lượt xem
Đăng: 04-04-2010
Sửa: 06-04-2010

136. Noo Phước Thịnh

1 13171 lượt xem
Đăng: 24-03-2010
Sửa: 24-03-2010

137. The Kinks

5 5317 lượt xem
Đăng: 05-01-2010
Sửa: 22-03-2010

138. J.Reyez

1 2480 lượt xem
Đăng: 21-03-2010
Sửa: 21-03-2010

139. Fans

1 1751 lượt xem
Đăng: 16-03-2010
Sửa: 16-03-2010

140. Peat Jr

1 2138 lượt xem
Đăng: 16-03-2010
Sửa: 16-03-2010

141. Nakagawa Izumi / 中川和泉

1 103460 lượt xem
Đăng: 14-03-2010
Sửa: 14-03-2010

142. Davichi

29 180292 lượt xem
Đăng: 07-05-2009
Sửa: 13-03-2010

143. Elvis Costello

6 6966 lượt xem
Đăng: 12-03-2010
Sửa: 12-03-2010

144. Edward Maya

3 6147 lượt xem
Đăng: 12-03-2010
Sửa: 12-03-2010

145. Metric

3 2459 lượt xem
Đăng: 11-03-2010
Sửa: 11-03-2010

146. Zac Brown Band

3 4129 lượt xem
Đăng: 07-03-2010
Sửa: 07-03-2010

147. Kara

26 155047 lượt xem
 
Sửa: 07-03-2010

148. Kalmah

1 4409 lượt xem
 
Sửa: 04-03-2010

149. Amanda Seyfried

3 7403 lượt xem
Đăng: 03-03-2010
Sửa: 03-03-2010

150. Brian Littrell

2 4190 lượt xem
Đăng: 23-02-2010
Sửa: 23-02-2010

151. One Track Mind

1 1687 lượt xem
Đăng: 22-02-2010
Sửa: 23-02-2010

152. Iyaz

6 9964 lượt xem
Đăng: 27-12-2009
Sửa: 20-02-2010

153. Easton Corbin

1 5525 lượt xem
Đăng: 06-02-2010
Sửa: 06-02-2010

154. HeeChul

1 4851 lượt xem
Đăng: 06-02-2010
Sửa: 06-02-2010

155. Kirii Daisuke

1 1523 lượt xem
Đăng: 05-02-2010
Sửa: 05-02-2010

156. Regina Spektor

7 7198 lượt xem
Đăng: 03-02-2010
Sửa: 03-02-2010

157. Douglas Goodwin

1 1767 lượt xem
Đăng: 17-01-2010
Sửa: 03-02-2010

158. Supernova

22 30555 lượt xem
Đăng: 03-02-2010
Sửa: 03-02-2010

159. Shakira

39 80004 lượt xem
 
Sửa: 31-01-2010

160. Run D.M.C

1 3233 lượt xem
Đăng: 29-01-2010
Sửa: 29-01-2010

161. Arwa / اروى

1 67356 lượt xem
Đăng: 28-01-2010
Sửa: 28-01-2010

162. Simon Webbe

7 10718 lượt xem
 
Sửa: 22-01-2010

163. Nicole Appleton

2 2192 lượt xem
Đăng: 20-01-2010
Sửa: 20-01-2010

164. Jason Aldean

6 4719 lượt xem
Đăng: 16-01-2010
Sửa: 16-01-2010

165. George Harrison

1 2243 lượt xem
Đăng: 15-01-2010
Sửa: 15-01-2010

166. Kate Hudson

1 1765 lượt xem
Đăng: 14-01-2010
Sửa: 14-01-2010

167. Molly Jenson

1 1581 lượt xem
Đăng: 11-09-2009
Sửa: 08-01-2010

168. Eddy Wata

5 9070 lượt xem
Đăng: 27-12-2009
Sửa: 04-01-2010

169. Shy'M

1 2078 lượt xem
Đăng: 04-01-2010
Sửa: 04-01-2010

170. Drake Bell

1 3090 lượt xem
Đăng: 04-01-2010
Sửa: 04-01-2010

171. Vanessa vs Zac

4 6357 lượt xem
Đăng: 20-05-2009
Sửa: 02-01-2010

172. DragonForce

1 5082 lượt xem
Đăng: 29-12-2009
Sửa: 29-12-2009

173. WASP

2 2286 lượt xem
Đăng: 27-12-2009
Sửa: 27-12-2009

174. Boys Like Girls

25 25711 lượt xem
Đăng: 26-07-2009
Sửa: 27-12-2009

175. The Decemberists

0 1120 lượt xem
Đăng: 27-12-2009
Sửa: 27-12-2009

176. Seo In Young

3 7838 lượt xem
Đăng: 27-12-2009
Sửa: 27-12-2009

177. Banaroo

2 2480 lượt xem
Đăng: 25-12-2009
Sửa: 25-12-2009

178. Fandy / 欢子 / Huan Zi / Hoan Tử

1 125276 lượt xem
 
Sửa: 24-12-2009

179. Ledisi

1 1667 lượt xem
Đăng: 22-12-2009
Sửa: 22-12-2009

180. Bonnie Bianco

2 4843 lượt xem
 
Sửa: 22-12-2009

181. Jenny Lewis

1 1989 lượt xem
Đăng: 19-12-2009
Sửa: 19-12-2009

182. H.O.T

5 14366 lượt xem
Đăng: 17-12-2009
Sửa: 17-12-2009

183. Pixie Lott

20 21986 lượt xem
 
Sửa: 17-12-2009

184. Kim Dong Wook

2 8602 lượt xem
Đăng: 09-12-2009
Sửa: 09-12-2009

185. Nicole Scherzinger

22 24528 lượt xem
 
Sửa: 06-12-2009

186. Leona Lewis

52 54741 lượt xem
 
Sửa: 06-12-2009

187. Sally Anthony

2 2947 lượt xem
Đăng: 01-12-2009
Sửa: 01-12-2009

188. The Whyte Shadow

1 1399 lượt xem
Đăng: 01-12-2009
Sửa: 01-12-2009

189. Ray Gun

1 2542 lượt xem
Đăng: 01-12-2009
Sửa: 01-12-2009

190. Paris Match

0 2382 lượt xem
Đăng: 29-11-2009
Sửa: 30-11-2009

191. Malice Mizer

2 2984 lượt xem
Đăng: 29-11-2009
Sửa: 29-11-2009

192. The Moody Blues

0 3402 lượt xem
Đăng: 28-11-2009
Sửa: 28-11-2009

193. Park Bo Young

1 24510 lượt xem
Đăng: 25-11-2009
Sửa: 25-11-2009

194. Herman's Hermits

3 3481 lượt xem
Đăng: 18-11-2009
Sửa: 24-11-2009

195. 1sAgain

2 4707 lượt xem
Đăng: 22-11-2009
Sửa: 22-11-2009

196. Hitomi Kuroishi

7 7984 lượt xem
 

197. 1st Lady

6 8146 lượt xem
Đăng: 18-11-2009

198. Charlene

2 3631 lượt xem
Đăng: 18-11-2009

199. Johnny Tillotson

3 3093 lượt xem
Đăng: 18-11-2009

200. Gustavo Santaolalla

7 6042 lượt xem
Đăng: 18-11-2009
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z