Thêm nghệ sĩ mới

Danh sách nghệ sĩ

1. Wale

2 2131 lượt xem
 

2. The 88

7 6904 lượt xem
 

3. Christophe Mae

0 2189 lượt xem
 

4. Pierre Lapointe

1 1946 lượt xem
 

5. 8Eight

11 12556 lượt xem
 

6. Ah Sang / 阿桑 / A Tang

2 136844 lượt xem
 
Sửa: 20-06-2009

7. Von Bondies

1 1956 lượt xem
 
Sửa: 20-06-2009

8. Lenny Wiliams

0 1278 lượt xem
 
Sửa: 20-06-2009

9. Nursery Rhymes

4 5443 lượt xem
 
Sửa: 20-06-2009

10. Noriko Sakai / 酒井法子

2 393939 lượt xem
 

11. Mike Maki

1 1999 lượt xem
 

12. DJ Bobo

3 6676 lượt xem
 
Sửa: 20-06-2009

13. Alexander Klaws

6 8049 lượt xem
 
Sửa: 19-06-2009

14. Alexis

1 4444 lượt xem
Đăng: 19-06-2009
Sửa: 19-06-2009

15. Ko Yoo Jin/고유진

1 190234 lượt xem
 
Sửa: 19-06-2009

16. Survivor

1 1988 lượt xem
 
Sửa: 19-06-2009

17. Melanie Safka

1 2221 lượt xem
 
Sửa: 19-06-2009

18. Nasty Boy Klick

1 1974 lượt xem
 
Sửa: 19-06-2009

19. Fahrenheit / 飞轮海 / Phi Luân Hải

10 228324 lượt xem
 
Sửa: 17-06-2009

20. Jacky Cheung Hok Yau / 張學友 / Trương Học Hữu

4 246879 lượt xem
 
Sửa: 14-06-2009

21. Kanon Wakeshima

13 209976 lượt xem
Đăng: 12-06-2009
Sửa: 12-06-2009

22. La Bouche

4 5391 lượt xem
 
Sửa: 12-06-2009

23. Daniel Schuhmacher

3 4496 lượt xem
 

24. Shinedown

7 7049 lượt xem
 

25. Jung Chul

2 2926 lượt xem
 
Sửa: 12-06-2009

26. The Association

6 4023 lượt xem
 
Sửa: 12-06-2009

27. Shim Eun Jin

1 2824 lượt xem
 
Sửa: 12-06-2009

28. Demis Roussos

8 11697 lượt xem
 
Sửa: 12-06-2009

29. Connie Francis

5 7216 lượt xem
 
Sửa: 12-06-2009

30. Chad Kroeger

1 1928 lượt xem
 
Sửa: 12-06-2009

31. Christine Glass

1 6025 lượt xem
 
Sửa: 12-06-2009

32. Edward Chun

2 3571 lượt xem
 
Sửa: 12-06-2009

33. M.Street

2 4928 lượt xem
 
Sửa: 12-06-2009

34. Kelis

4 3436 lượt xem
 
Sửa: 12-06-2009

35. Kaiser Chiefs

4 4981 lượt xem
 

36. Satoko Ishimine / 石嶺聡子

1 112109 lượt xem
Đăng: 12-06-2009
Sửa: 12-06-2009

37. Lưu Cẩm Minh

1 2119 lượt xem
 
Sửa: 12-06-2009

38. Secret Garden

22 96028 lượt xem
 
Sửa: 08-06-2009

39. Shania Twain

31 49479 lượt xem
 
Sửa: 08-06-2009

40. Jill Vidal

2 5140 lượt xem
 
Sửa: 08-06-2009

41. A1

41 90471 lượt xem
 
Sửa: 07-06-2009

42. Nelly Furtado

31 38474 lượt xem
 
Sửa: 07-06-2009

43. Evanescence

40 38146 lượt xem
 
Sửa: 06-06-2009

44. Ashley Tisdale

51 46212 lượt xem
 
Sửa: 06-06-2009

45. Aqua

26 58784 lượt xem
 
Sửa: 06-06-2009

46. The Academy Is...

4 4146 lượt xem
Đăng: 03-06-2009

47. Madness

3 2684 lượt xem
Đăng: 03-06-2009
Sửa: 03-06-2009

48. Stone Roses

0 1369 lượt xem
Đăng: 20-05-2009
Sửa: 03-06-2009

49. DJ Aligator

1 2156 lượt xem
 
Sửa: 03-06-2009

50. The Platters

4 4647 lượt xem
 
Sửa: 03-06-2009

51. The Offspring

6 6262 lượt xem
 

52. Laurie Beechman

1 1815 lượt xem
Đăng: 01-06-2009
Sửa: 02-06-2009

53. Helen Reddy

2 2963 lượt xem
Đăng: 02-06-2009
Sửa: 02-06-2009

54. Del Amitri

1 3327 lượt xem
Đăng: 30-05-2009
Sửa: 01-06-2009

55. Lynda Trang Đài

5 8549 lượt xem
Đăng: 14-05-2009
Sửa: 01-06-2009

56. David Choi

16 17362 lượt xem
Đăng: 31-05-2009
Sửa: 31-05-2009

57. Kagamine Rin / Len / 鏡音リン・レン

6 442709 lượt xem
Đăng: 30-05-2009
Sửa: 30-05-2009

58. Mai Khôi

2 14971 lượt xem
Đăng: 30-05-2009
Sửa: 30-05-2009

59. Esmee Denters

7 10299 lượt xem
 

60. Sarah Slean

3 2495 lượt xem
Đăng: 17-05-2009
Sửa: 29-05-2009

61. Tokyo Square

19 143818 lượt xem
 
Sửa: 29-05-2009

62. Steve Martin

1 2267 lượt xem
Đăng: 24-05-2009
Sửa: 27-05-2009

63. Lena Park

2 5393 lượt xem
Đăng: 27-05-2009
Sửa: 27-05-2009

64. Ayaka Hirahara / 平原 綾香

6 218860 lượt xem
Đăng: 27-05-2009
Sửa: 27-05-2009

65. Liz Phair

2 2082 lượt xem
Đăng: 27-05-2009
Sửa: 27-05-2009

66. Amel Bent

2 8466 lượt xem
Đăng: 26-05-2009
Sửa: 27-05-2009

67. Line Renauld

1 2302 lượt xem
Đăng: 26-05-2009
Sửa: 26-05-2009

68. Hanna Pakarinen

1 2608 lượt xem
Đăng: 26-05-2009
Sửa: 26-05-2009

69. La Roux

3 4692 lượt xem
Đăng: 26-05-2009
Sửa: 26-05-2009

70. Tom Waits

15 10037 lượt xem
Đăng: 26-05-2009
Sửa: 26-05-2009

71. Blind Stare

2 2680 lượt xem
Đăng: 26-05-2009
Sửa: 26-05-2009

72. Minh Ngọc

0 1819 lượt xem
Đăng: 26-05-2009
Sửa: 26-05-2009

73. Natalise

1 1957 lượt xem
Đăng: 09-05-2009
Sửa: 24-05-2009

74. Mary Costa

1 2054 lượt xem
Đăng: 24-05-2009
Sửa: 24-05-2009

75. Mark Lennon

1 1773 lượt xem
Đăng: 22-05-2009
Sửa: 24-05-2009

76. Marit Larsen

14 13104 lượt xem
Đăng: 20-05-2009
Sửa: 24-05-2009

77. Kenny Rogers

12 16599 lượt xem
Đăng: 12-05-2009
Sửa: 24-05-2009

78. Pearl Jam

2 3381 lượt xem
Đăng: 12-05-2009
Sửa: 24-05-2009

79. Rainbow

2 10955 lượt xem
Đăng: 24-05-2009
Sửa: 24-05-2009

80. Kate Voegele

3 3832 lượt xem
Đăng: 24-05-2009
Sửa: 24-05-2009

81. John Denver

5 7041 lượt xem
Đăng: 12-05-2009
Sửa: 24-05-2009

82. Nancy Adams

1 1810 lượt xem
Đăng: 24-05-2009
Sửa: 24-05-2009

83. Jessica Jay

3 9014 lượt xem
Đăng: 22-05-2009
Sửa: 22-05-2009

84. Carl Douglas

1 2596 lượt xem
Đăng: 22-05-2009
Sửa: 22-05-2009

85. Gil Ofarim

5 8978 lượt xem
 
Sửa: 22-05-2009

86. The Twins

1 5776 lượt xem
Đăng: 18-05-2009
Sửa: 20-05-2009

87. Michelle Tumes

1 2912 lượt xem
 
Sửa: 20-05-2009

88. Heidi Degn

1 5805 lượt xem
 
Sửa: 19-05-2009

89. Grégory Lemarchal

3 5903 lượt xem
 
Sửa: 18-05-2009

90. Toney Carey

1 2458 lượt xem
Đăng: 18-05-2009
Sửa: 18-05-2009

91. Patricia Kaas

2 3454 lượt xem
 
Sửa: 17-05-2009

92. John Michael Talbot

1 1709 lượt xem
Đăng: 15-05-2009
Sửa: 15-05-2009

93. Nat King Cole

12 16429 lượt xem
 

94. Sissel

5 6159 lượt xem
 

95. Jimmy Wayne

5 3804 lượt xem
 

96. Marie Osmond

1 2276 lượt xem
 

97. Girugamesh

0 1922 lượt xem
Đăng: 14-05-2009
Sửa: 14-05-2009

98. Alison Krauss

9 14027 lượt xem
Đăng: 11-05-2009
Sửa: 11-05-2009

99. Lesiem

1 2664 lượt xem
Đăng: 11-05-2009
Sửa: 11-05-2009

100. Blessed Union Of Souls

3 2469 lượt xem
Đăng: 11-05-2009
Sửa: 11-05-2009

101. Barry Manilow

15 13730 lượt xem
Đăng: 11-05-2009
Sửa: 11-05-2009

102. Jermaine Jackson

1 2173 lượt xem
Đăng: 11-05-2009
Sửa: 11-05-2009

103. Maria Arredondo

3 6235 lượt xem
Đăng: 11-05-2009
Sửa: 11-05-2009

104. S Club 8

5 4932 lượt xem
Đăng: 11-05-2009
Sửa: 11-05-2009

105. Duran Duran

3 3146 lượt xem
Đăng: 11-05-2009
Sửa: 11-05-2009

106. Victoria Beckham

2 5214 lượt xem
Đăng: 11-05-2009
Sửa: 11-05-2009

107. Collective Soul

1 2130 lượt xem
Đăng: 11-05-2009
Sửa: 11-05-2009

108. Zetta Bytes

1 2007 lượt xem
Đăng: 11-05-2009
Sửa: 11-05-2009

109. Disturbed

10 10562 lượt xem
 

110. Eamon

2 2626 lượt xem
 

111. Melissa Etheridge

3 3423 lượt xem
 

112. Asia

1 5286 lượt xem
 

113. Gnarls Barkley

1 3241 lượt xem
 

114. Shivia Lee / 李雅微 / Lý Nhã Vy

1 83766 lượt xem
 
Sửa: 11-05-2009

115. Sasha

4 3227 lượt xem
Đăng: 10-05-2009
Sửa: 10-05-2009

116. Parquets

1 1890 lượt xem
 

117. Noto Mamiko

2 5130 lượt xem
 

118. Blue October

11 11403 lượt xem
 

119. Thirsty Merc

1 1965 lượt xem
 

120. Julie Zenatti

2 2203 lượt xem
 

121. Shontelle

7 16621 lượt xem
 

122. CCR

3 8165 lượt xem
 

123. Melissa

2 2367 lượt xem
 

124. Cher

13 19706 lượt xem
 

125. Sylver

6 3936 lượt xem
 

126. John Legend

8 9108 lượt xem
 

127. Xing

1 7927 lượt xem
 

128. Gary Moore

4 8615 lượt xem
 

129. Kavana

4 10405 lượt xem
 
Sửa: 09-05-2009

130. Bob Seger

1 5852 lượt xem
 
Sửa: 09-05-2009

131. Dannii Minogue

1 1980 lượt xem
 
Sửa: 09-05-2009

132. Falconer

2 2343 lượt xem
 
Sửa: 09-05-2009

133. Lacuna Coil

5 4482 lượt xem
 
Sửa: 09-05-2009

134. Savage Circus

1 2622 lượt xem
 
Sửa: 09-05-2009

135. Charmaine Sheh / 佘诗曼 / Xa Thi Mạn

2 179542 lượt xem
 
Sửa: 09-05-2009

136. Alphabeat

3 4224 lượt xem
 
Sửa: 09-05-2009

137. Alicia Keys

46 35392 lượt xem
 
Sửa: 09-05-2009

138. Alejandro Sanz

0 8841 lượt xem
 
Sửa: 09-05-2009

139. Alan Jackson

14 31872 lượt xem
 
Sửa: 09-05-2009

140. Akon

31 109195 lượt xem
 
Sửa: 09-05-2009

141. Air Supply

17 48129 lượt xem
 
Sửa: 09-05-2009

142. Aikawa Nanase

3 7574 lượt xem
 
Sửa: 09-05-2009

143. Aerosmith

28 42077 lượt xem
 
Sửa: 08-05-2009

144. Adam Rickitt

2 8501 lượt xem
 
Sửa: 08-05-2009

145. Abramelin

0 3162 lượt xem
 
Sửa: 08-05-2009

146. Aborted

14 10860 lượt xem
 
Sửa: 08-05-2009

147. Rose

1 1816 lượt xem
Đăng: 07-05-2009
Sửa: 07-05-2009

148. Richard Anthony

1 3366 lượt xem
 
Sửa: 07-05-2009

149. Julio Iglesias

8 17640 lượt xem
 
Sửa: 07-05-2009

150. Manowar

33 25430 lượt xem
 
Sửa: 07-05-2009

151. Three Graces

1 1649 lượt xem
 
Sửa: 07-05-2009

152. Chelsia Chan

2 5178 lượt xem
 
Sửa: 07-05-2009

153. Panic! At the Disco

9 13685 lượt xem
 
Sửa: 07-05-2009

154. Boris Vian

1 1952 lượt xem
Đăng: 06-05-2009
Sửa: 06-05-2009

155. Goo Hye Sun

4 23916 lượt xem
Đăng: 06-05-2009
Sửa: 06-05-2009

156. Bébé Lilly

0 3953 lượt xem
Đăng: 05-05-2009
Sửa: 05-05-2009

157. Dima Bilan

10 18760 lượt xem
Đăng: 05-05-2009
Sửa: 05-05-2009

158. Hilary Duff

47 52331 lượt xem
 
Sửa: 04-05-2009

159. Aly & Aj

28 41234 lượt xem
 
Sửa: 04-05-2009

160. t.A.t.U

22 34966 lượt xem
 
Sửa: 04-05-2009

161. Selena

3 16773 lượt xem
 
Sửa: 04-05-2009

162. Red Army Choir

1 2979 lượt xem
 

163. Indochine

2 3169 lượt xem
 

164. Jean François Michael

3 7822 lượt xem
 

165. Christophe

8 13545 lượt xem
 

166. May Doni

1 3997 lượt xem
Đăng: 03-05-2009
Sửa: 03-05-2009

167. Sisters Tolmachevy

0 5098 lượt xem
 

168. Alphaville

3 6444 lượt xem
Đăng: 03-05-2009
Sửa: 03-05-2009

169. Dickey Cheung / 張衛健 / Trương Vệ Kiện

2 265636 lượt xem
 
Sửa: 03-05-2009

170. Vanessa Hudgens

33 41038 lượt xem
 
Sửa: 03-05-2009

171. Nicholas Tse / 謝霆鋒 / Tạ Đình Phong

3 223013 lượt xem
 
Sửa: 03-05-2009

172. Francis Cabrel

3 3571 lượt xem
Đăng: 02-05-2009
Sửa: 02-05-2009

173. Guang Liang / Michael Wong / 光良

9 487285 lượt xem
 
Sửa: 29-04-2009

174. Ben E.King

0 1938 lượt xem
 
Sửa: 29-04-2009

175. Bree Sharp

1 1848 lượt xem
 
Sửa: 29-04-2009

176. Eros Ramazzotti

2 3296 lượt xem
 
Sửa: 29-04-2009

177. Coolio

1 1874 lượt xem
 
Sửa: 29-04-2009

178. Jo Ann Campbell

1 1891 lượt xem
 
Sửa: 29-04-2009

179. Baccara

4 8696 lượt xem
 
Sửa: 29-04-2009

180. Luciano Pavarotti

0 8618 lượt xem
 
Sửa: 29-04-2009

181. Axel Rudi Pell

13 11859 lượt xem
 
Sửa: 29-04-2009

182. Ok Joo Hyun

2 6301 lượt xem
 
Sửa: 29-04-2009

183. Bens Brother

1 2193 lượt xem
 
Sửa: 29-04-2009

184. Celilia Cara & Damien Sargue

1 3611 lượt xem
Đăng: 28-04-2009
Sửa: 28-04-2009

185. Richard Marx

19 62470 lượt xem
 

186. Toni Braxton

22 88096 lượt xem
 

187. Josh Wilson

1 1132 lượt xem
Đăng: 10-05-2012

188. Shanice

1 1002 lượt xem
Đăng: 12-05-2012

189. Peter Weatherall

1 1326 lượt xem
Đăng: 09-03-2012

190. Bi Rain

38 97206 lượt xem
 

191. The Storyteller

1 929 lượt xem
Đăng: 10-02-2013

192. Celine Dion

79 297990 lượt xem
 

193. Scorpions

43 75462 lượt xem
 

194. Jonas Brothers

89 55602 lượt xem
 

195. Stratovarius

66 72275 lượt xem
 

196. Declan Galbraith

30 171772 lượt xem
 

197. Humbert Humbert

1 1326 lượt xem
Đăng: 04-03-2012

198. Minh Thư

1 6587 lượt xem
 

199. Madonna

82 107186 lượt xem
 

200. Priyanka Chopra

0 933 lượt xem
Đăng: 11-09-2013
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z