Thêm nghệ sĩ mới

Danh sách nghệ sĩ

1. Wale

2 2179 lượt xem
 

2. The 88

7 7000 lượt xem
 

3. Christophe Mae

0 2189 lượt xem
 

4. Pierre Lapointe

1 1977 lượt xem
 

5. 8Eight

11 12698 lượt xem
 

6. Ah Sang / 阿桑 / A Tang

2 137098 lượt xem
 
Sửa: 20-06-2009

7. Von Bondies

1 1987 lượt xem
 
Sửa: 20-06-2009

8. Lenny Wiliams

0 1278 lượt xem
 
Sửa: 20-06-2009

9. Nursery Rhymes

4 5520 lượt xem
 
Sửa: 20-06-2009

10. Noriko Sakai / 酒井法子

2 394584 lượt xem
 

11. Mike Maki

1 2041 lượt xem
 

12. DJ Bobo

3 6739 lượt xem
 
Sửa: 20-06-2009

13. Alexander Klaws

6 8136 lượt xem
 
Sửa: 19-06-2009

14. Alexis

1 4470 lượt xem
Đăng: 19-06-2009
Sửa: 19-06-2009

15. Ko Yoo Jin/고유진

1 190399 lượt xem
 
Sửa: 19-06-2009

16. Survivor

1 2025 lượt xem
 
Sửa: 19-06-2009

17. Melanie Safka

1 2259 lượt xem
 
Sửa: 19-06-2009

18. Nasty Boy Klick

1 2009 lượt xem
 
Sửa: 19-06-2009

19. Fahrenheit / 飞轮海 / Phi Luân Hải

10 229454 lượt xem
 
Sửa: 17-06-2009

20. Jacky Cheung Hok Yau / 張學友 / Trương Học Hữu

4 247694 lượt xem
 
Sửa: 14-06-2009

21. Kanon Wakeshima

13 210142 lượt xem
Đăng: 12-06-2009
Sửa: 12-06-2009

22. La Bouche

4 5484 lượt xem
 
Sửa: 12-06-2009

23. Daniel Schuhmacher

3 4550 lượt xem
 

24. Shinedown

7 7300 lượt xem
 

25. Jung Chul

2 2983 lượt xem
 
Sửa: 12-06-2009

26. The Association

6 4091 lượt xem
 
Sửa: 12-06-2009

27. Shim Eun Jin

1 2849 lượt xem
 
Sửa: 12-06-2009

28. Demis Roussos

8 11826 lượt xem
 
Sửa: 12-06-2009

29. Connie Francis

5 7314 lượt xem
 
Sửa: 12-06-2009

30. Chad Kroeger

1 1928 lượt xem
 
Sửa: 12-06-2009

31. Christine Glass

1 6059 lượt xem
 
Sửa: 12-06-2009

32. Edward Chun

2 3625 lượt xem
 
Sửa: 12-06-2009

33. M.Street

2 4965 lượt xem
 
Sửa: 12-06-2009

34. Kelis

4 3495 lượt xem
 
Sửa: 12-06-2009

35. Kaiser Chiefs

4 5044 lượt xem
 

36. Satoko Ishimine / 石嶺聡子

1 112395 lượt xem
Đăng: 12-06-2009
Sửa: 12-06-2009

37. Lưu Cẩm Minh

1 2157 lượt xem
 
Sửa: 12-06-2009

38. Secret Garden

22 96336 lượt xem
 
Sửa: 08-06-2009

39. Shania Twain

31 49841 lượt xem
 
Sửa: 08-06-2009

40. Jill Vidal

2 5196 lượt xem
 
Sửa: 08-06-2009

41. A1

41 90999 lượt xem
 
Sửa: 07-06-2009

42. Nelly Furtado

31 38915 lượt xem
 
Sửa: 07-06-2009

43. Evanescence

40 38633 lượt xem
 
Sửa: 06-06-2009

44. Ashley Tisdale

51 46602 lượt xem
 
Sửa: 06-06-2009

45. Aqua

26 59159 lượt xem
 
Sửa: 06-06-2009

46. The Academy Is...

4 4211 lượt xem
Đăng: 03-06-2009

47. Madness

3 2745 lượt xem
Đăng: 03-06-2009
Sửa: 03-06-2009

48. Stone Roses

0 1369 lượt xem
Đăng: 20-05-2009
Sửa: 03-06-2009

49. DJ Aligator

1 2190 lượt xem
 
Sửa: 03-06-2009

50. The Platters

4 4722 lượt xem
 
Sửa: 03-06-2009

51. The Offspring

6 6338 lượt xem
 

52. Laurie Beechman

1 1853 lượt xem
Đăng: 01-06-2009
Sửa: 02-06-2009

53. Helen Reddy

2 3010 lượt xem
Đăng: 02-06-2009
Sửa: 02-06-2009

54. Del Amitri

1 3359 lượt xem
Đăng: 30-05-2009
Sửa: 01-06-2009

55. Lynda Trang Đài

5 8710 lượt xem
Đăng: 14-05-2009
Sửa: 01-06-2009

56. David Choi

16 17557 lượt xem
Đăng: 31-05-2009
Sửa: 31-05-2009

57. Kagamine Rin / Len / 鏡音リン・レン

6 443449 lượt xem
Đăng: 30-05-2009
Sửa: 30-05-2009

58. Mai Khôi

2 15031 lượt xem
Đăng: 30-05-2009
Sửa: 30-05-2009

59. Esmee Denters

7 10423 lượt xem
 

60. Sarah Slean

3 2550 lượt xem
Đăng: 17-05-2009
Sửa: 29-05-2009

61. Tokyo Square

19 144313 lượt xem
 
Sửa: 29-05-2009

62. Steve Martin

1 2308 lượt xem
Đăng: 24-05-2009
Sửa: 27-05-2009

63. Lena Park

2 5393 lượt xem
Đăng: 27-05-2009
Sửa: 27-05-2009

64. Ayaka Hirahara / 平原 綾香

6 219393 lượt xem
Đăng: 27-05-2009
Sửa: 27-05-2009

65. Liz Phair

2 2127 lượt xem
Đăng: 27-05-2009
Sửa: 27-05-2009

66. Amel Bent

2 8524 lượt xem
Đăng: 26-05-2009
Sửa: 27-05-2009

67. Line Renauld

1 2337 lượt xem
Đăng: 26-05-2009
Sửa: 26-05-2009

68. Hanna Pakarinen

1 2639 lượt xem
Đăng: 26-05-2009
Sửa: 26-05-2009

69. La Roux

3 4761 lượt xem
Đăng: 26-05-2009
Sửa: 26-05-2009

70. Tom Waits

15 10224 lượt xem
Đăng: 26-05-2009
Sửa: 26-05-2009

71. Blind Stare

2 2734 lượt xem
Đăng: 26-05-2009
Sửa: 26-05-2009

72. Minh Ngọc

0 1819 lượt xem
Đăng: 26-05-2009
Sửa: 26-05-2009

73. Natalise

1 1984 lượt xem
Đăng: 09-05-2009
Sửa: 24-05-2009

74. Mary Costa

1 2095 lượt xem
Đăng: 24-05-2009
Sửa: 24-05-2009

75. Mark Lennon

1 1805 lượt xem
Đăng: 22-05-2009
Sửa: 24-05-2009

76. Marit Larsen

14 13306 lượt xem
Đăng: 20-05-2009
Sửa: 24-05-2009

77. Kenny Rogers

12 16978 lượt xem
Đăng: 12-05-2009
Sửa: 24-05-2009

78. Pearl Jam

2 3421 lượt xem
Đăng: 12-05-2009
Sửa: 24-05-2009

79. Rainbow

2 11021 lượt xem
Đăng: 24-05-2009
Sửa: 24-05-2009

80. Kate Voegele

3 3889 lượt xem
Đăng: 24-05-2009
Sửa: 24-05-2009

81. John Denver

5 7119 lượt xem
Đăng: 12-05-2009
Sửa: 24-05-2009

82. Nancy Adams

1 1848 lượt xem
Đăng: 24-05-2009
Sửa: 24-05-2009

83. Jessica Jay

3 9104 lượt xem
Đăng: 22-05-2009
Sửa: 22-05-2009

84. Carl Douglas

1 2632 lượt xem
Đăng: 22-05-2009
Sửa: 22-05-2009

85. Gil Ofarim

5 9061 lượt xem
 
Sửa: 22-05-2009

86. The Twins

1 5805 lượt xem
Đăng: 18-05-2009
Sửa: 20-05-2009

87. Michelle Tumes

1 2949 lượt xem
 
Sửa: 20-05-2009

88. Heidi Degn

1 5851 lượt xem
 
Sửa: 19-05-2009

89. Grégory Lemarchal

3 5967 lượt xem
 
Sửa: 18-05-2009

90. Toney Carey

1 2498 lượt xem
Đăng: 18-05-2009
Sửa: 18-05-2009

91. Patricia Kaas

2 3501 lượt xem
 
Sửa: 17-05-2009

92. John Michael Talbot

1 1736 lượt xem
Đăng: 15-05-2009
Sửa: 15-05-2009

93. Nat King Cole

12 16613 lượt xem
 

94. Sissel

5 6246 lượt xem
 

95. Jimmy Wayne

5 3875 lượt xem
 

96. Marie Osmond

1 2318 lượt xem
 

97. Girugamesh

0 1922 lượt xem
Đăng: 14-05-2009
Sửa: 14-05-2009

98. Alison Krauss

9 14216 lượt xem
Đăng: 11-05-2009
Sửa: 11-05-2009

99. Lesiem

1 2692 lượt xem
Đăng: 11-05-2009
Sửa: 11-05-2009

100. Blessed Union Of Souls

3 2520 lượt xem
Đăng: 11-05-2009
Sửa: 11-05-2009

101. Barry Manilow

15 13907 lượt xem
Đăng: 11-05-2009
Sửa: 11-05-2009

102. Jermaine Jackson

1 2211 lượt xem
Đăng: 11-05-2009
Sửa: 11-05-2009

103. Maria Arredondo

3 6285 lượt xem
Đăng: 11-05-2009
Sửa: 11-05-2009

104. S Club 8

5 5017 lượt xem
Đăng: 11-05-2009
Sửa: 11-05-2009

105. Duran Duran

3 3190 lượt xem
Đăng: 11-05-2009
Sửa: 11-05-2009

106. Victoria Beckham

2 5259 lượt xem
Đăng: 11-05-2009
Sửa: 11-05-2009

107. Collective Soul

1 2165 lượt xem
Đăng: 11-05-2009
Sửa: 11-05-2009

108. Zetta Bytes

1 2042 lượt xem
Đăng: 11-05-2009
Sửa: 11-05-2009

109. Disturbed

10 10733 lượt xem
 

110. Eamon

2 2676 lượt xem
 

111. Melissa Etheridge

3 3481 lượt xem
 

112. Asia

1 5330 lượt xem
 

113. Gnarls Barkley

1 3276 lượt xem
 

114. Shivia Lee / 李雅微 / Lý Nhã Vy

1 84090 lượt xem
 
Sửa: 11-05-2009

115. Sasha

4 3290 lượt xem
Đăng: 10-05-2009
Sửa: 10-05-2009

116. Parquets

1 1921 lượt xem
 

117. Noto Mamiko

2 5182 lượt xem
 

118. Blue October

11 11562 lượt xem
 

119. Thirsty Merc

1 1997 lượt xem
 

120. Julie Zenatti

2 2251 lượt xem
 

121. Shontelle

7 16740 lượt xem
 

122. CCR

3 8262 lượt xem
 

123. Melissa

2 2410 lượt xem
 

124. Cher

13 19926 lượt xem
 

125. Sylver

6 4030 lượt xem
 

126. John Legend

8 9306 lượt xem
 

127. Xing

1 7957 lượt xem
 

128. Gary Moore

4 8684 lượt xem
 

129. Kavana

4 10515 lượt xem
 
Sửa: 09-05-2009

130. Bob Seger

1 5899 lượt xem
 
Sửa: 09-05-2009

131. Dannii Minogue

1 2014 lượt xem
 
Sửa: 09-05-2009

132. Falconer

2 2390 lượt xem
 
Sửa: 09-05-2009

133. Lacuna Coil

5 4562 lượt xem
 
Sửa: 09-05-2009

134. Savage Circus

1 2656 lượt xem
 
Sửa: 09-05-2009

135. Charmaine Sheh / 佘诗曼 / Xa Thi Mạn

2 179936 lượt xem
 
Sửa: 09-05-2009

136. Alphabeat

3 4274 lượt xem
 
Sửa: 09-05-2009

137. Alicia Keys

46 35763 lượt xem
 
Sửa: 09-05-2009

138. Alejandro Sanz

0 8841 lượt xem
 
Sửa: 09-05-2009

139. Alan Jackson

14 32368 lượt xem
 
Sửa: 09-05-2009

140. Akon

31 110111 lượt xem
 
Sửa: 09-05-2009

141. Air Supply

17 48485 lượt xem
 
Sửa: 09-05-2009

142. Aikawa Nanase

3 7639 lượt xem
 
Sửa: 09-05-2009

143. Aerosmith

28 42453 lượt xem
 
Sửa: 08-05-2009

144. Adam Rickitt

2 8560 lượt xem
 
Sửa: 08-05-2009

145. Abramelin

0 3162 lượt xem
 
Sửa: 08-05-2009

146. Aborted

14 11008 lượt xem
 
Sửa: 08-05-2009

147. Rose

1 1854 lượt xem
Đăng: 07-05-2009
Sửa: 07-05-2009

148. Richard Anthony

1 3403 lượt xem
 
Sửa: 07-05-2009

149. Julio Iglesias

8 17790 lượt xem
 
Sửa: 07-05-2009

150. Manowar

33 25687 lượt xem
 
Sửa: 07-05-2009

151. Three Graces

1 1681 lượt xem
 
Sửa: 07-05-2009

152. Chelsia Chan

2 5233 lượt xem
 
Sửa: 07-05-2009

153. Panic! At the Disco

9 13851 lượt xem
 
Sửa: 07-05-2009

154. Boris Vian

1 1984 lượt xem
Đăng: 06-05-2009
Sửa: 06-05-2009

155. Goo Hye Sun

4 24024 lượt xem
Đăng: 06-05-2009
Sửa: 06-05-2009

156. Bébé Lilly

0 3953 lượt xem
Đăng: 05-05-2009
Sửa: 05-05-2009

157. Dima Bilan

10 18955 lượt xem
Đăng: 05-05-2009
Sửa: 05-05-2009

158. Hilary Duff

47 52816 lượt xem
 
Sửa: 04-05-2009

159. Aly & Aj

28 41613 lượt xem
 
Sửa: 04-05-2009

160. t.A.t.U

22 35311 lượt xem
 
Sửa: 04-05-2009

161. Selena

3 16869 lượt xem
 
Sửa: 04-05-2009

162. Red Army Choir

1 3022 lượt xem
 

163. Indochine

2 3206 lượt xem
 

164. Jean François Michael

3 7903 lượt xem
 

165. Christophe

8 13738 lượt xem
 

166. May Doni

1 4040 lượt xem
Đăng: 03-05-2009
Sửa: 03-05-2009

167. Sisters Tolmachevy

0 5098 lượt xem
 

168. Alphaville

3 6513 lượt xem
Đăng: 03-05-2009
Sửa: 03-05-2009

169. Dickey Cheung / 張衛健 / Trương Vệ Kiện

2 266596 lượt xem
 
Sửa: 03-05-2009

170. Vanessa Hudgens

33 41537 lượt xem
 
Sửa: 03-05-2009

171. Nicholas Tse / 謝霆鋒 / Tạ Đình Phong

3 223920 lượt xem
 
Sửa: 03-05-2009

172. Francis Cabrel

3 3624 lượt xem
Đăng: 02-05-2009
Sửa: 02-05-2009

173. Guang Liang / Michael Wong / 光良

9 488609 lượt xem
 
Sửa: 29-04-2009

174. Ben E.King

0 1938 lượt xem
 
Sửa: 29-04-2009

175. Bree Sharp

1 1887 lượt xem
 
Sửa: 29-04-2009

176. Eros Ramazzotti

2 3342 lượt xem
 
Sửa: 29-04-2009

177. Coolio

1 1905 lượt xem
 
Sửa: 29-04-2009

178. Jo Ann Campbell

1 1927 lượt xem
 
Sửa: 29-04-2009

179. Baccara

4 8783 lượt xem
 
Sửa: 29-04-2009

180. Luciano Pavarotti

0 8618 lượt xem
 
Sửa: 29-04-2009

181. Axel Rudi Pell

13 12026 lượt xem
 
Sửa: 29-04-2009

182. Ok Joo Hyun

2 6369 lượt xem
 
Sửa: 29-04-2009

183. Bens Brother

1 2225 lượt xem
 
Sửa: 29-04-2009

184. Celilia Cara & Damien Sargue

1 3645 lượt xem
Đăng: 28-04-2009
Sửa: 28-04-2009

185. Richard Marx

19 62919 lượt xem
 

186. Toni Braxton

22 88487 lượt xem
 

187. Josh Wilson

1 1165 lượt xem
Đăng: 10-05-2012

188. Shanice

1 1032 lượt xem
Đăng: 12-05-2012

189. Peter Weatherall

1 1364 lượt xem
Đăng: 09-03-2012

190. Bi Rain

38 97799 lượt xem
 

191. The Storyteller

1 959 lượt xem
Đăng: 10-02-2013

192. Celine Dion

79 298531 lượt xem
 

193. Scorpions

43 75973 lượt xem
 

194. Jonas Brothers

89 55955 lượt xem
 

195. Stratovarius

66 72779 lượt xem
 

196. Declan Galbraith

30 172367 lượt xem
 

197. Humbert Humbert

1 1363 lượt xem
Đăng: 04-03-2012

198. Minh Thư

1 6622 lượt xem
 

199. Madonna

82 107846 lượt xem
 

200. Priyanka Chopra

0 933 lượt xem
Đăng: 11-09-2013
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z