Thêm nghệ sĩ mới

Danh sách nghệ sĩ

1. Christophe Mae

0 2189 lượt xem
 

2. Pierre Lapointe

1 1911 lượt xem
 

3. 8Eight

11 12425 lượt xem
 

4. Ah Sang / 阿桑 / A Tang

2 136646 lượt xem
 
Sửa: 20-06-2009

5. Von Bondies

1 1926 lượt xem
 
Sửa: 20-06-2009

6. Lenny Wiliams

0 1278 lượt xem
 
Sửa: 20-06-2009

7. Nursery Rhymes

4 4944 lượt xem
 
Sửa: 20-06-2009

8. Noriko Sakai / 酒井法子

2 393103 lượt xem
 

9. Mike Maki

1 1920 lượt xem
 

10. DJ Bobo

3 6604 lượt xem
 
Sửa: 20-06-2009

11. Alexander Klaws

6 7958 lượt xem
 
Sửa: 19-06-2009

12. Alexis

1 4414 lượt xem
Đăng: 19-06-2009
Sửa: 19-06-2009

13. Ko Yoo Jin/고유진

1 190111 lượt xem
 
Sửa: 19-06-2009

14. Survivor

1 1954 lượt xem
 
Sửa: 19-06-2009

15. Melanie Safka

1 2159 lượt xem
 
Sửa: 19-06-2009

16. Nasty Boy Klick

1 1827 lượt xem
 
Sửa: 19-06-2009

17. Fahrenheit / 飞轮海 / Phi Luân Hải

10 227427 lượt xem
 
Sửa: 17-06-2009

18. Jacky Cheung Hok Yau / 張學友 / Trương Học Hữu

4 246561 lượt xem
 
Sửa: 14-06-2009

19. Kanon Wakeshima

13 209785 lượt xem
Đăng: 12-06-2009
Sửa: 12-06-2009

20. La Bouche

4 5282 lượt xem
 
Sửa: 12-06-2009

21. Daniel Schuhmacher

3 4433 lượt xem
 

22. Shinedown

7 6967 lượt xem
 

23. Jung Chul

2 2873 lượt xem
 
Sửa: 12-06-2009

24. The Association

6 3942 lượt xem
 
Sửa: 12-06-2009

25. Shim Eun Jin

1 2786 lượt xem
 
Sửa: 12-06-2009

26. Demis Roussos

8 11553 lượt xem
 
Sửa: 12-06-2009

27. Connie Francis

5 7099 lượt xem
 
Sửa: 12-06-2009

28. Chad Kroeger

1 1928 lượt xem
 
Sửa: 12-06-2009

29. Christine Glass

1 5990 lượt xem
 
Sửa: 12-06-2009

30. Edward Chun

2 3518 lượt xem
 
Sửa: 12-06-2009

31. M.Street

2 4830 lượt xem
 
Sửa: 12-06-2009

32. Kelis

4 3373 lượt xem
 
Sửa: 12-06-2009

33. Kaiser Chiefs

4 4913 lượt xem
 

34. Satoko Ishimine / 石嶺聡子

1 111709 lượt xem
Đăng: 12-06-2009
Sửa: 12-06-2009

35. Lưu Cẩm Minh

1 2077 lượt xem
 
Sửa: 12-06-2009

36. Secret Garden

22 95773 lượt xem
 
Sửa: 08-06-2009

37. Shania Twain

31 49071 lượt xem
 
Sửa: 08-06-2009

38. Jill Vidal

2 5068 lượt xem
 
Sửa: 08-06-2009

39. A1

41 90074 lượt xem
 
Sửa: 07-06-2009

40. Nelly Furtado

31 36063 lượt xem
 
Sửa: 07-06-2009

41. Evanescence

40 37766 lượt xem
 
Sửa: 06-06-2009

42. Ashley Tisdale

51 45766 lượt xem
 
Sửa: 06-06-2009

43. Aqua

26 58410 lượt xem
 
Sửa: 06-06-2009

44. The Academy Is...

4 4073 lượt xem
Đăng: 03-06-2009

45. Madness

3 2529 lượt xem
Đăng: 03-06-2009
Sửa: 03-06-2009

46. Stone Roses

0 1369 lượt xem
Đăng: 20-05-2009
Sửa: 03-06-2009

47. DJ Aligator

1 2122 lượt xem
 
Sửa: 03-06-2009

48. The Platters

4 4593 lượt xem
 
Sửa: 03-06-2009

49. The Offspring

6 6202 lượt xem
 

50. Laurie Beechman

1 1776 lượt xem
Đăng: 01-06-2009
Sửa: 02-06-2009

51. Helen Reddy

2 2917 lượt xem
Đăng: 02-06-2009
Sửa: 02-06-2009

52. Del Amitri

1 3288 lượt xem
Đăng: 30-05-2009
Sửa: 01-06-2009

53. Lynda Trang Đài

5 8426 lượt xem
Đăng: 14-05-2009
Sửa: 01-06-2009

54. David Choi

16 17135 lượt xem
Đăng: 31-05-2009
Sửa: 31-05-2009

55. Kagamine Rin / Len / 鏡音リン・レン

6 442016 lượt xem
Đăng: 30-05-2009
Sửa: 30-05-2009

56. Mai Khôi

2 14875 lượt xem
Đăng: 30-05-2009
Sửa: 30-05-2009

57. Esmee Denters

7 10194 lượt xem
 

58. Sarah Slean

3 2460 lượt xem
Đăng: 17-05-2009
Sửa: 29-05-2009

59. Tokyo Square

19 143323 lượt xem
 
Sửa: 29-05-2009

60. Steve Martin

1 2236 lượt xem
Đăng: 24-05-2009
Sửa: 27-05-2009

61. Lena Park

2 5393 lượt xem
Đăng: 27-05-2009
Sửa: 27-05-2009

62. Ayaka Hirahara / 平原 綾香

6 218264 lượt xem
Đăng: 27-05-2009
Sửa: 27-05-2009

63. Liz Phair

2 2040 lượt xem
Đăng: 27-05-2009
Sửa: 27-05-2009

64. Amel Bent

2 8413 lượt xem
Đăng: 26-05-2009
Sửa: 27-05-2009

65. Line Renauld

1 2268 lượt xem
Đăng: 26-05-2009
Sửa: 26-05-2009

66. Hanna Pakarinen

1 2565 lượt xem
Đăng: 26-05-2009
Sửa: 26-05-2009

67. La Roux

3 4621 lượt xem
Đăng: 26-05-2009
Sửa: 26-05-2009

68. Tom Waits

15 9833 lượt xem
Đăng: 26-05-2009
Sửa: 26-05-2009

69. Blind Stare

2 2626 lượt xem
Đăng: 26-05-2009
Sửa: 26-05-2009

70. Minh Ngọc

0 1819 lượt xem
Đăng: 26-05-2009
Sửa: 26-05-2009

71. Natalise

1 1829 lượt xem
Đăng: 09-05-2009
Sửa: 24-05-2009

72. Mary Costa

1 1981 lượt xem
Đăng: 24-05-2009
Sửa: 24-05-2009

73. Mark Lennon

1 1741 lượt xem
Đăng: 22-05-2009
Sửa: 24-05-2009

74. Marit Larsen

14 12462 lượt xem
Đăng: 20-05-2009
Sửa: 24-05-2009

75. Kenny Rogers

12 16371 lượt xem
Đăng: 12-05-2009
Sửa: 24-05-2009

76. Pearl Jam

2 3331 lượt xem
Đăng: 12-05-2009
Sửa: 24-05-2009

77. Rainbow

2 10903 lượt xem
Đăng: 24-05-2009
Sửa: 24-05-2009

78. Kate Voegele

3 3784 lượt xem
Đăng: 24-05-2009
Sửa: 24-05-2009

79. John Denver

5 6967 lượt xem
Đăng: 12-05-2009
Sửa: 24-05-2009

80. Nancy Adams

1 1679 lượt xem
Đăng: 24-05-2009
Sửa: 24-05-2009

81. Jessica Jay

3 8940 lượt xem
Đăng: 22-05-2009
Sửa: 22-05-2009

82. Carl Douglas

1 2569 lượt xem
Đăng: 22-05-2009
Sửa: 22-05-2009

83. Gil Ofarim

5 8880 lượt xem
 
Sửa: 22-05-2009

84. The Twins

1 5745 lượt xem
Đăng: 18-05-2009
Sửa: 20-05-2009

85. Michelle Tumes

1 2838 lượt xem
 
Sửa: 20-05-2009

86. Heidi Degn

1 5743 lượt xem
 
Sửa: 19-05-2009

87. Grégory Lemarchal

3 5842 lượt xem
 
Sửa: 18-05-2009

88. Toney Carey

1 2423 lượt xem
Đăng: 18-05-2009
Sửa: 18-05-2009

89. Patricia Kaas

2 3408 lượt xem
 
Sửa: 17-05-2009

90. John Michael Talbot

1 1680 lượt xem
Đăng: 15-05-2009
Sửa: 15-05-2009

91. Nat King Cole

12 14862 lượt xem
 

92. Sissel

5 6098 lượt xem
 

93. Jimmy Wayne

5 3733 lượt xem
 

94. Marie Osmond

1 2209 lượt xem
 

95. Girugamesh

0 1922 lượt xem
Đăng: 14-05-2009
Sửa: 14-05-2009

96. Alison Krauss

9 13854 lượt xem
Đăng: 11-05-2009
Sửa: 11-05-2009

97. Lesiem

1 2636 lượt xem
Đăng: 11-05-2009
Sửa: 11-05-2009

98. Blessed Union Of Souls

3 2406 lượt xem
Đăng: 11-05-2009
Sửa: 11-05-2009

99. Barry Manilow

15 13540 lượt xem
Đăng: 11-05-2009
Sửa: 11-05-2009

100. Jermaine Jackson

1 2137 lượt xem
Đăng: 11-05-2009
Sửa: 11-05-2009

101. Maria Arredondo

3 6084 lượt xem
Đăng: 11-05-2009
Sửa: 11-05-2009

102. S Club 8

5 4858 lượt xem
Đăng: 11-05-2009
Sửa: 11-05-2009

103. Duran Duran

3 3091 lượt xem
Đăng: 11-05-2009
Sửa: 11-05-2009

104. Victoria Beckham

2 5171 lượt xem
Đăng: 11-05-2009
Sửa: 11-05-2009

105. Collective Soul

1 2092 lượt xem
Đăng: 11-05-2009
Sửa: 11-05-2009

106. Zetta Bytes

1 1968 lượt xem
Đăng: 11-05-2009
Sửa: 11-05-2009

107. Disturbed

10 10396 lượt xem
 

108. Eamon

2 2589 lượt xem
 

109. Melissa Etheridge

3 3268 lượt xem
 

110. Asia

1 5246 lượt xem
 

111. Gnarls Barkley

1 3212 lượt xem
 

112. Shivia Lee / 李雅微 / Lý Nhã Vy

1 83453 lượt xem
 
Sửa: 11-05-2009

113. Sasha

4 3146 lượt xem
Đăng: 10-05-2009
Sửa: 10-05-2009

114. Parquets

1 1862 lượt xem
 

115. Noto Mamiko

2 4844 lượt xem
 

116. Blue October

11 11226 lượt xem
 

117. Thirsty Merc

1 1921 lượt xem
 

118. Julie Zenatti

2 2162 lượt xem
 

119. Shontelle

7 16528 lượt xem
 

120. CCR

3 8093 lượt xem
 

121. Melissa

2 2338 lượt xem
 

122. Cher

13 19470 lượt xem
 

123. Sylver

6 3852 lượt xem
 

124. John Legend

8 8946 lượt xem
 

125. Xing

1 7897 lượt xem
 

126. Gary Moore

4 8529 lượt xem
 

127. Kavana

4 10321 lượt xem
 
Sửa: 09-05-2009

128. Bob Seger

1 5807 lượt xem
 
Sửa: 09-05-2009

129. Dannii Minogue

1 1939 lượt xem
 
Sửa: 09-05-2009

130. Falconer

2 2294 lượt xem
 
Sửa: 09-05-2009

131. Lacuna Coil

5 4374 lượt xem
 
Sửa: 09-05-2009

132. Savage Circus

1 2584 lượt xem
 
Sửa: 09-05-2009

133. Charmaine Sheh / 佘诗曼 / Xa Thi Mạn

2 178963 lượt xem
 
Sửa: 09-05-2009

134. Alphabeat

3 4184 lượt xem
 
Sửa: 09-05-2009

135. Alicia Keys

46 34985 lượt xem
 
Sửa: 09-05-2009

136. Alejandro Sanz

0 8841 lượt xem
 
Sửa: 09-05-2009

137. Alan Jackson

14 31172 lượt xem
 
Sửa: 09-05-2009

138. Akon

31 108787 lượt xem
 
Sửa: 09-05-2009

139. Air Supply

17 47799 lượt xem
 
Sửa: 09-05-2009

140. Aikawa Nanase

3 7503 lượt xem
 
Sửa: 09-05-2009

141. Aerosmith

28 41658 lượt xem
 
Sửa: 08-05-2009

142. Adam Rickitt

2 8435 lượt xem
 
Sửa: 08-05-2009

143. Abramelin

0 3162 lượt xem
 
Sửa: 08-05-2009

144. Aborted

14 10756 lượt xem
 
Sửa: 08-05-2009

145. Rose

1 1785 lượt xem
Đăng: 07-05-2009
Sửa: 07-05-2009

146. Richard Anthony

1 3326 lượt xem
 
Sửa: 07-05-2009

147. Julio Iglesias

8 17493 lượt xem
 
Sửa: 07-05-2009

148. Manowar

33 24743 lượt xem
 
Sửa: 07-05-2009

149. Three Graces

1 1612 lượt xem
 
Sửa: 07-05-2009

150. Chelsia Chan

2 5126 lượt xem
 
Sửa: 07-05-2009

151. Panic! At the Disco

9 13507 lượt xem
 
Sửa: 07-05-2009

152. Boris Vian

1 1909 lượt xem
Đăng: 06-05-2009
Sửa: 06-05-2009

153. Goo Hye Sun

4 23789 lượt xem
Đăng: 06-05-2009
Sửa: 06-05-2009

154. Bébé Lilly

0 3953 lượt xem
Đăng: 05-05-2009
Sửa: 05-05-2009

155. Dima Bilan

10 18581 lượt xem
Đăng: 05-05-2009
Sửa: 05-05-2009

156. Hilary Duff

47 51792 lượt xem
 
Sửa: 04-05-2009

157. Aly & Aj

28 40809 lượt xem
 
Sửa: 04-05-2009

158. t.A.t.U

22 34646 lượt xem
 
Sửa: 04-05-2009

159. Selena

3 16668 lượt xem
 
Sửa: 04-05-2009

160. Red Army Choir

1 2946 lượt xem
 

161. Indochine

2 3143 lượt xem
 

162. Jean François Michael

3 7725 lượt xem
 

163. Christophe

8 13435 lượt xem
 

164. May Doni

1 3936 lượt xem
Đăng: 03-05-2009
Sửa: 03-05-2009

165. Sisters Tolmachevy

0 5098 lượt xem
 

166. Alphaville

3 6378 lượt xem
Đăng: 03-05-2009
Sửa: 03-05-2009

167. Dickey Cheung / 張衛健 / Trương Vệ Kiện

2 264515 lượt xem
 
Sửa: 03-05-2009

168. Vanessa Hudgens

33 40578 lượt xem
 
Sửa: 03-05-2009

169. Nicholas Tse / 謝霆鋒 / Tạ Đình Phong

3 222113 lượt xem
 
Sửa: 03-05-2009

170. Francis Cabrel

3 3531 lượt xem
Đăng: 02-05-2009
Sửa: 02-05-2009

171. Guang Liang / Michael Wong / 光良

9 485955 lượt xem
 
Sửa: 29-04-2009

172. Ben E.King

0 1938 lượt xem
 
Sửa: 29-04-2009

173. Bree Sharp

1 1813 lượt xem
 
Sửa: 29-04-2009

174. Eros Ramazzotti

2 3260 lượt xem
 
Sửa: 29-04-2009

175. Coolio

1 1851 lượt xem
 
Sửa: 29-04-2009

176. Jo Ann Campbell

1 1853 lượt xem
 
Sửa: 29-04-2009

177. Baccara

4 8616 lượt xem
 
Sửa: 29-04-2009

178. Luciano Pavarotti

0 8618 lượt xem
 
Sửa: 29-04-2009

179. Axel Rudi Pell

13 11714 lượt xem
 
Sửa: 29-04-2009

180. Ok Joo Hyun

2 6237 lượt xem
 
Sửa: 29-04-2009

181. Bens Brother

1 2159 lượt xem
 
Sửa: 29-04-2009

182. Celilia Cara & Damien Sargue

1 3579 lượt xem
Đăng: 28-04-2009
Sửa: 28-04-2009

183. Richard Marx

19 61995 lượt xem
 

184. Toni Braxton

22 87718 lượt xem
 

185. Josh Wilson

1 1094 lượt xem
Đăng: 10-05-2012

186. Shanice

1 972 lượt xem
Đăng: 12-05-2012

187. Peter Weatherall

1 1276 lượt xem
Đăng: 09-03-2012

188. Bi Rain

38 96706 lượt xem
 

189. The Storyteller

1 891 lượt xem
Đăng: 10-02-2013

190. Celine Dion

79 297511 lượt xem
 

191. Scorpions

43 75033 lượt xem
 

192. Jonas Brothers

89 55290 lượt xem
 

193. Stratovarius

66 71729 lượt xem
 

194. Declan Galbraith

30 171142 lượt xem
 

195. Humbert Humbert

1 1296 lượt xem
Đăng: 04-03-2012

196. Minh Thư

1 6516 lượt xem
 

197. Madonna

82 106344 lượt xem
 

198. Priyanka Chopra

0 933 lượt xem
Đăng: 11-09-2013

199. R. Kelly

14 15804 lượt xem
 

200. Mandy Moore

32 31982 lượt xem
 
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z