Thêm nghệ sĩ mới

Danh sách nghệ sĩ

1. Ronan Keating

67 69951 lượt xem
 

2. Ann Wilson

1 7558 lượt xem
 

3. Mike Reno

0 2537 lượt xem
 

4. Patty Ryan

2 7840 lượt xem
 

5. Monta & Brothers

1 2648 lượt xem
 

6. Bob Dylan

10 13174 lượt xem
 

7. Rin'

18 21265 lượt xem
 

8. Paul Anka

23 29594 lượt xem
 

9. F.R.David

2 4718 lượt xem
 

10. Lea Salonga

7 7563 lượt xem
 

11. The Cranberries

19 19658 lượt xem
 

12. Dream Theater

8 11936 lượt xem
 

13. Renee Sandstrom

1 2289 lượt xem
 

14. Insania

1 2967 lượt xem
 

15. Jordan Francis

1 2075 lượt xem
 

16. Avantasia

18 18045 lượt xem
 

17. Ann Winsborn

4 20498 lượt xem
 

18. Kamelot

35 25906 lượt xem
 

19. Gianna Nannini

1 6733 lượt xem
 

20. Rino Gaetano

1 3680 lượt xem
 

21. Giorgio Moroder

1 2672 lượt xem
 

22. Inez

1 5519 lượt xem
 

23. The D.E.Y

1 1993 lượt xem
 

24. Paula DeAnda

7 7252 lượt xem
 

25. Academy of St. Martin

1 4593 lượt xem
 

26. Nelly

8 17781 lượt xem
 

27. O-Zone

2 21571 lượt xem
 

28. Melanie C

9 11916 lượt xem
 

29. Sophie Zelmani

11 10391 lượt xem
 

30. Von Groove

1 1665 lượt xem
Đăng: 10-07-2012

31. Lilyjets

1 1008 lượt xem
Đăng: 10-07-2012

32. Gene Autry

1 1268 lượt xem
Đăng: 10-07-2012

33. Pat Carroll

1 1661 lượt xem
Đăng: 10-07-2012

34. Scarlett Johansson

5 5500 lượt xem
 

35. Marie Digby

10 12183 lượt xem
 

36. Heidi Newfield

2 1945 lượt xem
 

37. Jane Zhang / 张靓颖

15 168137 lượt xem
 

38. Shirley Brown

0 1250 lượt xem
 

39. The Postal Service

1 1768 lượt xem
 

40. Teddy Geiger

2 3061 lượt xem
 

41. The Sundays

1 1841 lượt xem
 

42. David Usher

1 3164 lượt xem
 

43. Chicago

9 13126 lượt xem
 

44. Labyrinth

1 2320 lượt xem
 

45. Elvenking

5 5379 lượt xem
 

46. Chuckie Akenz

3 11914 lượt xem
 

47. My Dying Bride

10 8154 lượt xem
 

48. Fun Factory

1 4073 lượt xem
 

49. Journey South

3 4478 lượt xem
 

50. NLT

2 3868 lượt xem
 

51. Stream Of Passion

2 1901 lượt xem
 

52. Emeth

5 3849 lượt xem
 

53. System Of A Down

6 5932 lượt xem
 

54. Yuduki

1 1937 lượt xem
 

55. Kat-Tun

10 17148 lượt xem
 

56. Kevin & The Sacred Fire

1 3003 lượt xem
 

57. J.K

1 2384 lượt xem
 

58. Fall Out Boy

16 20923 lượt xem
 

59. Aretha Franklin

2 5231 lượt xem
 

60. Emiliana Torrini

1 2905 lượt xem
 

61. Catamenia

4 3129 lượt xem
 

62. Arcade Fire

2 3657 lượt xem
 

63. M83

1 1700 lượt xem
 

64. Opeth

5 6927 lượt xem
 

65. The Mamas And The Papas

3 3441 lượt xem
 

66. Aliyah

1 3323 lượt xem
 

67. Susan Boyle

9 17797 lượt xem
 

68. Christine Havrilla

1 1720 lượt xem
 

69. Clémence

3 6596 lượt xem
Đăng: 01-01-1970
Sửa: 01-01-1970

70. Julien Lamassonne

1 2782 lượt xem
 

71. Firehouse

13 16344 lượt xem
 

72. Lindsey Haun

1 2781 lượt xem
 

73. Mat Kearney

3 2896 lượt xem
 

74. X4 band

0 9445 lượt xem
Đăng: 02-05-2009

76. Geri Halliwell

4 7874 lượt xem
 

77. Everon

0 2361 lượt xem
 

78. Karen Taylor-Good

1 1796 lượt xem
 

79. Franz Ferdinand

4 3537 lượt xem
Đăng: 17-09-2009

80. Shaheen Jafargoli

1 1695 lượt xem
Đăng: 17-09-2009

81. Jane Lynch

1 2621 lượt xem
Đăng: 03-05-2009

82. Changin' My Life

2 2647 lượt xem
Đăng: 17-09-2009

83. Don Moen

11 12627 lượt xem
Đăng: 17-09-2009

84. Bunkface

1 1904 lượt xem
Đăng: 17-09-2009

85. Melissa Lefton

1 1734 lượt xem
Đăng: 17-09-2009

86. Ruslana

2 2433 lượt xem
Đăng: 17-09-2009

87. Dante Thomas

1 1894 lượt xem
Đăng: 17-09-2009

88. Statler Brothers

2 2918 lượt xem
 

89. Green Carnation

3 2947 lượt xem
Đăng: 05-05-2009

90. Hikaru Nanase

1 1894 lượt xem
Đăng: 05-05-2009

91. Jiang Tao / 江涛

1 96824 lượt xem
 

92. Silbermond

0 1288 lượt xem
 

93. Lee Soo Young

8 31250 lượt xem
 

94. Cliff Richard

13 13392 lượt xem
 

95. Pet Shop Boys

8 10795 lượt xem
 

96. Wild Rose Thorn

1 3732 lượt xem
 

97. Fairyland

8 5838 lượt xem
 

98. Boyce Avenue

3 5743 lượt xem
 

99. Koyote

2 5566 lượt xem
 

100. Seo Jin Young

2 5099 lượt xem
 

101. Toro

1 8395 lượt xem
 

102. Blackfield

3 2859 lượt xem
 

103. Cherish

4 4692 lượt xem
Đăng: 06-05-2009

104. Yung Joc

0 1553 lượt xem
Đăng: 06-05-2009

105. Leslie Carter

0 2274 lượt xem
Đăng: 07-05-2009

106. Eddie Murphy

1 3321 lượt xem
Đăng: 07-05-2009

107. Dana Glover

1 6625 lượt xem
Đăng: 07-05-2009

108. Jamelia

3 5122 lượt xem
Đăng: 07-05-2009

109. Saturnus

3 4475 lượt xem
Đăng: 07-05-2009

110. Nikki Cleary

1 1959 lượt xem
 

111. Solange

3 1883 lượt xem
 

112. Miyavi

2 5778 lượt xem
 

113. Dream Evil

2 2953 lượt xem
Đăng: 17-09-2009

114. Hoàng Phương

1 2009 lượt xem
Đăng: 24-09-2009

115. Alysha

1 2721 lượt xem
Đăng: 25-09-2009

116. Celtic Thunder

21 22281 lượt xem
Đăng: 25-09-2009

117. Momoe Yamaguichi

1 2495 lượt xem
Đăng: 26-09-2009

118. Nazareth

1 3590 lượt xem
 

119. Queensrÿche

2 2900 lượt xem
 

120. Incubus

5 5293 lượt xem
Đăng: 17-09-2009

121. Eric Benet

4 4938 lượt xem
Đăng: 29-09-2009

122. The Sounds

8 4774 lượt xem
Đăng: 29-09-2009

123. Jason Derulo

17 23142 lượt xem
 

124. Kristoph Klover

1 2147 lượt xem
Đăng: 30-09-2009

125. LMNT

2 4132 lượt xem
 

126. Ashley Roberts

1 2059 lượt xem
Đăng: 17-09-2009

127. The Company

1 1799 lượt xem
Đăng: 17-09-2009

128. The Scene

2 2593 lượt xem
Đăng: 23-09-2009

129. Eternal

1 1796 lượt xem
Đăng: 23-09-2009

130. One-T

1 2279 lượt xem
Đăng: 17-09-2009

131. Late Night Alumni

3 3877 lượt xem
Đăng: 17-09-2009

132. Doro Pesch

1 2504 lượt xem
Đăng: 20-09-2009

133. Trace Adkins

2 2105 lượt xem
Đăng: 17-09-2009

134. Jack Black

2 3245 lượt xem
Đăng: 20-09-2009

135. Thousand Foot Krutch

6 4920 lượt xem
Đăng: 21-09-2009

136. Soundgarden

5 2865 lượt xem
Đăng: 17-09-2009

137. Aslyn

1 2194 lượt xem
Đăng: 08-05-2009

138. Athlete

5 4786 lượt xem
 

139. DashBoard Confessional

3 3280 lượt xem
 

140. Vast

2 2180 lượt xem
 

141. Diamond Rio

2 4376 lượt xem
 

142. Faber Drive

2 3335 lượt xem
 

143. Sheriff

1 1586 lượt xem
 

144. Karen Miyama

1 6254 lượt xem
 

145. Howie Day

3 3264 lượt xem
 

146. Timeless Micracle

2 2402 lượt xem
 

147. Brian Rice

1 2758 lượt xem
 

148. Kellie Pickler

12 9451 lượt xem
 

149. P.O.D

3 3809 lượt xem
 

150. Randy Newman

16 15890 lượt xem
 

152. The Cars

2 3185 lượt xem
 

153. Don Henley

2 2219 lượt xem
Đăng: 22-06-2009

154. Amos Lee

3 4063 lượt xem
 

155. Lykke Li

1 1905 lượt xem
Đăng: 22-06-2009

156. Tanya Tucker

1 2002 lượt xem
Đăng: 22-06-2009

157. The Archies

1 2711 lượt xem
Đăng: 22-06-2009

158. Sugarland

5 4141 lượt xem
Đăng: 22-06-2009

159. Blackie Girls

6 14088 lượt xem
Đăng: 22-06-2009

161. Bass Up

1 3546 lượt xem
 

163. Eagle-Eye Cherry

1 3637 lượt xem
 

164. Cutting Crew

1 3075 lượt xem
 

165. Nina Gordon

1 2084 lượt xem
 

166. Amy Grant

2 4047 lượt xem
 

167. Jackson 5

1 3052 lượt xem
 

168. The Wonders

1 1683 lượt xem
 

169. Rob Mayth

1 1568 lượt xem
Đăng: 23-06-2009

170. Play

1 2063 lượt xem
 

171. Sister Hazel

9 6812 lượt xem
 

173. Everything but the girl

1 2727 lượt xem
Đăng: 24-06-2009

174. Anberlin

4 4525 lượt xem
 

175. Wyclef Jean

2 3145 lượt xem
 

176. Sharissa

0 2474 lượt xem
 

177. Theory Of A Deadman

5 4225 lượt xem
 

178. Busta Rhymes

0 3133 lượt xem
 

179. Anthony Callea

8 7510 lượt xem
 

180. Shaggy

3 3443 lượt xem
 

181. Josie & The Pussycats

2 2176 lượt xem
 

182. Average White Band

1 1862 lượt xem
 

183. Alexa

0 3267 lượt xem
 

184. Stevie Wonder

13 17880 lượt xem
 

185. Maria

1 2895 lượt xem
Đăng: 27-06-2009

186. Kokia

1 3897 lượt xem
Đăng: 27-06-2009

187. TLC

3 3194 lượt xem
 

188. Zee Avi

6 10485 lượt xem
 

189. Orange Range

1 4253 lượt xem
Đăng: 28-06-2009

190. Johnny Hallyday

2 5164 lượt xem
 

191. Terra Naomi

2 3305 lượt xem
 

192. Phil Chang / 张宇 / Zhang Yu / Trương Vũ

3 200162 lượt xem
Đăng: 29-06-2009

194. De Young Dennis

1 1902 lượt xem
Đăng: 03-07-2009

195. Ray Peterson

2 4724 lượt xem
 

196. Tony Rich Project

1 1624 lượt xem
 

197. P. Diddy

5 7335 lượt xem
 

198. F.I.R

4 7438 lượt xem
Đăng: 04-07-2009

199. Mase

0 1570 lượt xem
 

200. Glenn Frey

1 3590 lượt xem
 
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z