116285

Cảm nhận

nguyenxuan. 06-01-2017
Remember When
Chúng ta đã có những phút giây ân ái và rồi em đã bật khóc trong sự hạnh phúc.
anhvandoie. 06-01-2017
Miss You
11 bác ekip mặc đám spot bài hát mở nghe ko được
teresanhi3. 27-12-2016
Mary did you know
Maria, Mẹ có biết...
Con Trai Mẹ có thể đi trên mặt nước không?
Maria, Mẹ có biết...
Con Trai Mẹ sẽ cứu rỗi những đứa con của chúng con?
Mẹ có biết...
Con Trai Mẹ sẽ đến để làm mới mọi sự?
Đứa Con đ
Laidao 18-12-2016
Cry On My Shoulder

But if you wanna cry, cry on my shoulder,
if you need someone who cares for you
If you are feeling sad, your heart gets colder, YES, I SHOW YOU WHAT REAL I LOVE CAN DO
Laidao 17-12-2016
To Love You More
I will be waitting for you here inside my head (heart)
you will see I can give you
Everything you need
let me be the one to love you more .