Các bạn yêu thích Lời Dịch và muốn tham gia làm cộng tác viên hoặc quản trị viên để xây dựng, quản lý, phát triển Lời Dịch vui lòng liên hệ với các thành viên BQT.
Ban Quản Trị Chức danh Điểm
Tham gia

Alamanda Bud
Admin


5647
08-04-2009

Ngọc
Admin


4119
20-01-2008

nguyen
Admin


1967
16-01-2008

sonhavt2014
Admin


0
15-11-2017

daocamoc27
Admin


0
04-12-2017

Wet Grass
Biên tập viên


10610
08-07-2008

sweet_dream2
Biên tập viên


7469
14-08-2009

Lucifer
Biên tập viên


7154
03-03-2008

h0ang.bk91
Biên tập viên


2738
28-12-2008

Kelly
Biên tập viên


830
11-02-2008

Biên tập viên


0
17-12-2014

Anakin Skywalker
Biên Dịch Viên


7737
28-12-2008

Deathknight
Biên Dịch Viên


5035
24-07-2008

hieu_ndh_7717
Biên Dịch Viên


3437
05-09-2010

Nhím_xù
Biên Dịch Viên


2309
10-01-2010

Jill_vercident
Biên Dịch Viên


2159
06-10-2009

uneydr
Biên Dịch Viên


1657
06-08-2008

Dandelion
Biên Dịch Viên


1625
17-03-2010

CrescentMoon
Biên Dịch Viên


1587
18-08-2008

theAborted
Biên Dịch Viên


1508
30-10-2010

ilovemama
Biên Dịch Viên


1483
01-12-2010

Pwz.Rqs
Biên Dịch Viên


1422
19-03-2009

dzhong135
Biên Dịch Viên


182
21-07-2013

thienthanbenho_baycu
Biên Dịch Viên


0
16-07-2014
Cộng tác viên Nhiệm vụ
Điểm
Tham gia
Chi tiết

Mysteryous
Artist
172
06-01-2013
Thông tin ca sĩ

xiu
Media
10
21-01-2008
Link nhạc & video

Air
News, Media, Artist
832
25-07-2009
Tin tức, Link nhạc & video, Thông tin nghệ sĩ

FlyWithLov.
Media
97
11-02-2010
Thư viện

kemmut95
News, Media, Artist
1530
07-07-2009
Tin tức, Link nhạc & video, Thông tin nghệ sĩ

zuzu~
Artist, Media
732
27-08-2008
Link nhạc & video, Thông tin nghệ sĩ

Jill_verci.
Library
2159
06-10-2009
Thư viện

Dandelion
Library
1625
17-03-2010
Thư viện

bomusic
Library
30
22-07-2010
Thư viện Âm nhạc

littlesnow.
Library
160
01-12-2009
Thư viện Âm nhạc

minhtuan06.
Library
0
14-09-2009
Thư viện

quynh14_11
Library
899
05-03-2009
Thư viện

Lee Yoon S.
Media
667
11-10-2009
Link nhạc & video

Dandelion
Library
1625
17-03-2010
Thư viện

ltyenlinh
Artist
0
18-12-2012
Thông tin ca sĩ

black_choc.
Artist
687
27-02-2011
Thông tin ca sĩ

test
Artist
6
13-02-2010
Thông tin ca sĩ

Hello_baby
Artist
0
06-10-2010
Thông tin ca sĩ

hawaii
Artist
0
02-05-2008
Thông tin ca sĩ

lyviet199
Artist
0
18-08-2011
Thông tin ca sĩ

leeminhtoa.
Artist
0
27-05-2010
Thông tin ca sĩ

AlmonT
Artist
109
18-03-2013
Thông tin ca sĩ

AlmonT
Media
109
18-03-2013
Cập nhật link bài hát

yoorin2512
Artist
21
09-01-2010
Cập nhật link bài hát

doremon.ch.
Media
0
31-12-2011
Cập nhật link bài hát

doremon.ch.
Artist
0
31-12-2011
Cập nhật link bài hát

meteor_td2.
Artist
0
09-11-2010
Cập nhật link bài hát

meteor_td2.
Media
0
09-11-2010
Cập nhật link bài hát

hung_fetbk.
Media
7
22-08-2011
Cập nhật link bài hát

yoorin2512
Media
21
09-01-2010
Cập nhật link bài hát

phuocrose
Media
9
13-04-2011
Cập nhật link bài hát

phuocrose
Artist
9
13-04-2011
Cập nhật link bài hát

dungluat
Artist
0
31-08-2010
Cập nhật link bài hát

dungluat
Media
0
31-08-2010
Cập nhật link bài hát

bachquydah.
Media
0
20-03-2012
Cập nhật link bài hát

bachquydah.
Artist
0
20-03-2012
Cập nhật link bài hát

mackenoh
Artist
0
16-09-2011
Cập nhật link bài hát

mackenoh
Media
0
16-09-2011
Cập nhật link bài hát

nguyen_man.
Media
0
30-06-2009
Cập nhật link bài hát

nguyen_man.
Artist
0
30-06-2009
Cập nhật link bài hát

chiaki15_0.
Media
0
30-07-2011
Cập nhật link bài hát

hung_fetbk.
Artist
7
22-08-2011
Cập nhật link bài hát

jaykyo
Media
40
13-08-2011
Cập nhật link bài hát

chiaki15_0.
Artist
0
30-07-2011
Cập nhật link bài hát

jaykyo
Artist
40
13-08-2011
Cập nhật link bài hát

Blah Blah
Media
1142
16-01-2008
Cập nhật link bài hát

thaitiensi.
Media
0
04-04-2010
Cập nhật link bài hát

thaitiensi.
Artist
0
04-04-2010
Cập nhật link bài hát

letrongtan.
Media
82
24-02-2013
Cập nhật link bài hát

letrongtan.
Artist
82
24-02-2013
Cập nhật link bài hát

nhincaibee.
Media
0
01-10-2013
Cập nhật link bài hát

nhincaibee.
Artist
0
01-10-2013
Cập nhật link bài hát

linhswift
Media
685
22-12-2012
Cập nhật link bài hát

linhswift
Artist
685
22-12-2012
Cập nhật link bài hát

micaepro
Media
24
22-12-2008
Cập nhật link bài hát

micaepro
Artist
24
22-12-2008
Cập nhật link bài hát

clv.lol
Artist
0
28-06-2012
Cập nhật link bài hát

clv.lol
Media
0
28-06-2012
Cập nhật link bài hát

mrs.darcy
Artist
76
01-04-2013
Cập nhật link bài hát

mrs.darcy
Media
76
01-04-2013
Cập nhật link bài hát

banmai_ly
Artist
0
26-03-2010
Cập nhật link bài hát

banmai_ly
Media
0
26-03-2010
Cập nhật link bài hát

hoanan0912
Artist
0
02-11-2010
Cập nhật link bài hát

hoanan0912
Media
0
02-11-2010
Cập nhật link bài hát

luongngoca.
Media
0
29-07-2012
Cập nhật link bài hát

luongngoca.
Artist
0
29-07-2012
Cập nhật link bài hát

phucnbv
Artist
0
02-07-2011
Cập nhật link bài hát

phucnbv
Media
0
02-07-2011
Cập nhật link bài hát

yentrucngu.
Artist
0
15-01-2014
Cập nhật link bài hát

yentrucngu.
Media
0
15-01-2014
Cập nhật link bài hát

hoanghuong.
Media
0
23-08-2017
Cập nhật link bài hát

hoanghuong.
Artist
0
23-08-2017
Cập nhật link bài hát

test
Media
6
13-02-2010
Cập nhật link bài hát

test
Artist
6
13-02-2010
Cập nhật link bài hát

Giải thích các nhiệm vụ:
Media: Quản lý, sửa chữa các link nhạc, link video youtube bị die, sai..vv
News: Quản lý, đăng, duyệt các tin văn hóa.
Artist: Quản lý, tìm kiếm và cập nhật thông tin ca sĩ, thể loại.
Phần chi tiết sẽ ghi thông tin rõ hơn đối với từng CTV