Nice And Slow (18+) - Usher

1   
08-03-2009 / 14780 lượt xem

LỜI BÀI HÁT

Ah
What cha doing
Really
You know I'm coming over right
(now baby tell what you wanna do with me)
Now you got it hot for me already baby
Okay
I'll be there in about uh, give me ten minutes
Be ready
Ah
Wear that little thing I like

(Now baby tell what you wanna do with me)
It's seven o'clock
On the dot
I'm in my drop top
Cruisin' the streets - Oh yeah
I gotta real pretty, pretty little thang that's waiting for me
I pull up
Anticipating - good love
Don't keep me waiting
I got plans to put my hands in places
I've never seen, girl you know what I mean

Let me take you to a place nice and quiet
There ain't no one there to interrupt
Ain't gotta rush
I just wanna take it nice and slow
(now baby tell me what you wanna do with me)
See I've been waiting for this for so long
We'll be makin' love until the sun comes up
Baby
I just wanna take it nice and slow
(now baby tell me what you wanna do with me)

Now here we are
Drivin' round town
Contemplating where I'm gonna lay you down
Girl you got me sayin'
My, my, my (My)
I wish that I (I)
Could pull over
And get this thing started right now
I wanna do something freaky to you baby
I don't think they heard me
I, I wanna do something freaky to you baby
So call out my name

They call me me - U-S, H-E-R, R-A, Y-M, O-N-D
Now baby tell me what you wanna do with me
You know you Gotta nigga feelin' like Jodeci
Every time that you roll with me, holdin' me
Tryin' to get control of me
Nice and slowly
You know
Never lettin' go
Never messin' up the flow
Dis is how the hook go

Let me take you to a place nice and quiet
There ain't no one there to interrupt
Ain't gotta rush
I just wanna take it nice and slow
(now baby tell me what you wanna do with me)
See I've been waiting for this for so long
We'll be makin' love until the sun comes up
Baby
I just wanna take it nice and slow
(now baby tell me what you wanna do with me)

Now tell me
Do you wanna get freaky
'Cause - I'll freak you right I will
I'll freak you right I will
I'll freak you like no one has ever, ever made you feel
I'll freak you right I will
I'll freak you right I will
I'll freak you, freak you like no one has ever, ever made you feel -
yeah
(now baby tell me what you wanna do with me)

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Ah
Em đang làm gì đó
Thật không
Em biết đấy, anh sẽ tới liền đó
(Giờ em nói xem, em muốn làm gì với anh)
Giờ thì em sẵn sàng đầy hấp dẫn chờ anh rồi đấy à
Được rồi
Anh sẽ tới đó trong khoảng, ờ, 10 phút nha
Sẵn sàng đi nhá
À
Nhớ mặc cái quần nhỏ xinh mà anh thích nhé

(Giờ em nói xem, em muốn làm gì với anh nào)
Bảy giờ
Tới kì
Anh đang đi chiếc mui trần
Lượn lờ qua phố chợ - Ô dè
Anh có một món hàng nho nhỏ dễ thương đang chờ anh
Anh đạp ga
Đoán trước về một cuộc tình vui vẻ
Đừng để anh chờ nhé
Anh có những kế hoạch sờ mó tay chân vào những nơ anh chưa bao giờ thấy, em biết ý anh là gì rồi

Đăng nhập để xem tiếp

Yeah
11,639 lượt xem