I Hate Myself For Loving You - Joan Jett

3   
07-11-2007 / 55403 lượt xem

LỜI BÀI HÁT

nguyen ...

I Hate Myself For Loving You

Midnight gettin' uptight Where are you
You said you'd meet me now it's quarter to two
I know I'm hangin' but I'm still wantin' you

Hey Jack It's a fact they're talkin' in town
I turn my back and you're messin' around
I'm not really jealous don't like lookin' like a clown

I think of you ev'ry night and day
You took my heart then you took my pride away

I hate myself for loving you
Can't break free from the the things that you do
I wanna walk but I run back to you that's why
I hate myself for loving you

Daylight spent the night without you
But I've been dreamin' 'bout the lovin' you do
I won't be as angry 'bout the hell you put me through

Hey man bet you can treat me right
You just don't know what you was missin' last night
I wanna see your face and say forget it just from spite
I think of you ev'ry night and day
You took my heart then you took my pride away


I hate myself for loving you
Can't break free from the the things that you do
I wanna walk but I run back to you, that's why
I hate myself for loving you


I think of you ev'ry night and day
You took my heart then you took my pride away

I hate myself for loving you
Can't break free from the the things that you do
I wanna walk but I run back to you that's why
I hate myself for loving you


I hate myself for loving you
Can't break free from the the things that you do
I wanna walk but I run back to you that's why
I hate myself for loving you

I hate myself for loving you
I hate myself for loving you
I hate myself for loving you
I hate myself for loving you
I hate myself for loving you

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Em ghét chính mình vì yêu anh

Nửa đêm em lo lắng:anh đang ở nơi đâu rồi
Anh đã nói sẽ gặp em, giờ thì đã hai giờ rưỡi sáng
Em biết em lo âu nhưng em vẫn cần có anh

Này Jack, sự thực là mọi người trong thị trấn đang xì xào
Em quay lưng đi còn anh đang làm những chuyện tào lao
Em thực sự không ghen, đừng xem em như một kẻ hề

Ngày rồi đêm em vẫn nghĩ về anh
Anh đã lấy đi con tim em và rồi lại lấy đi niềm kiêu hãnh của em

ĐK:
Em ghét chính mình vì yêu anh
Chẳng thể thoát khỏi những điều mà anh làm
Em muốn bước đi nhưng em lại chạy về phía anh, bởi vậy
Em ghét chính mình vì yêu anh

Bình minh, trải qua một đêm dài mà không

Đăng nhập để xem tiếp