Krystal (Fx) có giọng ca được đánh giá cao hơn cả Tiffany (SNSD), Sunny (SNSD) và thành viên cùng nhóm Luna.