• Họ, tên : Ca La Han
 • Ngày sinh : 07-01-1983
 • Giới tính : Nữ
 • Điểm : 0
 • Lượt xem: 569
 • Bài dịch : 0
 • Bài đăng : 0
 • Chỉnh sửa : 0
 • Anh ngữ : Trung cấp
 • Học vấn :
 • Ngày tham gia : 14-08-2009
 • Địa chỉ : , HCM
 • Lần đăng nhập trước : 06-11-2009

Nhắn tin

Tin nhắn riêng (chỉ người gửi và người nhận đọc được)