• Họ, tên : Vũ Minh Ngoc
 • Ngày sinh : 11-12-1999
 • Giới tính : Nam
 • Điểm : 0
 • Lượt xem: 424
 • Bài dịch : 0
 • Bài đăng : 0
 • Chỉnh sửa : 0
 • Anh ngữ : Trung cấp
 • Học vấn : Sinh viên
 • Ngày tham gia : 21-08-2008
 • Địa chỉ : Ninh Bình , Ninh Binh
 • Lần đăng nhập trước : 03-04-2011

Nhắn tin

Tin nhắn riêng (chỉ người gửi và người nhận đọc được)