• Họ, tên : TTHN
 • Ngày sinh : 29-12-1983
 • Giới tính : Nữ
 • Điểm : 12
 • Lượt xem: 684
 • Bài dịch : 2
 • Bài đăng : 2
 • Chỉnh sửa : 0
 • Anh ngữ : Sơ cấp
 • Học vấn :
 • Ngày tham gia : 21-11-2009
 • Địa chỉ : , HCM
 • Lần đăng nhập trước : 28-11-2009

Nhắn tin

Tin nhắn riêng (chỉ người gửi và người nhận đọc được)